Terminshandeln i bomull i kraftig förändring

Bomull odlas i dag på fem olika kontinenter på jorden, men fram till nyligen har det varit den nordamerikanska marknaden som styrt prissättningen av denna råvara. Detta är emellertid på gång att ändras i takt med att USA har förlorat sin roll som huvudleverantör av denna råvara.

Bomull mot blå himmelIntercontinental Exchange, ICE, har för avsikt att under den andra halvan av 2014 ta upp handeln av global bomull. Det nuvarande bomullskontraktet har sedan 1870 fungerat som benchmark i den globala bomullshandeln, trots att prissättningen endast avser bomull odlad i USA.

Medlemmarna i två stora branschgrupper, American Cotton Shippers Association och Liverpoolbaserade International Cotton Association, har efter många års diskussioner kommit överens om regler för ursprung och vilka leveranspunkter som skall accepteras för det nya terminskontraktet.

Bomullshandeln har periodvis varit rörig eftersom det ibland varit svårt för de företag som handlar bomull på termin att kunna leverera bomullsbalar av en sådan kvalité som den amerikanska börsen godkänner. I början av 2011 nådde de registrerade priserna över 2 dollar per pound mitt under en bomullsbrist, vilket ledde till förluster, fel och stämningar som fortfarande kastar en skugga över branschen.

Genom att acceptera bomull från olika platser på jorden hoppas råvaruhandlarna att undvika utbudsstörningar och istället skapa en bättre genomlysning av bomullspriserna på den globala marknaden. Enligt ICE kommer bomull från Australien, Brasilien, Indien, USA, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten och Mali att kunna användas för leverans mot det nya världskontraktet. Alla dessa länder är nettoexportörer av bomull.

USA, från 19 procent till bara 11

USAs andel av den globala bomullsproduktionen har under det senaste decenniet fallit till 11 procent från tidigare 19 procent eftersom flera av de amerikanska bönderna gått över till att odla sojabönor istället. Under tiden har länder som till exempel Indien kommit att öka sina skördar med hjälp av genetiskt modifierat utsäde.

Det nya världskontraktet kommer initialt att ha leveranspunkter i USA, Australien och Malaysia. En styrka i det senare landet är dess närhet till textilfabriker i Kina och Vietnam. ICE kommer att fortsätta lista sitt terminskontrakt på amerikansk bomull vid sidan av det nya globala terminskontraktet.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top