Connect with us

Nyheter

Palladiumfonder bevittnar positiva inflöden i år trots prisnedgång

Published

on

Palladium
Palladium

Den silvriga vita palladium-metallen lyckades inte leva upp till sin ”dyrbara” status bland investerare 2021, efter att ha förlorat mer än en tredjedel av sitt värde. I genomsnitt har de 12 börshandlade fonder som spårar denna ädelmetall sett kursnedgångar på mer än 25 procent. I sammanställningen har de så kallade hävstångsfonderna exkluderats.

Trots detta har palladiumfonderna sett ett stort intresse bland placerarna i år. Under 2021 har dessa fonder sett nettoinflöden på mer än 150 MUSD.

Mer än hälften av den globala palladiumförbrukningen går till bilarnas katalysatorer varje år. Palladium hjälper till att avlägsna kolväten, kolmonoxid och andra skadliga gaser från avgaser. Palladium används även av juvelerare, industrier som glasmakare och för investeringar.

Trots det enorma rally som bevittnats av andra råvaror i år, släpade palladium efter efter att efterfrågan från biltillverkare avtagit efter en global halvledarbrist. Enligt World Platinum Investment Council (WPIC) kommer den globala platinamarknaden se ett mycket större överskott i år än vad organisationen tidigare förutspått och ytterligare ett stort överutbud 2022. Bara under tredje kvartalet i år såg platinamarknaden ett överutbud om 592 000 troy ounce, det största kvartalsöverskottet sedan åtminstone 2013.

Handelsobalansen tog hårt på palladiumpriset, metallen handlas nu till 1 585 USD per ounce, jämfört med en 52-veckors högsta på 3 019 USD per ounce som nåddes i maj 2021.