Connect with us

Nyheter

Svenska Vanadin får tillstånd att bryta vanadin i Bricka

Published

on

Vanadin i olika former

Mark- och miljödomstolen har idag lämnat tillstånd till Svenska Vanadin AB:s ansökan att i Bricka, Hudiksvalls kommun, få anlägga och driva en dagbrottsgruva för brytning av vanadinhaltig magnetitmalm. Till verksamheten hör även ett anrikningsverk och ett sandmagasin.

Vanadin i olika former
Foto: Alchemist-hp

Prövningen har varit mycket uppmärksammad. Många enskilda sakägare samt länsstyrelsen och Hudiksvalls kommun har motsatt sig verksamheten.

Domstolen har gjort bedömningen att det underlagsmaterial som tagits fram är tillräckligt för att verksamhetens miljöpåverkan ska kunna bedömas och har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen.

Domstolen har därför, efter att ha föreskrivit ett antal villkor för verksamheten, lämnat tillstånd till gruvbrytningen.