Pris på guld

Guld pris - Gold diagram på kursutveckling

Priset på guld per troy ounce i dollar. Diagrammet visar guldprisets utveckling över olika tidshorisonter och uppdateras löpande. Diagrammet visar spotpriset. Nedanför finns även diagram som visar dagens senaste kurs och hur mycket priset har gått upp under dagen, samt fler diagram över längre tidsperioder.

Guldpris per USD/Oz – Idag

Guldpris per USD/Oz – 5 dagar

Guldpris per USD/Oz – 1 månad

Guldpris per USD/Oz – 1 år

Guldpris per USD/Oz – 5 år

Guldpris per USD/Oz – 60 år