Läget för vanadin på 4 minuter

Vanadin är en metallisk råvara som till 90 procent används för stålproduktion, där den bland annat ger en förbättrat hållfasthet. Ett nytt område som kan komma att växa kraftig i framtiden är vanadin redox-batterier, en typ av flödesbatteri. Jack Bedder från Roskill går igenom läget för vanadin på 4 minuter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top