Följ oss

Nyheter

Allting du behöver veta för att handla socker

Publicerat

den

Det finns ett antal jordbruksråvaror som upptar både analytikers och investerares tid, men det finns en med hög volym som ofta verkar gå obemärkt förbi, och det är socker. Vete, majs och sojabönor dominerar vanligtvis rubrikerna eftersom de avser handel med jordbruksråvaror som har höga dagliga volymer samt dessutom har inverkan på den globala livsmedelsförsörjningen och industrier relaterade till biobränslen. Men socker är en viktig komponent i livsmedelsindustrin som används i allt från livsmedelsproduktion till läskedrycker som Coca-Cola. Därför har vi sammanställt allting du behöver veta för att handla socker.

Sockerbitar

Något som många investerare lär sig snabbt är att när det gäller jordbruksprodukter, så kallade softs, så finns det vanligen fler än ett kontrakt att välja mellan. Dels finns det olika löptider, men det finns också olika varianter av samma jordbruksprodukt. Självklart gäller detta också för socker. Det finns två olika sorters socker som handlas på råvarubörserna, world sugar #11 och U.S. sugar #16.

Men till skillnad från andra råvaror är skillnaden i terminskontrakt på socker inte råvaran själv, utan snarare var den handlas. Som namnet antyder kan socker vara globalt (world sugar #11) eller avse USA-marknaden (U.S. sugar #16). Orsaken beror på subventioner som betalats till sockerproducenter och de tullar som beskattar importen av socker från andra länder.

Det finns mer än en sorts socker

Socker, enligt råvarubörsernas specifikationer, kan handlas till radikalt olika priser beroende på om det är klassat som # 11 eller # 16. Socker nr 16 handlas ofta till ett betydligt högre pris på grund av effekten av avgifter och subventioner.

Företag i USA måste däremot köpa sitt socker till ett pris som är högre än marknadsvärdet. Det innebär att företag kan utveckla ett sockersubstitut för sina produkter som majssirap istället för socker, eller annars så måste de rulla priset vidare till konsumenterna. Den ökade tillverkningskostnaden hamnar på produktens försäljningspris vilket gör att varor blir dyrare för kunderna.

Prissättning av US Sugar # 16 och World Sugar # 11

En titt på på ICE där terminskontraken för sugar #11 och sugar #16 handlas avslöjar vilken typ av prisskillnader det finns mellan olika typer av socker.

Socker #11 och #16

I dessa tabeller kan du se hur amerikanska Sugar # 16 handlas till ungefär dubbelt så högt pris som Sugar # 11. Medan andra länder också har subventionprogram är Brasilien – världens största osubventionerade sockerproducent – den nation som sätter priset för Sugar nr 11 och förklarar varför det nästan alltid är billigare än amerikanska socker, Sugar nr 16.

Här är en tabell som jämför de två kontrakten:

Villkor för terminer på socker

Andra typer av socker som handlas är till exempel vitsocker och containeriserat vitsocker. Vitsocker-terminer används som ett globalt riktmärke för prissättning av fysiskt vitt socker och handlas främst av sockerkvarnar, raffinaderier och tillverkare tillsammans med institutionella investerare. Containeriserat vitsocker är kontrakt för vitbeta, sockerrörsocker eller raffinerat socker levererat i ISO-behållare.

Investerare som handlar jordbruksprodukter bör vara medvetna om den roll som socker spelar i världsekonomin. Genom att förstå vad skillnaderna i sockerkontraktstyper är, kommer investerarna att vara bättre rustade att fatta intelligenta beslut i sina portföljval. Det är också nödvändigt för investeraren att hålla sig uppdaterad med den senaste politiska miljön – särskilt när det gäller subventionprogram och tariffer. Andra varor som majs kan också bli föremål för avgifter och subventioner. Innan du utför affärer i socker ska Du som investerare vara försiktiga och verifiera vilket kontrakt Du faktiskt vill ha.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära