Följ oss

Nyheter

Sju expansionsstrategier för nötköttsproducenter

Publicerat

den

Kreatur i hagen

Nötkreatur i naturenEfter att ha studerat marknaden för nötboskap, som faktiskt handlas på råvarubörserna, har vi stött på sju expansionsstrategier för att hantera boskapscykler. Med tanke på möjligheterna för stigande priser på nötkött är det viktigt för en uppfödare av nötkött att ställa sig frågan om en ökad besättning är ekonomiskt försvarbar. När boskapscyklerna var förutsägbara var svaret utan tvekan ja, men det är en betydligt svårare fråga i dag när biobränslen har fått en allt större betydelse.

De flesta uppfödares bokföring och budget visar på att kostnaderna för produktion av nött- och svinkött ökar för varje år. Trots detta spår de flesta jordbrukare och andra bedömare goda vinster för kommande år för de jordbrukare som har befintliga besättningar.

Figur 1 visar de prognostiserade priserna för ungnöt på råvarubörsen i Chicago. Priset på kalvar beräknas nå sin topp under 2013 och 2014, för att därefter minska något fram till och med 2018. Trenden visar emellertid att avkastningen de kommande sju åren kommer att bli rekordhög.

Diagram över prognoser på priser

Det är sannolikt att priset på ungnöt kommer att stiga till 152 USD per pound under perioden 2012 till och med 2016, vilket skall ställas i jämförelse med det genomsnittspris som denna råvara har handlats till de senaste fem åren, 125 USD per pound.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Även med en förväntad ökning av produktionskostnaderna tyder detta på att de kommande fem till sju åren kommer att vara lönsamma tider för köttproducenterna. Utan att vara expert på denna del av råvarumarknaden så bedömer vi likväl att fem till sju år förefaller vara en fungerande planeringshorisont för en köttproducent.

Sju olika strategier

Dessa strategier är anpassade för en befintlig besättning av nötkreatur med god tillgång till foder. Några av strategierna är vanliga, andra inte, men vi har sett exempel på hur de alla använts historiskt sett under tidigare nötkreaturs- och svincykler.

En statisk besättning

Många uppfödare arbetar med ett fast antal djur som bygger på begränsningar i form av bete, utrymme eller leveranser av vinterfoder. De rapporter som vi tagit del av visar på att en utslaktning på mellan 12 och 14 procent av den totala besättningen är den som gett bäst resultat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nu kommer inte alla de kvigor som går in som ersättning att bli dräktiga, varför det kommer att krävas en eller flera extra kvigor för att optimera tillväxten.

En styrka med denna metod är att när efterfrågan och därmed priset på ersättningskvigor är hög så kommer prisrabatten på kvigkalvar att minimeras. Nettoresultatet kan då komma att öka som en följd av det höga priset på kalvar och den låga kvigrabatten. De uppfödare som arbetar med denna metod försöker inte gissa sig till det framtida priset på nötkött, de rider ut marknaden. När det råder goda tider kommer dessa att vara riktigt bra, medan det kommer bli tufft i dåliga tider.

Behåll och föd upp kalvarna till dess att priset är högt

När priserna sedan är låga, dra ned på antalet utvecklade kvigor. Detta är en strategi som har fungerat väl under tidigare boskapscykler och har gett uppfödaren en tämligen konstant årsinkomst. Den största nackdelen med denna strategi är att när priserna är höga så säljer uppfödaren färre kalvar, medan han säljer fler och till lägre priser, när marknaden sedan faller. Nettoresultatet av denna strategi är att uppfödarens totala ersättning minskar över hela boskapscykeln.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sälj av fyr- och femåriga kor årligen

Att varje år sälja av lika många fyr- och femåriga kor är en strategi som bör inledas när ersättningspriset för ersättningskvigor är högt. Styrkan med denna metod ligger i att en uppfödare kan erhålla ett högre pris för sina djur när de är på toppen av sitt reproduktiva liv. Vanligtvis producerar en ko sin tredje eller till och med femte kalv på toppen av sitt produktiva liv och det är då det går att få det bästa utbytespriset.

När priset på ersättningskor sjunker, så lönar det sig att upphöra med denna försäljning. Ytterligare utbyteskvigor måste säljas för att hålla en jämn storlek på besättningen, men det bör vara möjligt att kunna föda upp en kviga som producerar minst två kalvar innan hon säljs. En annan fördel är en snabbare rotation av genetisk förbättring i besättningen.

Genomsnittlig besättningsstorlek

Som synes är denna strategi inte lämplig för annat än de största uppfödarna. Även om den genomsnittliga köttbesättningen har ökat så håller den genomsnittlige uppfödaren i första hand mjölkkor. Principen är emellertid korrekt och siffran kan därför justeras för att anpassas till den mindre uppfödarens besättning.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Föd upp hälften av de kalvar som föds

Behåll den bättre halvan av de kalvar som föds och betäck dem. När gallringen har gjorts så säljs de övertaliga dräktiga kvigorna av. När det är höga priser på nöttkött så kommer detta att medföra att uppfödaren gör en vinst även på ungdjuren.

Behåll alla kvigkalvar och para dem

Behåll alla kvigkalvarna och para dem. När de sedan är konstaterat havande säljs de som sådana, medan de andra säljs som ungnött. Därigenom bör även ungnötten bli lönsam genom att denna strategi ger uppfödaren mer betalt än att sälja av avvanda kvigkalvar.

Sälj de kalvar som produceras när priserna är höga

När priset på kalvar är högt, sälj då av alla kalvarna och ta hem den extra vinsten. När priserna sedan faller, och det kommer de att göra, är alternativet att ge bort kvigorna eller att behålla dem. Besättningens storlek kommer att förändras drastiskt över boskapscykeln men korrekt genomförd kommer bruttoinkomsten att vara betydligt högre än många andra alternativ.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Köp havande kor

Köp en besättning dräktiga kvigor som kommer att ge sina första kalvar redan samma år, alternativt året efter. Sälj sedan konsekvent av alla producerade kalvar. Denna strategi är starkt kopplad till boskapscykeln och reproduktionen hos boskapen. Det tar flera år från det att från det att signalerna om expansion tas emot till dess att uppfödarna faktiskt kan öka sin produktion. När detta väl sker kan priserna ha kommit att rasat.

Den köpta besättningen producerar under de kommande fem till sju åren större delen av de kalvar de producerar under sin livstid vilka då kan säljas av till höga priser. Nästa besättning kan sedan köpas in strax innan nästa uppgång i boskapscykeln påbörjas, vilket med dagens prognoser torde kunna infalla 2019.

Strategierna bör även kunna användas på svin. Vilken av dessa strategier passar dig och vilken kommer att generera bäst avkastning under kommande åren?

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Vetepriset kommer att gå upp – hur man än vrider och vänder på det

Publicerat

den

Vete i närbild

Priset på vete har halverats på två, samtidigt sjunker vetelagren. Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund säger i DiTV att priset måste upp för att motivera bönder att odla mer. Han konstaterar att hur man än vrider och vänder på det så måste priset gå upp för världen kan inte vara utan vete.

Torbjörn Iwarson kommenterar vete och apelsinjuice.
Fortsätt läsa

Nyheter

Bra start för Centaur Commodity Fund

Publicerat

den

Tre olika råvaror

Centaur Commodity Fund är den nya råvarufonden i Sverige som förvaltas av den erfarna råvaruprofilen Torbjörn Iwarson. Fonden har en bred exponering mot råvarumarknaden och mäter sig mot det etablerade indexet Bloomberg Commodity Ex Energy Total Return Index.

Fonden har fått en bra start och presterade bäst jämfört med sina närmaste konkurrenter. Förvaltaren skriver på LinkedIn med glimten i ögat ”Nybörjartur med råvarufonden.” En fond ska självklart utvärderas över längre tid, inte en enskild månad, men det måste ändå vara trevligt att börja med att vara bäst.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinregionen Champagne drabbad av hagelstorm

Publicerat

den

Hagelskadad vinodling i Champagne

Den 12 maj bröt våldsamma hagelstormar ut i vid Champagnes vingårdar i Frankrike. Särskilt drabbat är området Vitry-le François där odlare har fått mellan 50-100 procent av sina odlingar förstörda.

Vingårdarna i södra Aisne hade 70-100 mm regn och stora översvämningar.  Svåra hagelskador drabbade regionerna Courcelles, Barzy-sur-Marne, Passy-sur-Marne och Trélou-sur-Marne som hade hagelstormar som varade i hela 45 minuter.

– Det är väldigt ovanligt att en enda storm drabbar ett sådant stort område. Detta är givetvis en stor katastrof för odlarnas ekonomi, deras familjer och anställda.  För odlare som säljer sin skörd är detta ofta den enda inkomstkällan. Medan odlare och producenter som skapar sin egen champagne oftast kan fylla ut med reserv-vin som man sparar tillbaka från bättre skördeår, säger Fredrik Schelin, vinexpert i Sverige.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

– Vi har inget hagel just nu men vi har det besvärligt med vädret just nu. Massor av regn, och möglet har redan satt sina spår. Det är svårt för oss att arbeta med jorden, men förhoppningsvis blir det bättre till sommaren, säger Jean-Paul Hébrart, Champagne Marc Hébrart – Mareuil sur AŸ.

Det är svårt att bedöma de övergripande skadorna av stormen. Mellan 450-500 hektar vinstockar, det vill säga ca 1,4 procent av hela Champagnes vinodlingar har drabbats i varierande grad, från 50 till 100%. Fram till skörden är Champagne-regionen fortsatt utsatt för risk för hagel och storm.

Isabelle Diebolt från Champagne Diebolt-Vallois – Cramant rapporterar:
– Vi har inget hagel, men oändligt mycket regn, så det är svårt att odla och jobba med vin just nu.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära