Följ oss

Nyheter

ICE lanserar globalt terminskontrakt för handel i bomull

Publicerat

den

Bomull växer på odling

Bomull växer på odlingRedan under våren 2014 skrev vi om att ICE hade för avsikt att starta handel med global bomull. Handeln kommer nu att inledas på Intercontinental Exchange den 2 november 2015, ett år senare än planerat.

Det nuvarande bomullskontraktet har sedan 1870 fungerat som benchmark i den globala bomullshandeln, trots att prissättningen endast avser bomull odlad i USA. Medlemmarna i två stora branschgrupper, American Cotton Shippers Association och Liverpoolbaserade International Cotton Association, har efter många års diskussioner kommit överens om regler för ursprung och vilka leveranspunkter som skall accepteras för det nya terminskontraktet.

Bomullshandeln har periodvis varit rörig eftersom det ibland varit svårt för de företag som handlar bomull på termin att kunna leverera bomullsbalar av en sådan kvalité som den amerikanska börsen godkänner. I början av 2011 nådde de registrerade priserna över 2 dollar per pound mitt under en bomullsbrist, vilket ledde till förluster, fel och stämningar som fortfarande kastar en skugga över branschen.

Genom att acceptera bomull från olika platser på jorden hoppas råvaruhandlarna att undvika utbudsstörningar och istället skapa en bättre genomlysning av bomullspriserna på den globala marknaden. Enligt ICE kommer bomull från Australien, Brasilien, Indien, USA, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten och Mali att kunna användas för leverans mot det nya världskontraktet. Alla dessa länder är nettoexportörer av bomull.

Bakgrund

Bomull har historiskt sett haft en stor betydelse för den globala textilindustrin, men under det senaste decenniet har marknaden sett en märkbar förändring i fråga om såväl produktion som export. Skördeåret 2003/2004 svarade USA för 19 procent av den globala bomullsproduktionen och 41 procent av den totala bomullsexporten världen över. Tio år senare, skördeåret 2013/2014 hade USAs andel sjunkit till 11 procent av den globala produktionen och 27 procent av världens bomullsexport, en nedgång som världens bomullshandlare har noterat.

I samband med att den amerikanska bomullen fått en mindre betydelse för den globala handeln har fler och fler av de företag som köper bomull för sin verksamhet framfört önskemål om ett terminskontrakt som fungerar som ett riktmärke för det globala bomullspriset, inte enbart för den bomull som odlas i USA. Råvarubörsen ICE har lyssnat till dessa aktörer och har nu infört ett internationellt bomullskontrakt med leveranspunkter på flera ställen världen över som återspeglar den globala karaktären hos dagens bomullsmarknad och kommer att öka möjligheterna för bomullsmarknadsaktörerna att säkra sina priser och leveranser på en global marknad. Det nya kontraktet representerar 73 procent av världens bomullsexport.

Bomull i världen

Källa: WASDE April Report

CFA representerar Benin, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten och Mali

De olika bomullskontrakten kommer att handlas parallellt på börserna

Det nya terminskontraktet kommer att handlas parallellt med ICEs Cotton No. 2 Futures Contract. ICE har historiskt sett lyssnat på marknaden och förstått hur handelns behov förändras. Genom införandet av det nya kontraktet kan denna råvarubörs nu erbjuda sina kunder att prissäkra sig lokalt med Cotton No. 2, men också globalt med det nya kontraktet som kommer handlas under namnet WCT.

Det nya terminskontraktet

Baserat på input från marknadsaktörerna, inklusive American Cotton Shippers Association (ACSA) och International Cotton Association (ICA), kommer det nya bomullskontraktet WCT inkludera följande avtalsvillkor

  • Fysisk leverans vid kontraktets förfallomånad
  • Leverans av bomull kommer att tillåtas att ske med bomull som har sitt ursprung från flera länder/regioner, däribland Brasilien, Australien, USA, Indien och Västafrika
  • Leverans kommer att kunna ske i såväl USA, Australien som vid flera asiatiska lagerhus

Ursprung på bomull i världen

Leveranspunkter för bomull

Ännu så länge saknas leveranspunkter i Brasilien, Indien och Afrika, tre länder/regioner som har en stor produktion av bomull.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kaffepriset faller när Costa Ricas kaffeexport stiger

Publicerat

den

Kaffepriserna sjönk i fredags på tecken av större leveranser från Centralamerika. Costa Rica Coffee Institute rapporterade att kaffeexporten från Costa Rica ökade med 39 procent på årsbasis till 140 142 säckar. En starkare dollar bidrog också till svagare kaffepriser.

Kaffepriserna steg på fredagen initialt efter att den brasilianska realen (USDBRL) klättrade till sin högsta nivå mot dollarn på en vecka. En starkare real avhåller Brasiliens kaffeproducenter att exportera sitt kaffe.

En överdriven lång position med fonder av robusta-terminer kan ge bränsle för alla långa likvidationstryck. Fredagens veckovisa Commitment of Trader’s (COT) rapport visade att per den 30 maj hade antalet fonder med nettolånga robusta-kaffepositioner stigit till 854, den högsta siffran på 16-månader.

Torrare väder ökar takten i kaffeskörden

Skördetrycket i Brasilien fick priserna på arabica-kaffe att falla eftersom torra förhållanden tillåter takten i kaffeskörden att accelerera. Somar Meteorologia rapporterade på tisdagen att Brasiliens Minas Gerais-region inte fick något regn under veckan som slutade den 28 maj. Minas Gerais står för cirka 30 procent av Brasiliens arabicaskörd.

Den globala kaffetillgången har stramats åt efter att International Coffee Organization (ICO) rapporterade den 4 maj att den globala kaffeexporten för 2022/23 under oktober-mars sjönk -6,4 procent till 62,295 miljoner säckar. Colombia Coffee Growers Federation rapporterade den 4 maj att den colombianska kaffeexporten i april sjönk -15 procent till 719 000 säckar. Dessutom rapporterade Cecafe den 11 maj att Brasiliens export av grönt kaffe i april sjönk 14 procent till 2,39 miljoner säckar. Däremot steg Honduras kaffeexport i maj med 79 procent på årsbasis till 1,2 miljoner säckar. Honduras är Centralamerikas största exportör av arabicabönor.

Kaffepriserna har också stöd eftersom oddsen för en El Niño-väderhändelse ökade, vilket skulle kunna få den globala kaffeproduktionen att minska. Den 11 maj höjde U.S. Climate Prediction Center sannolikheten för ett El Niño-vädermönster mellan augusti och oktober till 94 procent från 74 procent för en månad sedan. Om det inträffar kan det ge kraftiga regn i Brasilien och torka i Indien, vilket negativt påverkar produktionen av kaffe.

Förstsätt läsa

Nyheter

Exxon Mobil ska dubbla utvinningen av olja från skifferfälten med teknisk utveckling

Publicerat

den

Exxon Mobil producerar olja på Permian-fältet

Det var starka entreprenörer och frifräsare som gjorde utvinning av olja från skifferfält möjlig. Det var två tekniska landvinningar som gjorde det möjligt, dels möjligheten att borra horisontellt och dels möjligheten med hydraulisk spräckning av berg vilket gjorde att oljan kunde rinna ut. Det ledde till att USA gick från att vara en ökande importör av olja till att bli en exportör. De traditionella oljejättarna vaknade så småningom upp och såg potential vilket lett till att de har köpt stora skiffertillgångar.

Ny teknisk utveckling ska dubbla utvinningen från en oljekälla

Exxon Mobil är en av oljejättarna som satsat stort på skifferolja. Det mest intressanta är att bolaget också inlett en satsning på teknisk utveckling. Företagets VD Darren Woods berättade i torsdags att arbetet går bra. Företaget har som mål att under 2027 vara uppe i en produktion på 1 miljon fat olja per dag i Permian-området i USA.

Även om skifferkällorna levererar stora mängder olja så utvinns bara 10 procent av en källas olja. Exxon Mobil tror sig kunna öka det till 20 procent, dvs en ökning med 100 procent.

Det är två specifika områden som Exxon Mobils tekniska utveckling fokuserar på. Man vill kunna borra och spräcka berget mer precist så att man kommer närmare där det är optimalt. Sedan vill man hålla spräckningen öppen längre så att det kan rinna ut olja under en längre tidsperiod.

Det går inte att säga annat än att det är intressant. Den allmänna uppfattningen är annars att USAs oljeproduktion kommer att börja falla om några år i takt med att skifferfälten tar slut. Men om det går att få ut dubbelt så mycket av oljan i fälten så skulle prognoserna omkullkastas, precis som den skifferoljan redan gjort en gång.

Förstsätt läsa

Nyheter

Zimbabwe förväntas dra nytta av stigande priser på platina

Publicerat

den

Inyanga-bergen i Zimbabwe

Zimbabwes platinagruvindustri kommer att dra nytta av den förväntade prisökningen på råvaran, på grund av ett förväntat produktionsunderskott över hela världen.

World Platinum Investment Council har avslöjat att det kommer att bli ett globalt underskott i platinaproduktion på över 980 000 troy ounce i år.

Underskottet innebär en möjlighet för Zimbabwes lokala platinagruvindustri att öka produktionen och upprätthålla den globala efterfrågan. Zimbabwe är bland de fem största platinaproducerande länderna över hela världen.

I år förväntas underskottet att öka, något som kommer att översättas till en ökning av priset på platina, men det kommer också att öka lönsamheten för platinaproducenterna.

Detta är en positiv för Zimbabwe eftersom landet är en primär producent av platina och detta kommer att fungera som ett incitament till att öka produktionen vid redan etablerade gruvor. Det skapar också utrymme för andra greenfield-projekt eftersom efterfrågan fortsätter att öka över hela världen.

För Zimbabwe kommer detta att vara bra eftersom det kommer att generera utländsk valuta till ekonomin och skapa arbetstillfällen.  Landets platinaproducenter, Zimplats, Mimosa och Unki redan rullar ut expansionsprojekt som kommer att få dem att öka produktionen.

Förstsätt läsa

Populära