Följ oss

Nyheter

Är uppgången i råvarupriserna hållbar?

Publicerat

den

Råvarupriserna har stigit kraftigt sedan invasionen av Ukraina den 24 februari, särskilt för råvaror som produceras i Ryssland och Ukraina. Det inkluderar vete, olja och naturgas, såväl som andra nyckelmetaller som aluminium, palladium och koppar. 

Tankar bensin

Men råvarupriserna steg långt innan kriget började, vilket bidrog till ett inflationstryck som inte setts sedan början av 1980-talet. Så den avgörande frågan för investerare är: Är dessa prisstegringar hållbara?

”På kort sikt är svaret nej”, säger portföljförvaltaren Lisa Thompson, ”marknaden har överreagerat, och vi ser redan att priserna faller tillbaka något. Men jämfört med där vi var för ett år sedan är råvarupriserna betydligt högre – och jag tror att det är en varaktig trend.”

”På lång sikt,” tillägger Thompson, ”kommer sannolikt råvarupriserna att förbli höga på grund av ett antal faktorer, inklusive stigande efterfrågan, utbudsbrist och avglobaliseringskrafter som symboliseras av kriget i Ukraina och ansträngda relationer mellan USA och Kina. Högre priser bör förväntas i en värld där fri och öppen handel är på reträtt.”

Ur ett investeringsperspektiv har detta tydliga konsekvenser för metall- och gruvsektorn. Det har varit ett försummat område på marknaden i mer än ett decennium, ännu längre om man exkluderar den senaste stora prisuppgången under 2008 års globala finanskris.

Sektorn har varit undervärderad i åratal och förblir så idag trots en nylig uppgång i gruvbolagsaktier, säger Douglas Upton, en aktieanalytiker från Capital Group som har täckt råvarumarknaderna i mer än 30 år. Upton tror att många råvarupriser kommer att förbli höga i flera år på grund av kroniska underinvesteringar från industrin sedan 2015. Problemet förvärras av det faktum att det tar mer tid än tidigare att starta nya gruvprojekt.

”Det är en flerårig process”, förklarar Upton. ”Upptäckt, tillstånd och finansiering tar allt mycket längre tid. I pristermer pekar det på högre toppar och lägre dalar tills nya investeringar börjar ge resultat.” Denna dynamik gäller inte mat och andra grödor, konstaterar Upton, eftersom produktionen i dessa områden kan ökas mycket snabbare.

”Alla de stora gruvbolagen är undervärderade enligt min uppfattning”, säger han. ”Marknaden tänker inte tillräckligt mycket på konsekvenserna av underinvesteringstemat. Värderingar och konsensusvinstuppskattningar antar att råvarupriserna kommer att sjunka under de närmaste åren, närmare historiska medelvärden. Jag anser att det är helt fel.”

Titta på börsvärdet för världens sju största gruvbolag. Även sammantaget kommer de inte i närheten av marknadsvärdet för ett företag inom den nya ekonomin som Tesla. Biltillverkaren behöver vissa raffinerade metaller, inklusive nickel, för att producera sina litiumjonsbatterier. Så mycket att Teslas VD Elon Musk angav tillgång till nickel som ett av sina största produktionsproblem långt innan Ryssland invaderade Ukraina.

Utöver underinvesteringar är en annan faktor som kan leda till högre råvarupriser på lång sikt den världsomspännande strävan efter hållbara energikällor, tillägger Upton. Speciellt elektricitet har blivit en favoritresurs. Utbyggnaden av elnätet – tillsammans med det snabba antagandet av elfordon – kommer att kräva massor av koppar, nickel och andra nyckelmetaller.

Kina: En motvikt till stigande råpriser?

Å andra sidan kan Kinas avtagande ekonomi fungera som en motvikt för att hålla råvarupriserna i schack. Som den största importören av råvaror förbrukar Kina mer än hälften av världens järnmalm, kol och koppar.

Kinas nära handelsförbindelse med EU kan också utsätta landet för en lågkonjunktur under krigstid i Europa om Ukrainakriget drar ut på tiden. Dessutom måste Kina hantera spridningen av covid-19 som ytterligare kan hämma ekonomin när partiet förnyar restriktionerna för resor och underhållning.

”Även före det senaste covid-utbrottet bromsade Kinas ekonomi in eller stabiliserades åtminstone i en mycket låg tillväxttakt”, säger Stephen Green, en Capital Group-ekonom som täcker Asien. ”Saker kommer sannolikt att bli värre innan de blir bättre, och en tillräckligt dålig lågkonjunktur kan få råvarupriserna att falla.”

Kinas centralbank kommer troligen att sänka räntorna snart, konstaterar Green, medan de flesta andra centralbanker runt om i världen går i motsatt riktning.

Investeringskonsekvenser: Inflationssäkring

Oavsett var marknaderna går härifrån, bekräftar den nuvarande prisuppgången återigen att råvaror är ett effektivt skydd mot inflation. Det är inte förvånande eftersom till exemepel olja och gas matas in i många aspekter av den globala ekonomin och kan hjälpa till att driva på högre inflation, som för närvarande är på en 40-årig högsta nivå.

Historiskt sett har energi – särskilt olja – rört sig nära inflationen, mätt med det amerikanska konsumentprisindexet. Eftersom olja vanligtvis är en viktig komponent i råvarurelaterade index är den långsiktiga korrelationen mellan råvarupriser och inflation hög.

Råvaruindex-avkastning vs inflation

Källor: Capital Group, Bureau of Labor Statistics, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, U.S.A. Department of Labor.

Det är dock också viktigt att notera att det finns stora skillnader mellan stora kategorier av råvaror. Olja och naturgas, metaller, livsmedel och jordbruksprodukter följer ofta sina egna kretslopp.

Investerare som söker en inflationssäkring bör ha det i åtanke, säger Capital Group-ekonomen Jared Franz. ”Allt beror på källan till inflationen”, konstaterar han.

”Föga överraskande tenderar energisektorn att klara sig bra när inflationen stiger eftersom energiprishöjningar, särskilt för bensin, snabbt kan föras vidare till konsumenterna”, säger Franz. ”Det är inte alltid fallet med andra råvaror, där prisökningar kan absorberas när de rör sig genom produktionskedjan.”

Nyheter

Chile vill öka antalet litiumprojekt i landet med 200 procent till år 2026

Publicerat

den

Litium-tillgångar hos Albemarle

För närvarande är det bara SQM och Albemarle som producerar litium i Chile, ett land som har betydande tillgångar. Bloomberg rapporterar att Chiles finansminister under lördagen berättade att landets regering hoppas att tre till fyra nya litiumprojekt ska vara igång vid 2026.

Chile har infört en modell för strategiska råvaror, där litium ingår, som går ut på att det statliga företaget Codelco förhandlar fram individuella avtal med externa företag som vill vara verksamma i landet. Målet är att hitta en balans där landet får ut ordentligt med värde samtidigt som villkoren fortfarande är attraktiva för externa företag.

För tillfället är USA:s finansminister Janet Yellen i Chile då USA vill öka sin närvaro i värdekedjan för råvaror, både inom USA och med länder som USA har frihandelsavtal med. Hon besökte även Albemarles litiumprojekt tillsammans med Mario Marcel, Chiles finansminister.

Fortsätt läsa

Nyheter

Upprörda känslor när Ghana godkänner import av 3500 ton kakao

Publicerat

den

Kakao i närbild

Ett brev från Ghana Cocoa Board (COCOBOD) som godkänner importen av kakaobönor har väckt uppståndelse i världens näst största kakaoproducerande land. I brevet daterat den 25 januari 2024 godkänner ledningen för COCOBOD Afrotropic Cocoa Processing Company import av totalt 3 500 ton kakaobönor från Elfenbenskusten och Nigeria.

Även om brevet inte anger orsakerna bakom importen, vände sig den ghanesiska befolkningen till sociala medier för att beklaga utvecklingen. Reaktioner påstod generellt en möjlig kollaps av kakaoproduktionen i Ghana, en sektor som anses vara ryggraden i den västafrikanska statens ekonomi.

På sociala medier förutspåddes att detta skulle leda till en möjlig kollap av kakaoproduktionen i Ghana, en sektor som anses vara ryggraden i den västafrikanska landets ekonomi. Vilket uppenbart är obegripligt med tanke på att priserna är rekordhöga och bristen stor.

Men enligt branschexperter är import av kakaobönor från andra länder ingenting nytt. En källa sa att Ghanas kakaoregulator i flera år har godkänt importen av vissa kvantiteter av varan för användning av kakaoförädlingsföretag. Det finns tolv kakaoförädlingsföretag verksamma i Ghana, med en sammanlagd installerad kapacitet på cirka 500 000 ton.

De inkluderar bland annat Barry Callebaut, Niche Cocoa, Cocoa Touton, Cargill, Chocomac, Olam, Afrotropic, WAMCO och CPC. Alla dessa förädlare har en klausul i sitt kakaoleveransavtal med COCOBOD som tillåter dem att importera kakaobönor med förhandsgodkännande.

COCOBOD-uttalande

Ett uttalande från COCOBODs Public Affairs-enhet betonade att utvecklingen var en branschpraxis. Det sa att detta förfarande ”har funnits i över 20 år för att tillåta fabriker att importera från andra länder, inklusive Elfenbenskusten, Togo, Nigeria och Ecuador.”

”Ghanas kakao är en premiumkakao, och som en del av kostnadshantering och operativ strategi blandar företag ofta premium Ghana kakao med kakaobönor från andra producerande länder som inte håller lika hög standard” förklarade Cocobod. ”Ingen konfektyr- eller chokladtillverkare i Europa, Japan eller USA har råd att tillverka produkter med 100 procent premiumkakao från Ghana och förbli i branschen”

Till exempel är vissa europeiska chokladtillverkare kända för att importera 100 procent halvfabrikat av premiumkakaoprodukter från Ghana blanda dem med liknande produkter från andra håll i sina fabriker för att uppnå vissa receptstandarder.

Fortsätt läsa

Nyheter

Mjölkpriset till Arlabönderna höjs i mars

Publicerat

den

Mjölk-splash

Från och med den 1 mars 2023 får bönderna inom Arla mer betalt för sin mjölk. Priset höjs med 11,1 öre både för konventionell och ekologisk mjölk. Det är den andra gången i år som Arla höjer mjölkpriset till bönderna.

Efter att ha lämnat priset oförändrat i februari, höjer nu Arla kilopriset med 11,1 öre för både konventionell och ekologisk mjölk. Det betyder att det så kallade a contopriset i mars blir 494,6 öre per kilo för konventionell mjölk och 561,6 öre per kilo för ekologisk.

De globala mjölvolymerna fortsätter att minska, men ökar i vissa regioner. Mjölkvolymerna inom EU väntas öka mot bakgrund av de förväntade säsongsökningarna under våren.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara: De globala mjölkvolymerna fortsätter att minska, men ökar i vissa delar av världen. Nedgången i EU och Storbritannien var större än väntat i november. Produktionen sjönk med 1,7 procent jämfört med samma månad förra året. I USA ökade invägningen i december med 0,6 procent, och på Nya Zeeland med 2,6 procent jämfört med i fjol.

Ost: Marknaden för hårdost är stabil. 

Mjölkpulver: Priserna på mjölkpulver går åt olika håll i olika delar av världen. På Nya Zeeland pekar trenden uppåt för både helmjölks- och skummjölkspulver, i takt med att volymerna minskar säsongsmässigt och El Niño börjar påverka betesmarkerna. I Europa har priserna däremot gått ner lite på senare tid, eftersom högsäsongen snart börjar.

Smör: Smörpriserna fortsätter att vara volatila. Ett mycket starkt resultat vid det senaste handelstillfället på Global Dairy Trade, GDT, gav Oceanien förstaplatsen med det dyraste smöret i världen.

Fortsätt läsa

Populära