Följ oss

Nyheter

Priset på sojabönor faller trots Kinas köp

Publicerat

den

Sojabönor

Priset på sojabönor föll i slutet av handelsveckan trots att Kina har gått på en köprunda under de senaste dagarna. Jordbruksråvaran har haft en tuff början på året, påverkad av ett brett spektrum av händelser, allt från Coronaviruset till utbuds- och efterfrågestörningar. Kan priserna återgå till sin tidigare topp 2020 på 9 dollar per bushel? Under de senaste tolv månaderna har sojabönspriset rasat med 12 procent.

Enligt det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) har Kina beslutat att köpa 136 000 ton amerikanska sojabönor. Detta görs eftersom världens största konsument av sojabönor ser ut att minska sina strategiska lager för att undvika störningar i leveranskedjan i Kina. Importörer drar också nytta av låga priser mitt i den breda utförsäljningen av råvaror.

Sojabönor i säckar
Foto: Trey Ratcliff

Peking har köpt amerikanska sojabönor tre dagar i rad och bokat totalt 606 000 ton för regleringsåret 2019–2020. Kina planerar dessutom att köpa ytterligare tio miljoner ton de kommande veckorna, plus 20 miljoner ton majs och en miljon ton bomull.

Totalt kan Kina stå som köpare av mer än 12 miljoner ton sojabönor när det nuvarande regleringsåret är klart i september. Förra året köpte Kina knappt 13 miljoner ton.

De brasilianska jordbrukarnas transporter till Kina har i stort sett inte påverkats alls av COVID-19-krisen. Brazilian Association of Vegetable Oil Industries (Abiove) upprätthåller sin prognos för både nationens skörd och sin export till världens näst största ekonomi. Kina står för 75 procent av Brasiliens sojabönsexport.

Den internationella handeln med sojabönor kommer att expandera igen. Brasiliens försäljning till Kina utvecklas ständigt. 2014 stod Kina som köpare av 32 miljoner ton. År 2018 köpte Kina 68 miljoner ton och 2019 58 miljoner ton. För 2020 beräknar Abiove en försäljning på över 55 miljoner ton. Brasilien är en historisk och strategisk partner för Kina när det gäller soja.

Samtidigt förväntas Japan importera mer sojabönor under de kommande två regleringsåren då det nyligen träffade en överenskommelse med USA, Brasilien och Kanada. Tokyo beräknas importera 3,386 miljoner ton under 2019–2020 och 3,405 miljoner ton 2020–2021.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära