cattle.jpg

En introduktion till en Cattle Crush

Den kombination av majs, ungnöt och live cattle som heter Cattle Crush gör det möjligt för djurproducenter att använda sina kommande grödor och säkra prisrisken. Krossen…