Följ oss

Nyheter

De brasilianska bönderna vill inte sälja sojabönor till dagens priser

Publicerat

den

Sojabönor i närbild

De låga priset på sojabönor avskräcker många brasilianska jordbrukare från att sälja sina skördar. Producenterna vill inte sälja sojabönor till dagens priser, vilket har gjort att spannmålsförsäljningen är på de lägsta nivåerna på de senaste 5 åren.

Mato-Grosso är den delstat med den högsta volymen sojabönproduktion och regionen med största exporten i Brasilien. Från denna delstat fraktas 42 procent av produktionen genom hamnen i Santos.

Enligt data från IMEA (Mato Grosso Institute of Agricultural Economics) är årets försäljning av sojabönor den lägsta under de senaste fem åren. Den brasilianska bönderna har endast sålt 46 procent av årets produktion, vilket skall ställas mot ett historiskt genomsnitt på 65 procent.

Hur stor andel av Brasiliens sojabönor som sålts
Källa: IMEA

Producenterna vägrar sälja

Den främsta orsaken till den långsamma försäljningen av grödan är det låga priset. Höga produktionskostnader och låga priser har påverkat producentens avkastningsmarginal. Producenterna låste in priserna på insatsvaror i mars-maj året före skörden, när sojabönorna var nära nivåer som setts på toppar under pandemin.

De hoppades på en marginal som nu inte längre går att uppnå. De låga priserna har pressat producenterna att inte sälja sina sojabönor, vilket hållit tillbaka produktionen i hopp om bättre marginaler.

Är det värt att hålla fast vid sojabönan?

Om man tittar på sojabönspriserna ur producentens perspektiv måste vissa saker tas i beaktande. Även om kontrakten för juli och augusti handlas till högre priser jämfört med frontmånaden, spelar carry cost en stor roll i beslutet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Carry cost är hur mycket det kostar producenten att ”äga” denna råvara in i framtiden och lagra sojabönor i väntan på bättre priser. Således måste lagerkostnader, försäkringar, räntor och alternativkostnader inkluderas i beräkningen.

Kurvan för de kommande två kontrakten handlas till contango, det vill säga det senare priset är högre än spotpriset. Detta uppmuntrar lagring av sojabönor eftersom det indikerar att det nuvarande utbudet enligt det nuvarande kontraktet är större än efterfrågan. Cost of carry gör dock inte denna operation lönsam.

Producenter som håller fast vid sina sojabönor tror att priset kommer att stiga och att ökningen kommer att räcka för att täcka deras cost of carry, eftersom det nuvarande priset fortfarande är otillräckligt för att garantera goda avkastningsmarginaler.

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära