Connect with us

Nyheter

Är uppgången i råvarupriserna hållbar?

Published

on

Råvarupriserna har stigit kraftigt sedan invasionen av Ukraina den 24 februari, särskilt för råvaror som produceras i Ryssland och Ukraina. Det inkluderar vete, olja och naturgas, såväl som andra nyckelmetaller som aluminium, palladium och koppar. 

Tankar bensin

Men råvarupriserna steg långt innan kriget började, vilket bidrog till ett inflationstryck som inte setts sedan början av 1980-talet. Så den avgörande frågan för investerare är: Är dessa prisstegringar hållbara?

”På kort sikt är svaret nej”, säger portföljförvaltaren Lisa Thompson, ”marknaden har överreagerat, och vi ser redan att priserna faller tillbaka något. Men jämfört med där vi var för ett år sedan är råvarupriserna betydligt högre – och jag tror att det är en varaktig trend.”

”På lång sikt,” tillägger Thompson, ”kommer sannolikt råvarupriserna att förbli höga på grund av ett antal faktorer, inklusive stigande efterfrågan, utbudsbrist och avglobaliseringskrafter som symboliseras av kriget i Ukraina och ansträngda relationer mellan USA och Kina. Högre priser bör förväntas i en värld där fri och öppen handel är på reträtt.”

Ur ett investeringsperspektiv har detta tydliga konsekvenser för metall- och gruvsektorn. Det har varit ett försummat område på marknaden i mer än ett decennium, ännu längre om man exkluderar den senaste stora prisuppgången under 2008 års globala finanskris.

Sektorn har varit undervärderad i åratal och förblir så idag trots en nylig uppgång i gruvbolagsaktier, säger Douglas Upton, en aktieanalytiker från Capital Group som har täckt råvarumarknaderna i mer än 30 år. Upton tror att många råvarupriser kommer att förbli höga i flera år på grund av kroniska underinvesteringar från industrin sedan 2015. Problemet förvärras av det faktum att det tar mer tid än tidigare att starta nya gruvprojekt.

”Det är en flerårig process”, förklarar Upton. ”Upptäckt, tillstånd och finansiering tar allt mycket längre tid. I pristermer pekar det på högre toppar och lägre dalar tills nya investeringar börjar ge resultat.” Denna dynamik gäller inte mat och andra grödor, konstaterar Upton, eftersom produktionen i dessa områden kan ökas mycket snabbare.

”Alla de stora gruvbolagen är undervärderade enligt min uppfattning”, säger han. ”Marknaden tänker inte tillräckligt mycket på konsekvenserna av underinvesteringstemat. Värderingar och konsensusvinstuppskattningar antar att råvarupriserna kommer att sjunka under de närmaste åren, närmare historiska medelvärden. Jag anser att det är helt fel.”

Titta på börsvärdet för världens sju största gruvbolag. Även sammantaget kommer de inte i närheten av marknadsvärdet för ett företag inom den nya ekonomin som Tesla. Biltillverkaren behöver vissa raffinerade metaller, inklusive nickel, för att producera sina litiumjonsbatterier. Så mycket att Teslas VD Elon Musk angav tillgång till nickel som ett av sina största produktionsproblem långt innan Ryssland invaderade Ukraina.

Utöver underinvesteringar är en annan faktor som kan leda till högre råvarupriser på lång sikt den världsomspännande strävan efter hållbara energikällor, tillägger Upton. Speciellt elektricitet har blivit en favoritresurs. Utbyggnaden av elnätet – tillsammans med det snabba antagandet av elfordon – kommer att kräva massor av koppar, nickel och andra nyckelmetaller.

Kina: En motvikt till stigande råpriser?

Å andra sidan kan Kinas avtagande ekonomi fungera som en motvikt för att hålla råvarupriserna i schack. Som den största importören av råvaror förbrukar Kina mer än hälften av världens järnmalm, kol och koppar.

Kinas nära handelsförbindelse med EU kan också utsätta landet för en lågkonjunktur under krigstid i Europa om Ukrainakriget drar ut på tiden. Dessutom måste Kina hantera spridningen av covid-19 som ytterligare kan hämma ekonomin när partiet förnyar restriktionerna för resor och underhållning.

”Även före det senaste covid-utbrottet bromsade Kinas ekonomi in eller stabiliserades åtminstone i en mycket låg tillväxttakt”, säger Stephen Green, en Capital Group-ekonom som täcker Asien. ”Saker kommer sannolikt att bli värre innan de blir bättre, och en tillräckligt dålig lågkonjunktur kan få råvarupriserna att falla.”

Kinas centralbank kommer troligen att sänka räntorna snart, konstaterar Green, medan de flesta andra centralbanker runt om i världen går i motsatt riktning.

Investeringskonsekvenser: Inflationssäkring

Oavsett var marknaderna går härifrån, bekräftar den nuvarande prisuppgången återigen att råvaror är ett effektivt skydd mot inflation. Det är inte förvånande eftersom till exemepel olja och gas matas in i många aspekter av den globala ekonomin och kan hjälpa till att driva på högre inflation, som för närvarande är på en 40-årig högsta nivå.

Historiskt sett har energi – särskilt olja – rört sig nära inflationen, mätt med det amerikanska konsumentprisindexet. Eftersom olja vanligtvis är en viktig komponent i råvarurelaterade index är den långsiktiga korrelationen mellan råvarupriser och inflation hög.

Råvaruindex-avkastning vs inflation

Källor: Capital Group, Bureau of Labor Statistics, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, U.S.A. Department of Labor.

Det är dock också viktigt att notera att det finns stora skillnader mellan stora kategorier av råvaror. Olja och naturgas, metaller, livsmedel och jordbruksprodukter följer ofta sina egna kretslopp.

Investerare som söker en inflationssäkring bör ha det i åtanke, säger Capital Group-ekonomen Jared Franz. ”Allt beror på källan till inflationen”, konstaterar han.

”Föga överraskande tenderar energisektorn att klara sig bra när inflationen stiger eftersom energiprishöjningar, särskilt för bensin, snabbt kan föras vidare till konsumenterna”, säger Franz. ”Det är inte alltid fallet med andra råvaror, där prisökningar kan absorberas när de rör sig genom produktionskedjan.”

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära