Följ oss

Nyheter

Råvarupriserna är tillbaka till nivåerna före kriget i Ukraina

Publicerat

den

Under flera månader förra året hävdade världens centralbanker och beslutsfattare att inflationen var övergående. Nu kan deras förutsägelse gå i uppfyllelse – om än ett mycket kostsamt år sent. Priserna på råvaror, i stort sett allt från olja till havre, har sjunkit de senaste veckorna, vilket tar S&P GSCIs råvaruindex tillbaka till där det stod innan Ryssland invaderade Ukraina i slutet av februari i år.

S&Ps index – som mäter priserna på energi, metaller, jordbruksvaror och boskap – låg på 664,15 i förra veckan, en nedgång på cirka 20 procent från toppnivåer i både mars 2022 och juni 2022.

Oljan har fallit och handlas bara strax över februarinivåerna. Kopparpriset har fallit ungefär 30 procent från den topp som nåddes i mars, medan vetepriset har fallit mer än 40 procent från de senaste topparna.

De kraftiga fallen i priserna på produkter som konsumenterna använder varje dag väcker förhoppningar om att inflationen kommer att svalna kraftigt i år och att centralbanker som Federal Reserve inte behöver höja räntorna till straffnivåer.

Inflationen ligger på det högsta nivån på 41 år på 8,6 procent i USA. Men från och med onsdagen trodde handlare på finansmarknaderna att inflationen i genomsnitt bara skulle vara 2,5 procent under de kommande fem åren, enligt ett mått som kallas breakeven-hastigheten. Det är en kraftig nedgång från de 3,7 procent som förväntades i mars i år.

Men fallet är ett tveeggat svärd, handlare och investerare lämnar råvaror eftersom de tror att den ekonomiska tillväxten kommer att avta dramatiskt, eller till och med minska. Investmentbanken Nomura sa i veckan att den förväntar sig en våg av lågkonjunkturer runt om i världen, inklusive USA.

Det finns några varningssignaler. En är att många analytiker förväntar sig att oljepriserna ska börja stiga igen. De spår att den ryska produktionen kommer att falla när EU minskar oljeimporten från landet, vilket ökar trycket på energimarknaderna.

Efterfrågan på olja har vuxit mycket mindre långsamt än många förväntade sig, vilket tyder på att en viss ”efterfrågeförstöring” har inträffat, med tanke på att konsumenterna dragit ned på att använda energi i takt med att priserna har stigit.

Den ryska oljeproduktionen kommer att minska med cirka 3 miljoner fat om dagen – från cirka 10 miljoner i början av året – när EU-förbudet gradvis kommer på plats. Det kommer att hålla marknaden ”mycket snäv”. En annan varning är att inflationen inte bara drivs av råvarupriser.

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära