Historien talar för fortsatta prisfall på råvaror

De senaste 100 åren har vi haft tre stora prisbubblor på råvarumarknaden. Den första på 1920-talet, den andra med oljechockerna på 1970-talet och den tredje som toppade för några år sedan. En genomgång av historien visar att råvarupriserna i det långa loppet följer inflationen. Ibland bryter sig råvarupriserna loss från inflationsutvecklingen, men sedan kommer de alltid tillbaka till inflationsutvecklingen. En färsk genomgång där en korg av råvaror har vägts samman och ställts mot inflationen, mätt som konsumentprisindex, visar något läskigt för råvaruproducenterna, den prisbubbla som toppade för några år sedan har inte fallit klart ännu. Genomgången visar att priserna ska falla med ytterligare 40 procent.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top