Följ oss

Råvarufonder – Guide till fonder med råvaror

Råvarufonder - Fonder med råvaror

En guide för dig som vill investera i råvarufonder, dvs fonder med råvaror eller fonder som på andra sätt är exponerade mot råvarumarknaden, exempelvis via aktier i råvaruföretag. Ett antal finns även i PPM, den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera.

Fonderna kan exempelvis vara exponerade mot energi (el, olja, gas), jordbruksprodukter (spannmål) och ädelmetaller (guld, silver). En del fonder är även indirekt exponerade mot råvaror via aktier i företag som producerar de olika tillgångarna.

Centaur Commodity Fund

Centaur Commodity Fund är en svensk aktivt förvaltad fond med syftet att överträffa den totala avkastningen på den underliggande råvarumarknaden, enligt definitionen av Bloomberg Commodity Ex Energy Total Return Index. Fonden investerar främst på råvaruterminsmarknaden. Rådgivare för råvaruförvaltningen är Torbjörn Iwarson.

AuAg Silver Bullet

En fond som fokuserar på ädelmetallen silver genom att ha en portfölj med aktier i 20-30 olika företag med hög potential. Förvaltas av AuAg Fonder och dess grundare Eric Strand, som själv brukar lyfta fram att AuAg Silver Bullet kan vara Sveriges mest riskfyllda fond.

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*