fyra-ravaror.jpg

Har råvarupriserna bottnat?

Under de senaste fyra åren har vi sett hur råvarupriserna har fallit, och enligt nyhetsbyrån Bloomberg är råvaror det tillgångsslag som utvecklats sämst under hela 2015,…

pris-siffror-skarm.jpg

De bästa råvarorna 2015

Kalendern visar att vi nu har avverkat mer än halva år 2015. I grafen nedan visar vi de bästa råvarorna 2015 och hur de har utvecklats sedan den 1 januari i år. Tabellen är…