Connect with us

Nyheter

Har råvarupriserna bottnat?

Published

on

Fyra råvaror

Fyra råvarorUnder de senaste fyra åren har vi sett hur råvarupriserna har fallit, och enligt nyhetsbyrån Bloomberg är råvaror det tillgångsslag som utvecklats sämst under hela 2015, där de mest cykliska råvarorna som olja och basmetaller står för de största prisnedgångarna. Baserat på Bloomberg Commodity Index har råvaror fallit med mer än 50 procent sedan sin toppnotering 2011. Det är därför inte ovanligt att många läsare frågar oss ”Har råvarupriserna bottnat?”.

Råvarupriserna har drabbats hårt flera gånger de senaste åren, bland annat via flera av varanda oberoende utbuds- och efterfrågetrender. Efterfrågan har drabbats svårt av att den globala tillväxten har avtagit, särskilt från mer råvaruintensiva tillväxtmarknader. En långsammare global tillväxt har också satts i samband med en kraftig nedgång i inflationsförväntningarna. Eftersom råvaror, framförallt ädelmetaller, ofta ses som ett skydd mot inflationen, har de minskade inflationsförväntningarna lett till en efterfrågekollaps från investerare världen över. Dessutom har råvaror tvingats brottas med problemen av en starkare dollar, en trend som sannolikt kommer att fortsätta styra långsiktiga globala trender och penningpolitik. I allmänhet brukar dollarens styrka vara i cykler mellan sex och sju år.

Utbudssidan av ekvationen har också varit en utmaning, särskilt för energiråvaror. En minskning av de amerikanska borriggarna med mer än 50 procent har bara precis börjat bromsa upp USAs inhemska oljeproduktionen. Skifferproducenternas förbättrade effektivitet har lett till att produktionen har ökat. Trots att antalet borriggar har minskat med mer än 50 procent producerar enbart USA över 300 000 fat mer per dag än för ett år sedan. Samtidigt, efter den preliminära överenskommelsen med Iran, fortsätter många av oljeproducenterna i Gulfstaterna att öka sin produktion i syfte att behålla sin marknadsandel.

Utbud och efterfrågan kan förändras snabbt

En sak som historien har lärt oss är att utbuds- och efterfrågesituationen kan komma att förändras, något som i alla högsta grad är extra tydligt när vi tittar tillbaka på hur oljepriset har utvecklats. Det framgår också tydligt i skenet av hur lägre råvarupriser har lett till ökad efterfrågan. I skrivande stund är emellertid de flesta bedömarna av samma åsikt, nämligen att de faktorer som satt press på råvarupriserna sannolikt kommer att fortsätta pressa råvarumarknaderna under resten av 2015.

Med detta i åtanke är det inte lätt att föreställa sig vare sig en snabb eller stark återhämtning av råvarupriserna under 2015. Vi har visserligen sett hur oljepriserna börjat plana ut kring nuvarande nivåer men det krävs en betydande minskning av produktionen innan en prisuppgång kan ske.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Brasilianska kaffeodlare håller på skörden

Published

on

Brasiliens kaffeexport minskade med 35 procent eftersom de brasilianska kaffebönderna håller på de kvarvarande lagren. Exporten av grönt kaffe från Brasilien, världens största leverantör, sjönk med 35,8 procent i februari, sade exportörsgruppen Cecafe i förra veckan, eftersom lagren i landet är låga efter två dåliga skördar. Bönderna i Brasilien är ovilliga att sälja det kaffe som finns kvar till nuvarande priser.

Cecafe sa att leveranserna förra månaden uppgick till endast 2,11 miljoner säckar, den lägsta nivån för februari sedan åtminstone 2018.

Cecafes president Marcio Ferreira sa att trots den senaste tidens återhämtning av priserna på arabica-kaffe i New York är de nuvarande internationella priserna lägre än i Brasilien, vilket leder till att kaffebönderna i landet väljer att sälja lokalt eller inte alls.

Exporten av arabica-råkaffe sjönk med 35,5 procent till 2,02 miljoner säckar från februari 2022. Exporten av robusta kaffe sjönk med 42,1 procent till 83 361 säckar, sa Cecafe.

Continue Reading

Nyheter

Guldpriset når sin högsta nivå på sex veckor efter bankrädsla

Published

on

Guldtacka

Investerare från hela världen söker sig till guldmarknaden mitt i den snabbt eskalerande rädslan för banksmitta. En stark efterfrågan på ädelmetallen gör att guldpriset nått sin högsta nivå på sex veckor och passerade t.o.m. 2 000 dollar per troy ounce. 

Bankaktier över hela världen rasade i veckan när Credit Suisse, med en omfattande verksamhet i såväl Europa, USA och övriga världen, föll innan banken togs över helt.

ANZ seniore råvarustrateg Daniel Hynes skriver i en uppdatering att den australienska banken tror att bankoron kommer att leda till en ökad efterfrågan av guld.

Samtidigt visar data från nyhetsbyrån Bloomberg att de börshandlade fonderna ser stora inflöden. Under fredagen adderade dessa ETFer mer än 300 000 troy ounce guld till sina lager efter att nya köpare strömmat in. Guld-ETFerna har inte sett så stora inflöden en enskild dag sedan i juni 2022.

Utöver oron på bankmarknaden tittar investerarna på hur den amerikanska centralbanken, FED, kommer att agera den 22 mars. Den stora frågan är om FED kommer att ta en paus i sina räntehöjningar eller inte. Normalt sett är stigande räntor något som inte uppskattas av guldhandlare eftersom guld inte ger någon direktavkastning. Med en hög inflation och oro för bankerna är det emellertid många som tror att de normala reglerna för guldprisets utveckling inte kommer att gälla.

Enligt CME FedWatch Tool är det så pass många som 58 procent av de tillfrågade analytikerna som tror att FED kommer att lämna räntorna oförändrade.

Continue Reading

Nyheter

Den stora oljeoptimisten Goldman Sachs tror inte längre på 100 USD-olja i år

Published

on

Produktion av olja i siluett

Goldman Sachs, en marknadens största optimister när det gäller oljepriset, retirerar. För två månader sedan trodde banken på 110 USD för brent-olja under tredje kvartalet i år. Först tog man ner prognosen till 100 USD och nu är prognosen för Brent-olja 94 USD på 12 månaders sikt och 97 USD under andra halvan av 2024. Oron över banksektorn och risken för recession överväger nu den ökade efterfrågan från Kina.

Goldman Sachs tror att OPEC nu först kommer att höja produktionen under tredje kvartalet 2024 mot tidigare prognos att det skulle ske under andra halvåret 2023.

Brent-oljan stängde under 73 USD i fredags.

Continue Reading

Populära