Connect with us

Nyheter

Europas centralbanker börjar köpa guld igen

Published

on

Guld- och silvermynt hos Tavex
Guld- och silvermynt hos Tavex

The Central Bank of Ireland, den irländska centralbanken, har enligt uppgift börjat köpa guld igen. Enligt uppgift skall centralbanken på den gröna ön ha köpt in cirka två ton guld under september och oktober 2021. Inköpen är relativt små, i alla fall mätt i centralbankstermer. Det totala värdet uppges ligga på cirka 100 miljoner euro.

Det så kallade signalvärdet är emellertid betydligt större. Genom att The Central Bank of Ireland nu köper guld, indikerar det en en potentiell förändring av penningpolitiken för euroområdet. Det är värt att notera att guld är känt som ett sätt att skydda sitt kapital mot inflation, och att den inflation som just nu plågar världen av centralbankerna sägs vara ”övergående”. Trots detta köper alltså den irländska centralbanken guld.

2010 bytte centralbankerna fot, och gick från att vara nettosäljare till att vara nettoköpare av den gula metallen. Detta beror på att tidigare, under Mario Draghis mandatperiod, varnades euroområdets centralbanker för att inte köpa guld – av Draghi själv. Även om det inte medgavs offentligt fick detta euroområdet att se starkt ut och gav styrka åt euron efter finanskrisen 2008 och eurokrisen 2012. Mario Draghi är Italiens premiärminister sedan den 13 februari 2021. Han var tidigare ordförande för Europeiska centralbanken 2011–2019 och centralbankschef för Banca d’Italia 2006–2011.

Centralbankerna kontrollerar penningflödet

Att centralbankerna som kontrollerar mängden pengar i omlopp i ekonomin, väljer att köpa guld med nytryckt valuta inger inte något större förtroende för uttalandena om att inflationen är övergående. Genom att öka mängden valuta genom så stora kvantitativa lättnader, och sedan använda dessa för att köpa realtillgångar som guld ger istället den motsatta signalen.

Detta är en del av anledningen till att länder som har köpt guld samtidigt som de förringat sina valutor har sett sina nationella valutor depreciera under de senaste 10 åren. Enkelt uttryckt: Om en centralbank skapar pengar ur tomma intet och köper tillgångar med dessa pengar, tappar centralbankens egna valuta i värde. Detta är vad som har hänt med köpkraften hos valutor över hela världen i förhållande till guld.

Hittills har euroområdet inte sett några köp av guld i den skala Irland nyligen genomfört. Även om köpet fortfarande är relativt litet, antingen så kan köpet bero på

1) den irländska centralbanken inte följer de regler som fastställts av ECB angående guldköp,

2) den irländska centralbanken har fått rätten att köpa guld till sina reserver, vilket skulle tyda på en mjukare policy gentemot guld från ECB eller

3) köpet gjordes av någon annan anledning.

Hittills har den irländska centralbanken vägrat att kommentera köpet, så vi har ingen officiell förklaring till köpet. Om inte köpet förblir en engångshändelse, eller om det finns en annan anledning till köpet än att stärka Irlands valutareserver, indikerar denna nyhet en betydelsefull förändring för euron.

Den irländska centralbankens innehav av guld

Irländska centralbankens innehav av guld
Källa: IMF, Internationella valutafonden, The Central Bank of Ireland

Så, om centralbankerna säger att inflationen är ”övergående” och samtidigt väljer att köpa guld, en tillgång som är känd för att vara ett inflationsskydd, hur skall du tänka? Nyligen presenterade SCB, Statiska Centralbyrån, uppgifter om inflationen för november 2021.

Inflationen enligt KPIF uppgick till 3,6 procent i november, vilket var en ökning sedan oktober 2021 då inflationen var 3,1 procent. Det var framförallt högre priser på el och drivmedel som bidrog till den ökande inflationen. El och bensin har således påverkat inflationen under hela hösten. Går vi vidare in i december så ser vi att elpriserna under början av december nådde sina högsta nivåer någonsin. Detta kommer att få en betydande påverkan på inflationen för december månad, och det låter inte som inflationen är övergående.

Faktum är att inflationen nu är den högsta på 28 år. Den nuvarande inflationen är den högsta inflationsnivån sedan december 1993 då inflationen drevs av kronkollapsen året innan. Inte ens de så kallade experterna hade väntat sig att vi skulle få se en inflation som var så pass hög. Nyhetsbyrån Infront gjorde en undersökning i finansbranschen, och de trodde att inflationen under november skulle hamna på en ökning på 0,3 procent. Även med den nivån skulle inflationen varit den högsta på tretton år.

Källa: Ekonomifakta

Även i USA är inflationen hög. Amerikanska konsumentpriser i november bekräftar att detta ämne är ganska explosivt. Med 6,8 procent på årsbasis ligger den amerikanska inflationen kvar på sin högsta nivå sedan början av 1980-talet.

Det som är värt att notera är att priset på guld inte har följt med inflationen denna gång.  Att guld – trots allt det traditionella skyddet mot stigande priser – ännu inte gynnats så tydligt av denna utveckling som man kunnat förvänta sig. Rädslan är stor att Fed kommer att sätta på bromsen och höja räntorna tidigare än väntat. Det återstår att se om de fortsatt negativa realräntorna, det vill säga nominella räntor justerade med hög inflation kommer att stödja guldpriset det kommande året.

Av den anledningen kan det vara en bra idé att titta närmare på de egna innehaven av guld. Att centralbankerna anser att det är dags att köpa guld, samtidigt som de säger åt allmänheten att inflationen är övergående sänder dubbla signaler. Om inflationen, trots vad de guldköpande centralbankerna säger, inte är övergående, så betyder det att värdet på pengar på banken kommer att minska i värde. Samtidigt visar historien att guld fungerat som en bra försäkring över tiden mot just inflation.

Det finns en annan fördel med att titta på guld just nu. Under hela coronapandemin har den svenska kronan varit stabil. Under 2020 föll den svenska inflationen ned till nästan noll. Det gjorde att många utländska investerare valde att köpa svenska kronor.

Vad har då detta med guldpriset att göra? Jo, den svenska kronan börjar nu att försvagas, och många marknadsbedömmare tror att det kommer att fortsätta. Guld prissätts i dollar, vilket betyder att när du går in i någon av Tavex butiker och handlar en tacka så betalar du visserligen i svenska kronor, men baserat på ett guldpris som sätts i dollar. Att en dollar nu kostar 9,14 kronor, att jämföra med 8,16 i början av året gör att den som ägde guld i januari har tjänat på dollarkursens uppgång.

Så, en hög inflation, centralbanker som säger till allmänheten att inflationen är övergående samtidigt som de själva köper den bästa försäkringen som finns mot ett minskat penningvärde. Samtidigt ser vi hur en krona som blir allt mindre värd. Vad anser du att är det bästa sättet att skydda ditt kapital på? Du kan köpa fysiskt guld som ett skydd mot inflation hos Tavex AB.


Tavex AB är en del av Tavexgruppen som grundades 1991 med verksamhet i Sverige sedan 2005. Tavex är en ledande återförsäljare av ädelmetaller och valuta i norra Europa med högsta kreditbetyget AAA från Bisnode. Tavex köper och säljer guld, silver och platina. Besök tavex.se

Nyheter

Brasilianska kaffeodlare håller på skörden

Published

on

Brasiliens kaffeexport minskade med 35 procent eftersom de brasilianska kaffebönderna håller på de kvarvarande lagren. Exporten av grönt kaffe från Brasilien, världens största leverantör, sjönk med 35,8 procent i februari, sade exportörsgruppen Cecafe i förra veckan, eftersom lagren i landet är låga efter två dåliga skördar. Bönderna i Brasilien är ovilliga att sälja det kaffe som finns kvar till nuvarande priser.

Cecafe sa att leveranserna förra månaden uppgick till endast 2,11 miljoner säckar, den lägsta nivån för februari sedan åtminstone 2018.

Cecafes president Marcio Ferreira sa att trots den senaste tidens återhämtning av priserna på arabica-kaffe i New York är de nuvarande internationella priserna lägre än i Brasilien, vilket leder till att kaffebönderna i landet väljer att sälja lokalt eller inte alls.

Exporten av arabica-råkaffe sjönk med 35,5 procent till 2,02 miljoner säckar från februari 2022. Exporten av robusta kaffe sjönk med 42,1 procent till 83 361 säckar, sa Cecafe.

Continue Reading

Nyheter

Guldpriset når sin högsta nivå på sex veckor efter bankrädsla

Published

on

Guldtacka

Investerare från hela världen söker sig till guldmarknaden mitt i den snabbt eskalerande rädslan för banksmitta. En stark efterfrågan på ädelmetallen gör att guldpriset nått sin högsta nivå på sex veckor och passerade t.o.m. 2 000 dollar per troy ounce. 

Bankaktier över hela världen rasade i veckan när Credit Suisse, med en omfattande verksamhet i såväl Europa, USA och övriga världen, föll innan banken togs över helt.

ANZ seniore råvarustrateg Daniel Hynes skriver i en uppdatering att den australienska banken tror att bankoron kommer att leda till en ökad efterfrågan av guld.

Samtidigt visar data från nyhetsbyrån Bloomberg att de börshandlade fonderna ser stora inflöden. Under fredagen adderade dessa ETFer mer än 300 000 troy ounce guld till sina lager efter att nya köpare strömmat in. Guld-ETFerna har inte sett så stora inflöden en enskild dag sedan i juni 2022.

Utöver oron på bankmarknaden tittar investerarna på hur den amerikanska centralbanken, FED, kommer att agera den 22 mars. Den stora frågan är om FED kommer att ta en paus i sina räntehöjningar eller inte. Normalt sett är stigande räntor något som inte uppskattas av guldhandlare eftersom guld inte ger någon direktavkastning. Med en hög inflation och oro för bankerna är det emellertid många som tror att de normala reglerna för guldprisets utveckling inte kommer att gälla.

Enligt CME FedWatch Tool är det så pass många som 58 procent av de tillfrågade analytikerna som tror att FED kommer att lämna räntorna oförändrade.

Continue Reading

Nyheter

Den stora oljeoptimisten Goldman Sachs tror inte längre på 100 USD-olja i år

Published

on

Produktion av olja i siluett

Goldman Sachs, en marknadens största optimister när det gäller oljepriset, retirerar. För två månader sedan trodde banken på 110 USD för brent-olja under tredje kvartalet i år. Först tog man ner prognosen till 100 USD och nu är prognosen för Brent-olja 94 USD på 12 månaders sikt och 97 USD under andra halvan av 2024. Oron över banksektorn och risken för recession överväger nu den ökade efterfrågan från Kina.

Goldman Sachs tror att OPEC nu först kommer att höja produktionen under tredje kvartalet 2024 mot tidigare prognos att det skulle ske under andra halvåret 2023.

Brent-oljan stängde under 73 USD i fredags.

Continue Reading

Populära