Connect with us

Nyheter

Var kommer platina från?

Published

on

Platina-tacka med 999,5
Platina-tacka från Credit Suisse

Platina är en sällsynt råvara som endast förekommer på några få platser på jorden. Det kan inte utvinnas på ett enkelt sätt. Platina är trettio gånger sällsyntare än guld, och förekommer i mycket låga koncentrationer i jordskorpan. Det finns bara fyra länder i världen som har platinagruvdrift av någon betydelse och av dessa har Sydafrika de överlägset största platinafyndigheterna.

Ungefär 6 moz (190 ton) platina utvinns över hela världen varje år, jämfört med 108 miljoner ton guld. Av dessa kommer 72 procent av den årliga platinaproduktionen från Sydafrika. Resten kommer från: Ryssland (11 procent), Zimbabwe (8 procent) och Nordamerika (6 procent). Övriga mindre producenter, inklusive Kina, Colombia och Finland, producerar resterande tre procent.

Inte lätt att utvinna

Förutom sin sällsynthet är platina inte lätt att utvinna. Medan över 70 procent av all mineralutvinning globalt genereras från ytgruvning, innebär geologin och lokaliseringen av världens platinareserver att platinautvinningen huvudsakligen sker under jord. Huvudundantaget för detta är Mogalakwena i Sydafrika, som är den största platinagruvan i världen som producerar cirka 8 procent av den årliga platinatillförseln.

Jämfört med guld- och silvergruvindustrin framhävs platinas sällsynthet ytterligare. I 2018 var den minskade produktionen av silver, guld och platina 860 moz, 108 moz respektive 6m oz.

Varje år tillkommer ytterligare 2 moz (60 ton) platina från huvudsakligen fordonskatalysator och återvinning av smycken.

PGM-korgen

Sydafrikas Merensky-malmkropp har historiskt dominerat den globala platinaproduktionen. Här har platina den högsta koncentrationen, 50-60 procent. Platinas systrar i metallgruppen Platinum Group Metals (PGM) – palladium, rodium, ruthenium, iridium och osmium – förekommer också, tillsammans med basmetaller som nickel och koppar samt guld och silver.

Detta innebär att en platinagruva, som är etablerad för att möta den framtida tillväxten i den globala efterfrågan på platina, producerar en korg med PGM och andra metaller för varje uns platina som utvinns, raffineras och säljs. Det pris som ett gruvbolag mottar från försäljningen av platina och andra metaller, som är beroende av priset på den enskilda metallen på den globala råvarumarknaden, kallat the basket price.

Beroende på sammansättningen av malmen som extraheras kan platina klassas som antingen den primära eller sekundära metallen som produceras. I Sydafrika och Zimbabwe bryts platina som en primärmetall, medan i Ryssland produceras platina främst som en biprodukt till nickel. I Nordamerika produceras platina som en biprodukt till palladium.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *