Connect with us

Nyheter

Börshandel i råvaror – Terminsrullning värt att känna till

Published

on

Christian Bährne - The Royal Bank of Scotland

Christian Bährne, The Royal Bank of Scotland, Equity Derivatives & Structured Retail

I årtusenden har människor köpt, sålt och bytt råvaror. På 1800-talet skedde ett stort genombrott när affärsmän i USA började organisera handelsplatser för att underlätta handeln med bland annat majs och vete. Det revolutionerande var att handeln på dessa ”börser” skedde i standardiserade råvaruterminer. Allt sedan dess har basen för råvaruhandeln varit terminer vilket gör att man som investerare bör ha viss uppfattning om hur de fungerar.

En råvarutermin är ett kontrakt om att köpa eller sälja en viss mängd av en råvara till ett förutbestämt pris på ett visst datum. Det innebar att producenter med säkerhet visste hur mycket de skulle få betalt för nästa skörd och de kunde därmed planera sina investeringar på ett bättre sätt. Genom att handla råvarorna på termin skapade man även en mer effektiv marknad eftersom man slapp praktiska problem som att transportera råvarorna till handelsplatsen, utvärdera kvaliteten och hantera lagring. På så sätt har utvecklingen fortsatt. Idag när man ser oljepriset refereras i tidningarna är det sällan priset på fysisk olja som redovisas utan priset på de börshandlade oljeterminerna.

På senare år har tekniken möjliggjort att även vanliga privatinvesterare kan handla råvaror på börsen. Men innan man investerar bör man förstå att avkastningen på en investering i råvaror skiljer sig från en investering i aktier, där den sistnämnda avkastningen beror på kursutveckling och eventuella utdelningar.

Oavsett i vilken form man investerar i råvaror: fonder, certifikat, mini futures, etc så påverkas avkastningen även av det faktum att det är råvaruterminer och inte fysiska råvaror man är exponerad mot.

Terminsrullning – så att man slipper oljefat i trädgården

Handel med råvaruterminer sker oftast i de kontrakt som kommer att förfalla inom den närmaste månaden. Dessa kontrakt är också de mest likvida. Oljepriset man talar om i dagspressens marknadsnoteringar är ofta priset på dessa kontrakt. Eftersom en termin bygger på att leverera en viss mängd av en råvara till ett förutbestämt pris på ett visst datum så måste säljaren se till att leverera och köparen kunna ta emot. Det sker alltså en fysisk leverans av den aktuella råvaran. Denna fysiska leverans är man oftast inte intresserad av om terminerna handlats i finansiellt syfte.

För att undvika en fysisk leverans måste man därför sälja terminen innan slutdagen. Om man vill behålla exponeringen mot råvaran köper man ett nytt kontrakt med en slutdag lite längre fram i tiden. Varför ett det viktigt att känna till detta? Jo, terminsrullningen ger upphov till en effekt som kan vara positiv eller negativ.

Terminsrullning - Förklaring av backwardation och contango

Varför du behöver bry dig om terminsrullning

För många investerare kan rullningsförfarandet framstå som komplicerat. Antingen justerar man mängden av den råvara man är exponerad mot eller så kan man göra som med mini futures där exponeringen är konstant men där man istället justerar finansieringsnivån.

Det betyder att man inte behöver bry sig om det praktiska med terminsrullning men man ändock av avkastningen i rullningsförfarandet. Om man tar olja som exempel så vände marknaden under början av 2011 till “backwardation”. Det betyder att om man är lång i olja, dvs har investerat i olja, har man löpande dragit nytta av terminsrullningen.

I skrivande stund så ”ökar” en oljeinvestering ca 1,3% i värde vid varje terminsrullning (en gång i månaden). Däremot minskar oljeinvesteringen motsvarande om man är kort olja.

[hr]

Som investerare i råvaror behöver du förstå hur terminsmarknaden kan påverka din avkastning. På www.rbsbank.se/markets kan du se terminskurvorna för vanliga råvaruterminer. Där finns även exempel på hur mini futures och Open End-certifikat justeras vid terminsrullning.

Continue Reading
Advertisement

Tavex

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Priset på sojabönor nästan oförändrat

Published

on

Traktor på åker

Sojabönsterminer på Chicago Board of Trade avslutade en kort, hackig handelssession i mitten av förra veckan, efter att Argentina meddelade att de skulle återupprätta en förmånlig valutaväxling för sojabönsexport fram till slutet av året.

Argentina, som stimulerade enorm sojaexport i september med den så kallade ”sojadollarkursen”, har kommit överens om ett ”golv” på cirka 3 miljarder dollar i export med spannmålsföretag, sade en källa till ekonomiministeriet på fredagen. Det amerikanska jordbruksdepartementet rapporterade en veckovis nettoförsäljning av sojabönor i USA på 690 100 ton för 2022/2023 under veckan som slutade den 17 november och 10 000 ton för 2023/2024.

Analytiker förväntade sig 500 000 till 1,7 miljoner ton för 2022/2023 och högst 150 000 ton för 2023/2024.

Samtidigt sjönk priset på veteterminer på Chicago Board of Trade kraftigt på en kort och hackig handelsdag under fredagen, med decemberkontraktet som nådde sin lägsta nivå sedan den 22 augusti, eftersom den senaste tidens svaghet i ryska vetepriser fortsatte att tynga marknaden, sa handlare.

Continue Reading

Nyheter

Guldet stiger när dollarn faller efter duvaktigt agerande från Fed

Published

on

Guldet gick upp på fredagen, understött av dollarns reträtt på ett uppfattat duvaktigt agerande i den amerikanska centralbankens räntehöjningsstrategi. En ”betydlig majoritet” av Fed-politikerna var överens om att det ”sannolikt snart skulle vara lämpligt” att bromsa takten i räntehöjningarna, visade protokollet från mötet den 1-2 november på onsdagen. Detta satte dollarn på kurs mot en veckovis nedgång, vilket gjorde guld billigare för utländska köpare.

Men mötet i Federal Open Market Committee i december kommer att bli en ”black box”-händelse med tanke på variationen i prognoser före och efter den senaste tidens svalare än förväntade amerikanska inflationsdata, vilket gör guld känsligt för kommande data när köpare letar efter en ”större övertygelse om att nuvarande räntehöjning förväntningarna är väl förankrade”.

En majoritet av valutahandlare förväntar sig en räntehöjning på 50 punkter vid Feds decembermöte, medan chanserna för en höjning på 75 bps var fastställda till cirka 34,5 procent. Höga räntor har fungerat som tak för guldets traditionella status som en säkring mot hög inflation och andra osäkerheter i år, eftersom de leder till högre alternativkostnad för att behålla den icke-avkastande tillgången.

Continue Reading

Nyheter

WTI-oljan är bara 2 USD från att staten börjar köpa

Published

on

Fat med olja

Flera stora städer i Kina stänger åter ner och låser in medborgarna. Den senaste tiden har det uppstått protestkravaller på stora fabriker och de senaste dagarna har det uppstått protester på gatorna. Kinas hantering av covid gör att ekonomin i landet nu ännu en gång saktar in. Det har fått oljepriset att falla ytterligare.

WTI-oljan handlas nu till 74 USD per fat, vilket bara är 2 USD från prisnivån då den amerikanska staten börjar köpa olja för att åter fylla på de strategiska reserverna (SPR, Strategic Petroleum Reserve). Enligt planen ska olja köpas när priset är vid 67-72 USD eller lägre.

Continue Reading

Populära