Baltic Dry Index – en ekonomisk indikator för råvaruinvesterare

Fraktfartyg av Panamax-klass. Ingår i Baltic Dry Index.Investerare letar alltid efter praktiska ekonomiska indikatorer som kan hjälpa dem i deras beslutsfattande vad gäller investeringar. Peter Lynch, Magellan Funds före detta förvaltare hävdade att en investerare alltid skulle undersöka sin direkta omgivning, se vilka produkter denne och ens närmaste omgivning köper och i vilka affärer. Detta förfarande fungerar bra när det gäller detaljhandelsnäringen, men det är inte lika enkelt att applicera på bolag som arbetar med naturresurser.

Ett vanligt sätt att mäta temperaturen i ekonomin är Baltic Dry Index då det på ett snabbt sätt, om än indirekt sätt, mäter efterfrågan på naturresurser runt om i världen.

The Baltic Dry Index

BDI, eller The Baltic Dry Index som är dess fullständiga namn, mäter kostnaderna för att frakta naturresurser och råvaror så som järnmalm, stål, cement, kol etc, runt världen. Indexet sammanställs dagligen av The Baltic Exchange i London där de olika medlemmarna står i ständig kontakt med rederier runt om i världen. Från dessa samlas sedan data in rörande priset för 22 olika rutter runt om i världen. Dessa data sammanställs sedan och ett genomsnittligt pris räknas fram, The Baltic Dry Index.

För att försäkra sig om att indexet ger en komplett överblick av hela sjöfartsindustrin sammanställer The Baltic Exchange kostnaderna för följande fyra fartygsklasser.

 • Capemax (10 procent av den globala flottan), fartyg med en dödvikt överstigande 100.000 ton. Dessa fartyg är för stora för att passera genom Panamakanalen.
 • Panamax (19 procent av den globala flottan), fartyg som har en dödvikt mellan 60,000 och 80,000 ton. Dessa fartyg kan med nöd och näppe passera genom Panamakanalen.
 • Handymax, eller Supramax (37 procent av den globala flottan), fartyg med en dödvikt på mellan 45,000 och 59,000 ton.
 • Handysize (34 procent av den globala flottan), fartyg med en dödvikt på mellan 15,000 och 35,000 ton.

Fartyg av klassen Capemax. Ingår i Baltic Dry Index.

Ett av de fartyg i Capemax-klassen som opereras av det turkiska rederiet Grandi Deniz Shipping & Trading Ltd.

Varför tittar investerare på The Baltic Dry Index?

Baltic Dry Index är en ledande indikator som erbjuder placerarna en god överblick över efterfrågan av den globala efterfrågan av råvaror och naturresurser. Det faktum att Baltic Dry Index fokuserar på råvaror är viktigt då det erbjuder en framåtblickande syn på marknadens efterfrågan.

Producenter efterfrågar råmaterial när dessa skall färdigställa slutprodukter som fordon, tyngre maskiner, vägar, byggnader och andra typer av infrastruktur. På samma sätt så slutar dessa köpa när konjunkturen viker och förlitar sig i stället på sina överskottslager.

Efterfrågan på råvaror och naturresurser ökar när den globala ekonomin tar fart. En investerare som vet att den globala ekonomin växer inser att detta kommer att innebära att priset på såväl råvaror, råvaruanknutna valutor som aktiekurser kommer att öka i värde. Då världens ekonomier försvagas sker det motsatta.

Baltic Dry Index är en tilltalande indikator då det är ett enkelt sätt att i realtid mäta temperaturen på världsekonomin, det är dessutom svårt att manipulera. En del andra ekonomiska indikatorer, som arbetslöshetssiffror, inflationssiffror och oljestatistik, kan vara svåra att tolka då värdet av dessa siffror kan influeras eller påverkas av regeringar, spekulanter eller andra nyckelaktörer. Baltic Dry Index är svårare att manipulera då detta index utgör en enkel modell, baserad på krafterna bakom tillgång och efterfrågan.

Det utbud som ingår i Baltic Dry Index utgörs av de fartyg som har en möjlighet att transportera laster över världen. Det är synnerligen svårt att manipulera detta utbud då det tar år att färdigställa ett nytt fartyg och sätta detta i trafik som en följd av en ökad efterfrågan. På samma sätt skulle det kosta alltför mycket att låta fartyg segla tomma i syfte att minska utbudet.

Efterfrågan i Baltic Dry Index utgörs av efterfrågan av de befraktare som behöver råvaror och naturresurser för sin produktion. Det är svårt att manipulera denna efterfrågan då siffran helt och hållet baseras på de beställningar som gjorts, och delbetalats, avseende transporter. Det finns ingen som betalar för att boka ett lastfartyg av Capemax-klassen om denne inte har för avsikt att utnyttja detta, det är alltför dyrt.

Att tolka Baltic Dry Index

Värdet på Baltic Dry Index tenderar att öka när efterfrågan på råvaror och naturresurser stiger, och det faller när samma efterfrågan minskar. När Baltic Dry Index vänder och börjar stiga tenderar vi se följande effekter:

 • Den globala ekonomin börjar vända uppåt, alternativt fortsätter att växa.
 • Omsättningen i företagen ökar, alternativt fortsätter att växa.
 • Aktiekurserna börjar återhämta sig, alternativt fortsätter att öka.
 • Priset på råvaror börjar åter bli intressant, alternativt så fortsätter värdet av dessa att öka.

Värdet på råvarurelaterade valutor, som den kanadensiska dollarn (CAD), den australiensiska dollarn (AUD) och den Nya Zeeländska dollarn (NZD) ökar i värde.

På samma sätt fungerar det då Baltic Dry Index faller. Då ser vi att den globala ekonomin krymper, att omsättningen hos företagen minskar etcetera.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top