Nyheter

ICE lanserar globalt terminskontrakt för handel i bomull

Publicerat

den

Redan under våren 2014 skrev vi om att ICE hade för avsikt att starta handel med global bomull. Handeln kommer nu att inledas på Intercontinental Exchange den 2 november 2015, ett år senare än planerat.

Det nuvarande bomullskontraktet har sedan 1870 fungerat som benchmark i den globala bomullshandeln, trots att prissättningen endast avser bomull odlad i USA. Medlemmarna i två stora branschgrupper, American Cotton Shippers Association och Liverpoolbaserade International Cotton Association, har efter många års diskussioner kommit överens om regler för ursprung och vilka leveranspunkter som skall accepteras för det nya terminskontraktet.

Bomullshandeln har periodvis varit rörig eftersom det ibland varit svårt för de företag som handlar bomull på termin att kunna leverera bomullsbalar av en sådan kvalité som den amerikanska börsen godkänner. I början av 2011 nådde de registrerade priserna över 2 dollar per pound mitt under en bomullsbrist, vilket ledde till förluster, fel och stämningar som fortfarande kastar en skugga över branschen.

Genom att acceptera bomull från olika platser på jorden hoppas råvaruhandlarna att undvika utbudsstörningar och istället skapa en bättre genomlysning av bomullspriserna på den globala marknaden. Enligt ICE kommer bomull från Australien, Brasilien, Indien, USA, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten och Mali att kunna användas för leverans mot det nya världskontraktet. Alla dessa länder är nettoexportörer av bomull.

Bakgrund

Bomull har historiskt sett haft en stor betydelse för den globala textilindustrin, men under det senaste decenniet har marknaden sett en märkbar förändring i fråga om såväl produktion som export. Skördeåret 2003/2004 svarade USA för 19 procent av den globala bomullsproduktionen och 41 procent av den totala bomullsexporten världen över. Tio år senare, skördeåret 2013/2014 hade USAs andel sjunkit till 11 procent av den globala produktionen och 27 procent av världens bomullsexport, en nedgång som världens bomullshandlare har noterat.

I samband med att den amerikanska bomullen fått en mindre betydelse för den globala handeln har fler och fler av de företag som köper bomull för sin verksamhet framfört önskemål om ett terminskontrakt som fungerar som ett riktmärke för det globala bomullspriset, inte enbart för den bomull som odlas i USA. Råvarubörsen ICE har lyssnat till dessa aktörer och har nu infört ett internationellt bomullskontrakt med leveranspunkter på flera ställen världen över som återspeglar den globala karaktären hos dagens bomullsmarknad och kommer att öka möjligheterna för bomullsmarknadsaktörerna att säkra sina priser och leveranser på en global marknad. Det nya kontraktet representerar 73 procent av världens bomullsexport.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Källa: WASDE April Report

CFA representerar Benin, Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten och Mali

De olika bomullskontrakten kommer att handlas parallellt på börserna

Det nya terminskontraktet kommer att handlas parallellt med ICEs Cotton No. 2 Futures Contract. ICE har historiskt sett lyssnat på marknaden och förstått hur handelns behov förändras. Genom införandet av det nya kontraktet kan denna råvarubörs nu erbjuda sina kunder att prissäkra sig lokalt med Cotton No. 2, men också globalt med det nya kontraktet som kommer handlas under namnet WCT.

Det nya terminskontraktet

Baserat på input från marknadsaktörerna, inklusive American Cotton Shippers Association (ACSA) och International Cotton Association (ICA), kommer det nya bomullskontraktet WCT inkludera följande avtalsvillkor

  • Fysisk leverans vid kontraktets förfallomånad
  • Leverans av bomull kommer att tillåtas att ske med bomull som har sitt ursprung från flera länder/regioner, däribland Brasilien, Australien, USA, Indien och Västafrika
  • Leverans kommer att kunna ske i såväl USA, Australien som vid flera asiatiska lagerhus

Ännu så länge saknas leveranspunkter i Brasilien, Indien och Afrika, tre länder/regioner som har en stor produktion av bomull.

Populära

Exit mobile version