olja-ar-trogflytande.png

Oljepriset under 100 USD

Oljemarknaden är som alltid känslig för politiska händelser och den stora massans uppfattning om händelser. Ena stunden fokuserar marknaden på en sak och nästa stund på en…

backwardation-contango-terminsmarknaden.png

Contango och backwardation

Denna video förklarar begreppen contango och backwardation som används för att beskriva förhållanden på terminsmarknaden, för råvaror och andra tillgångar. Vi får även…