Följ oss

Nyheter

Råvarupriserna steg under maj

Publicerat

den

Vete mot blå himmel

Råvaror såg ytterligare en månatlig prisökning i maj 2022, delvis driven av rekordinflation, exportembargon och importförbud. Enligt Fiona Boal, chef för råvaror och realtillgångar på S&P Dow Jones Index, stängde S&P GSCI maj månad upp med 5,1 procent, vilket förde indexets resultat hittills till 47 procent.

Ett vete-strå

Kriget i Ukraina har stört den globala livsmedelsförsörjningen i en aldrig tidigare skådad grad, vilket driver upp rädslan om livsmedelssäkerhet. Ett bra exempel är den stramare globala vetetillgångsbilden. Ukraina anses vara Europas brödkorg och ungefär en tredjedel av den globala exporten av vete kommer från Ukraina och Ryssland.

Svåra restriktioner för veteexport från denna region i kombination med försämrade skördeutsikter i Kina, delar av Europa och USA, samt ett exportförbud från den stora producenten Indien, har stramat åt lagren och förvärrat den globala matförsörjningen.

Dessa fortsatta störningar i flödet av jordbruksråvaror från Ukraina och Ryssland drev spannmålsmarknaderna högre. Faktum är att de globala vetepriserna har skjutit i höjden: S&P GSCI Wheat steg 3,1 procent i maj och 39,2 procent YTD.

Råvaru-ETFerna stiger

Råvaru-ETFer som Invesco DB Agriculture Fund (DBA), Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) och Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) har rapporterat starka uppgångar hittills i år.

DBA är en kombination av terminer inom flera områden inom jordbruket, inklusive vete, sojabönor, kaffe, majs, boskap, kakao, socker, svin och bomull. Den investerar i en diversifierad korg av olika jordbruksnaturresurser och försöker spåra förändringar i nivån på DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return plus ränteintäkterna från dess innehav av främst amerikanska statspapper och penningmarknadsinkomster.

Indexet är ett regelbaserat index som består av terminskontrakt på några av de mest likvida och mest omsatta jordbruksråvarorna. Fonden och indexet balanseras om årligen i november. 

Samtidigt strävar PDBC efter långsiktig kapitaltillväxt och försöker uppnå sitt investeringsmål genom att investera i en kombination av finansiella instrument som är ekonomiskt kopplade till världens mest omsatta råvaror. Det erbjuder exponering mot råvaruterminer utan skattekrånglet med en K-1.

Fonden försöker också undvika ”negativ rullavkastning”, vilket kan urholka avkastningen med tiden. PDBC har ökat med mer än 42 procent hittills.

DBC strävar efter att spåra förändringar i nivån på DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, plus ränteintäkter från fondens innehav av främst amerikanska statspapper och penningmarknadsintäkter minus fondens kostnader.

DBC är idealiskt placerat i en miljö av stagflation, eftersom ETF allokerar cirka 24 procent av sin vikt till Brent- och West Texas Intermediate-råoljekontrakt. Fonden ägnar också cirka 21 procent av sin vikt till råvaror som vete och majs. Liksom PDBC har DBC också haft en vinst hittills under året på mer än 42 procent.

Fortsätt läsa
Annons

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära