Följ oss

Nyheter

Brasilien redo att bli världens största bomullsexportör

Publicerat

den

Bomull växer på fält

Från kläder till kosmetika, bomull finns i fler produkter än du kan föreställa dig. Listan är lång. Det sträcker sig från väsentliga föremål som tvål till papperspengar och biobränsle, för att bara nämna några exempel.

Den globala efterfrågan på bomull har varit i stort sett stabil under de senaste två decennierna, runt 25 miljoner ton per år.

Brasilien är en av de största leverantörerna. Landet borde producera nästan 3,2 miljoner ton bomull i år, 24,3 procent mer än förra skörden. Sedan 2009/2010 har produktionen av brasiliansk bomull ökat med 166 procent. Utsikterna är också positiva för utlandsförsäljningen. Brasilien spås snart bli den största exportören av bomullsbalar i världen och överträffa USA. 2023/2024 bör Brasilien exportera nästan 2,57 miljoner ton bomull. USA förväntas i sin tur leverera cirka 2,66 miljoner ton.

Texas drabbades av torka

En av huvudfaktorerna gäller väderförhållandena i den huvudsakliga amerikanska producentstaten, Texas, som drabbades av en långvarig torka i år. Bomullsgrödor kommer under de kommande åren att fortsätta att i viss mån möta produktions- och kvalitetsutmaningar på grund av den värmebölja som amerikanska plantager nyligen har upplevt.

Samtidigt drabbades världens största producent (och konsument) av bomull av ogynnsamma förhållanden denna säsong. En allvarlig torka har drabbat Xinjiang-provinsen i Kina, den största bomullsproducerande regionen i landet, vilket ökar efterfrågan på import. I denna mening är Brasilien väl positionerat.

Idag står Brasilien för cirka 30 procent av Kinas bomullsimport, jämfört med mindre än 10 procent för fem år sedan, och stjäl marknadsandelar från USA, Brasiliens främsta konkurrent. Under de kommande åren bör den brasilianska exporten till Kina överträffa den amerikanska, av skäl som sträcker sig från kvalitet till pris och geopolitiska frågor, med ett större närmande mellan Kina och Brasilien.

Om klimatet fortsätter att gynna Brasilien och skada USA, vilket har varit fallet, kan det finnas fler chanser för Brasilien att ta täten i bomullsexporten under de kommande åren.

Har gjort stora investeringar i produktionen

En annan viktig faktor är Brasiliens investeringar i produktivitet. En tidigare kris inom bomullsodlingen, ledde till att flera brasilianska bönder gick i konkurs eller fick avsevärda förluster på grund av tropiska skadedjur och hanteringssvårigheter. Efter detta började de producenter som fanns kvar, i allmänhet stora bönder, att investera mer i teknik och program för bomullsodling. Olika insatser för bekämpning och hantering av skadedjur har genomförts av forskningsinstitut och regeringen. Med allt detta ökade produktiviteten, liksom intresset för större investeringar i hållbarhet.

Nu är brasilianska bönder mer exalterade än någonsin. Den ökade produktionen och förväntningarna på ökad export har uppmuntrat brasilianska producenter att investera i att öka den planterade arealen. Under skörden 2023/2024 bör arealen öka med 8,4 procent och nå 1,81 miljoner hektar.

I den nuvarande cykeln bör produktiviteten också växa och nå cirka 1 930 kg/hektar, 21 procent högre än det som erhölls under föregående säsong, enligt Abrapa (Brazilian Association of Cotton Producers).

Det är värt att komma ihåg att Brasilien i denna aspekt skiljer sig från andra stora globala producenter, som Indien, som har den största bomullsodlade ytan i världen, motsvarande cirka 12,6 miljoner hektar. Det är fyra gånger mer än länder som USA och Kina.

Men Indiens skörd är mycket lägre än i andra länder, inklusive Brasilien. Den kommande skörden förväntas enligt det amerikanska jordbruksverket, USDA, nå en skörd på 446 kg/hektar. I Indien lämnar bönder vanligtvis större luckor mellan raderna av växter för att möjliggöra skadedjursbekämpning och för tjurar att passera, vilket skadar avkastningen.

För att göra saken värre förväntas produktionen i Indien också vara den lägsta under de senaste 15 åren. Vädret hjälpte inte heller; Indien, den tredje exportören globalt, påverkades av El Niño.

Priset kommer att påverkas

I det här sammanhanget kommer priset på bomull också att påverkas, med mindre lovande uppskattningar för USA, Brasiliens huvudkonkurrent. Amerikansk bomull kommer sannolikt inte att få draghjälp i år. I oktober låg priserna runt 87 cent per pound, mycket lägre än vid tidigare skördar. Preliminära uppskattningar tyder på att nedgången kan nå upp till 40 procent i förhållande till 2022 års värden.

Det finns en annan faktor som bidrar till attraktionskraften hos brasiliansk bomull på den internationella marknaden. Idag är cirka 84 procent av den brasilianska bomullen hållbarhetscertifierad, enligt Abrapa.

Om hållbarhet värderas på den inhemska marknaden har det på den utländska marknaden praktiskt taget blivit en förutsättning, särskilt vid försäljning till stora företag inom klädsektorn som Adidas och Nike, samt detaljhandelsvarumärken. När det gäller Brasilien går cirka 70 procent av bomullen till andra länder, med tonvikt på Kina, Bangladesh och Pakistan.

Brasilianska bönder började fokusera på frågor som rör hållbarhet för länge sedan. Det fanns ett moln av hot över bomullsexporten på grund av oegentligheter i användningen av arbetskraft och kemiska produkter. Brasilianska producenter var medvetna om denna fälla och bestämde sig för att investera i hållbarhet för att inte tappa marknadsandelar.

I Brasilien gick bomullsproduktionen igenom flera upp- och nedgångar tills den nådde sina nuvarande nivåer. På 1980-talet skadade vivelinsekten kraftigt plantager i nordost, som var ett viktigt produktionsnav. Ekonomiska kriser och landets öppnande för import av textilier och andra produkter drabbade också bönderna. För drygt tjugo år sedan återupptogs produktionen, med stora gårdar i Mellanvästern som odlade bomull i rotation med spannmål.

Samtidigt började oron för ESG-initiativ öka. 2010 blev Brasilien partner i programmet Better Cotton, ett globalt hållbarhetsinitiativ i bomullskedjan. Landet anses vara ledande inom sektorn, tillsammans med Australien, Grekland och Israel, med 370 registrerade bönder.

Hållbarhetsåtgärder vinner också mark och sträcker sig till andra grödor. Czarnikows VIVE, ett ständigt förbättringsprogram för ingrediensförsörjningskedjan, har partners i mer än hundra länder, inklusive stora företag och landsbygdsproducenter från olika länder, inklusive Brasilien.

Bomullskedjan är dock inte immun mot utmaningar. Produktionsökningar kräver bättre logistik för att få bomullen till hamnarna och ut på världsmarknaden. Den goda nyheten är att investeringar i hamnterminaler och järnvägsfilialer lovar att mildra flaskhalsar inom en snar framtid – det är vad bomullsproducenter och hela lantbrukskedjan i Brasilien hoppas på.

Användningen av bomullsfrön för att tillverka biobränsle och andra produkter, såsom olja för tillverkning av kosmetika och mjöl för tillverkning av djurfoder, har också stimulerat producenterna. Produktionen är dock avsedd för den inhemska marknaden.

Globalt sett, även om det finns indikationer på en liten ökning av bomullsproduktionen fram till 2030, förväntas utbudet förbli relativt stabilt. Även med en växande världsbefolkning och ett större behov av bomull för att tillverka en serie produkter, har konkurrensen med syntetiska fibrer, som används av klädindustrin, hållit tillbaka efterfrågan. Inget tyder än så länge på att det kommer att ske betydande förändringar på den utländska marknaden.

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära