Följ oss

Nyheter

Höga priser kan öka sockerbristen i många länder

Publicerat

den

Sockerbitar i närbild

Andelen högt förtullat socker som importeras till USA har fördubblats under de senaste fem åren. Det är framförallt Brasilien och Guatemala som är de två största ursprungsländerna för högt förtullat socker. Den amerikanska importen innebär lite mindre socker för världsmarknaden.

Vad är högt förtullat socker?

Högt förtullat socker är allt socker som importeras till USA som inte omfattas av handelsavtal eller fördrag. Dessa handelsavtal kan inkludera TRQ-programmet, Dominikanska republiken-Centralamerika FTA (CAFTA-DR) eller andra avtal från Världshandelsorganisationen (WTO). Det högt förtullade sockret som kommer in i USA måste betala en tull på 360 dollar per ton eller 16,33 cent per pound. Tidigare avskräckte denna höga tull företag från att exportera socker till USA.

Mängden högt förtullat socker som kommer in i USA har fördubblats under de senaste fem åren

De höga sockerpriserna gör det möjligt för företag som säljer socker till USA att köpa socker från världsmarknaden, till priset för socker nr 11, betala tullen på 360 dollar per ton eller 16,33 cent per pound (samt andra kostnader som t.ex. frakt), och fortfarande har tillräckligt mycket kvar för att göra en vinst.

Pessimistiska utsikter för amerikanskt socker

USA står för närvarande inför en potentiell skördebrist. US Drought Monitor hävdar att 44 procent av sockerrören i Louisiana är drabbade av exceptionell torka, medan 54 procent var under extrem torka. Torkan har fått experter att sänka statens prognos med 200 000 ton. I Texas, var 100 procent av sockerrörsskörden påverkad av svår torka.

För att göra saken värre kan USA inte förlita sig på sin största sockerleverantör, Mexiko. De flesta marknadsbedömare förväntar sig ingen återhämtning från den dåliga skörden 2022-23 på grund av El Niño. Under El Niño upplever Mexiko mer regn under vintern, följt av en torr sommar. En sommartorka kan påverka sockerrörsutvecklingen negativt i Mexiko eftersom grödan behöver regn under mitten av året för att växa och mogna fullt ut. Torkan kan leda till lägre avkastning eftersom mer än 60 procent av de mexikanska sockerrören inte bevattnas. Regn under vintern kan också fördröja den mexikanska sockerrörsskörden.

Mexiko och USAs dåliga skördar påverkar priset på socker nr 16

USA, som har en dålig skörd och oförmögen att förlita sig på sin största handelspartner för socker, Mexiko, bör vara en garanti för att priset på det råsocker som handlas som nummer 16 förblir högt för tillfället. De höga priserna på nr 16 betyder att det kommer att vara attraktivt för länder som Brasilien och Guatemala att exportera socker till USA, även om det innebär att de måste betala en tull.

Om fler länder exporterar socker till USA blir det mindre socker till världsmarknaden. Denna ökning av exporten till USA kommer att ytterligare belasta det globala sockerunderskottet. En ökning av det globala sockerunderskottet kan ytterligare driva upp sockerpriserna på kort sikt.

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kina ska fylla på de nationella fläsklagren för att motverka deflation i ekonomin

Publicerat

den

Fläskkött

Fläskkött är ett centralt livsmedel för stora delar av Kinas befolkning och för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet så har staten stora fläsklager. Lagerkapaciteten används även för att balansera marknaden och styra ekonomin. Två gånger tidigare i år har staten köpt stora mängder fläskkött och nu gör den sig redo för en tredje omgång meddelade myndigheten ”Nationella kommissionen för utveckling och reform” på sitt WeChat-konto idag rapporterar Bloomberg.

Den kinesiska staten kämpar med deflation i landet och ett sätt att motarbeta den är att staten köper stora mängder fläskkött till sina lager, vilket driver upp priset på fläskkött och således även bidrar till att motverka deflationen i ekonomin.

Dagens låga priser på fläskkött gör det även svårt för både små och stora producenter att gå med vinst.

Konsumtionen av fläskkött brukar vara högre under vintermånaderna i Kina, men det finns en oro att efterfrågan kommer att vara lägre än vanligt.

Fortsätt läsa

Populära