Connect with us

Nyheter

Världens största vanadiumprojekt

Published

on

Den lilla vanadiumutvecklaren Technology Metals Australia (ASX: TMT) har publicerat Definitive Feasibility Study-resultat för sitt Gabanintha Vanadium-projekt. Dessa studier har identifierat den möjliga livslängdens EBITDA till totalt 4,1 miljarder AUD.

Vanadium, V 23

”Det mycket högkvalitativa Gabanintha Vanadium-projektet DFS har genererat ett enastående resultat som har levererat lägsta kvartilens driftskostnader under en lång initial gruvlivslängd i en skala som kommer att göra projektet till den största enskilda primära vanadinproducenten i världen,” säger Ian Prentice, VD för Technology Metals Australia.

Technology Metals Australia har i dag ett marknadsvärde på cirka 17 MAUD, motsvarande 110 MSEK. Bolagets studie visar ett aggregerat resultat före skatt på 2,3 miljarder AUD för Gabanintha Vanadium Projektet. Detta förutsätter att det genomsnittliga priset för vanadium pentoxid ligger kvar på 10,88 USD per pound.

Dessa antaganden bygger på ett 15-årigt historiskt vanadiumpris på 8,78 USD per pound, samt faktorer som att den förestående batterimineralbristen förväntas se en potentiell ökning av batteriemineralpriserna under det kommande decenniet.

Höga kvaliteter och låga driftskostnader

Nyckeln till det betydande projektvärdet och intjäningspotentialen är projektets låga driftskostnad. Höga kvaliteter och låga driftskostnader gör det enligt projektprognosen möjligt att producera Vanadium till en genomsnittlig kostnad på 4,04 USD per pound under gruvans sextonåriga livslängd.

Båda dessa var anmärkningsvärda förbättringar jämfört med företagets Pre-Feasibility Study från juni 2018, som identifierat en genomsnittlig produktionskostnad på 4,04 USD per pound under en trettonårig livslängd.

Kostnadskurva för produktion av vanadium

Om projektet fortskrider till nästa steg krävs miljögodkännanden och säkerställande av ett gruvkontrakt. Det behövs även ett påbörjande av finansieringsinitiativ för att bygga en anläggning för produktionsprocessen till en kostnad av 454 miljoner AUD med en återbetalningsperiod på 3,2 år.

En del av den rena energitrenden

Vanadium (Vanadin) har uppmärksammats under de senaste åren som en del av clean energy-trenden där vanadium marknadsförs som ett alternativ till litiumjonbatterier som energilagringslösningar med lång livslängd.

Vanadium Redox-batterier (VRB) har snabba laddnings- och urladdningstider.

Gabanintha Vanadium-projektet ligger i Meekatharra, västra Australien och cirka 500 km nordost om hamnstaden Geraldton. Enligt den senaste kvartalsrapporten hade Technology Metals Australia 1,83 miljoner AUD kontanter i banken. Detta tyder på att företaget kan komma att behöva göra nyemissioner eller ta in partners i projektet för att slutföra detta.