JP Morgan varnar för att oljepriset kan nå 380 USD per fat

De globala oljepriserna kan nå ”stratosfäriska” 380 dollar per fat säger den amerikanska investmentbanken JP Morgan. Scenariot kan komma att bli verklighet om de straff som USA och Europa ålägger Ryssland får det senare landet att minska sin produktion av råolja varnade analytiker från JP Morgan Chase.

G7-gruppen har diskuterat en komplicerad mekanism för att sätta ett tak för priset på rysk olja. Detta är ett försök att dra åt skruvarna på Vladimir Putins krig i Ukraina. Men eftersom Ryssland inte måste tänka så mycket på sin befolkning kan de dra ned den dagliga råoljeproduktionen med 5 miljoner fat utan att skada den egna ekonomin alltför mycket, skriver JP Morgans analytiker i ett meddelande till kunderna.

För stora delar av resten av världen kan dock resultaten bli katastrofala. En nedskärning på 3 miljoner fat i dagliga leveranser skulle pressa upp benchmarkpriserna på råolja till 190 dollar, medan det värsta scenariot på 5 miljoner kan innebära ett pris på råolja på 380 dollar, skrev analytikerna.

    scroll to top