OPEC+ går emot sin egen publicerade analys

Oljefat

Idag höll OPEC+ ett möte där man tog beslut om att sänka sin produktion med 100.000 fat, vilket tar produktionsnivån till augustis nivå. Sänkningen är så pass liten att den får anses vara symbolisk och av en kommunikativ karaktär, att man aktivt håller koll på marknaden. Men det är ändå anmärkningsvärt då dagens beslut går rakt emot organisationens egna analys som kommunicerades i onsdags som handlade om att efterfrågan skulle vara högre än utbudet under fjärde kvartalet.

Stora delar av Europa, Asien och Afrika går in i en sämre ekonomisk utveckling vilket bör minska efterfrågan på olja. Det råder samtidigt en energibrist, men det är främst i form av naturgas, kol, och elektricitet. Många företag kan delvis ställa om från exempelvis naturgas till olja, men med betoning på delvis.

Oljepriserna är i skrivande stund upp omkring 3,5 procent.

    scroll to top