Följ oss

Nyheter

ICE lanserar globalt terminskontrakt för handel i bomull

Publicerat

den

Bomull växer på odling

Bomull växer på odlingRedan under våren 2014 skrev vi om att ICE hade för avsikt att starta handel med global bomull. Handeln kommer nu att inledas på Intercontinental Exchange den 2 november 2015, ett år senare än planerat.

Det nuvarande bomullskontraktet har sedan 1870 fungerat som benchmark i den globala bomullshandeln, trots att prissättningen endast avser bomull odlad i USA. Medlemmarna i två stora branschgrupper, American Cotton Shippers Association och Liverpoolbaserade International Cotton Association, har efter många års diskussioner kommit överens om regler för ursprung och vilka leveranspunkter som skall accepteras för det nya terminskontraktet.

Bomullshandeln har periodvis varit rörig eftersom det ibland varit svårt för de företag som handlar bomull på termin att kunna leverera bomullsbalar av en sådan kvalité som den amerikanska börsen godkänner. I början av 2011 nådde de registrerade priserna över 2 dollar per pound mitt under en bomullsbrist, vilket ledde till förluster, fel och stämningar som fortfarande kastar en skugga över branschen.

Genom att acceptera bomull från olika platser på jorden hoppas råvaruhandlarna att undvika utbudsstörningar och istället skapa en bättre genomlysning av bomullspriserna på den globala marknaden. Enligt ICE kommer bomull från Australien, Brasilien, Indien, USA, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten och Mali att kunna användas för leverans mot det nya världskontraktet. Alla dessa länder är nettoexportörer av bomull.

Bakgrund

Bomull har historiskt sett haft en stor betydelse för den globala textilindustrin, men under det senaste decenniet har marknaden sett en märkbar förändring i fråga om såväl produktion som export. Skördeåret 2003/2004 svarade USA för 19 procent av den globala bomullsproduktionen och 41 procent av den totala bomullsexporten världen över. Tio år senare, skördeåret 2013/2014 hade USAs andel sjunkit till 11 procent av den globala produktionen och 27 procent av världens bomullsexport, en nedgång som världens bomullshandlare har noterat.

I samband med att den amerikanska bomullen fått en mindre betydelse för den globala handeln har fler och fler av de företag som köper bomull för sin verksamhet framfört önskemål om ett terminskontrakt som fungerar som ett riktmärke för det globala bomullspriset, inte enbart för den bomull som odlas i USA. Råvarubörsen ICE har lyssnat till dessa aktörer och har nu infört ett internationellt bomullskontrakt med leveranspunkter på flera ställen världen över som återspeglar den globala karaktären hos dagens bomullsmarknad och kommer att öka möjligheterna för bomullsmarknadsaktörerna att säkra sina priser och leveranser på en global marknad. Det nya kontraktet representerar 73 procent av världens bomullsexport.

Bomull i världen

Källa: WASDE April Report

CFA representerar Benin, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten och Mali

De olika bomullskontrakten kommer att handlas parallellt på börserna

Det nya terminskontraktet kommer att handlas parallellt med ICEs Cotton No. 2 Futures Contract. ICE har historiskt sett lyssnat på marknaden och förstått hur handelns behov förändras. Genom införandet av det nya kontraktet kan denna råvarubörs nu erbjuda sina kunder att prissäkra sig lokalt med Cotton No. 2, men också globalt med det nya kontraktet som kommer handlas under namnet WCT.

Det nya terminskontraktet

Baserat på input från marknadsaktörerna, inklusive American Cotton Shippers Association (ACSA) och International Cotton Association (ICA), kommer det nya bomullskontraktet WCT inkludera följande avtalsvillkor

  • Fysisk leverans vid kontraktets förfallomånad
  • Leverans av bomull kommer att tillåtas att ske med bomull som har sitt ursprung från flera länder/regioner, däribland Brasilien, Australien, USA, Indien och Västafrika
  • Leverans kommer att kunna ske i såväl USA, Australien som vid flera asiatiska lagerhus

Ursprung på bomull i världen

Leveranspunkter för bomull

Ännu så länge saknas leveranspunkter i Brasilien, Indien och Afrika, tre länder/regioner som har en stor produktion av bomull.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära