Väntar du på en vändning i oljepriset?

Väntar du på en vändning i oljepriset? I detta läge bör du se upp för contango. I och med att priset på råolja når nya bottnar vädrar de så kallade contrarians morgonluft och förbereder sig för att oljepriset skall studsa upp igen.

Många väljer att köpa en oljerelaterade börshandlade fond i syfte att kapitalisera på en potentiell återhämtning, men vi rekommenderar att den som gör detta först lyfter på huven och ser vad denne köper och hur terminsmarknaden påverkar en ETF.

Contango på oljaTill exempel, många skulle troligen använda sig av U.S. Oil Fund (NYSEArca: USO), som följer priset på West Texas Intermediate-terminer, för att få en bra exponering mot energimarknaden. USO är det största och mest populära oljerelaterade ETF-alternativet på marknaden, med 1,2 miljarder USD i tillgångar och andelar för cirka 387 miljoner USD byter ägare dagligen.

Den som väljer att köpa denna ETF bör emellertid ha i åtanke att USO replikerar frontmånadskontraktet på terminsmarknaden. För närvarande befinner sig oljemarknaden i contango. Det betyder att det är sannolikt att det kommer att uppstå en negativ avkastning när terminskontrakten rullas nästa gång, det vill säga när förvaltarna för USO säljer de nuvarande terminskontrakten i och med att förfallodagen närmar sig och istället köper nästa månads terminskontrakt. Contango uppstår när priset på ett terminskontrakt är högre än den förväntade framtida spotpriset, vilket skapar uppåtlutande kurva om framtida råvarupriser över tiden. Fenomenet återspeglar alltså att det aktuella spotpriset är lägre än terminspriset.

Låt oss anta att WTI-terminerna handlas runt 48,2 per fat USD för olja med leverans i februari 2015, men kontrakt med en senare leverans handlas högre. I detta exempel handlas terminskontrakt för leverans av råolja med leverans i december 2015 leverans till 55,1 USD per fat. Att en råvara befinner sig i contango är normalt, de flesta väljer att betala ett premium för att få råvaran i framtiden istället för att betala lagerkostnader, betala försäkringar och finansiera köpet.

Även om detta fenomen är normalt för råvarumarknaden kan contango ha en negativ effekt på börshandlade fonder och certifikat. Börshandlade fonder, certifikat och andra typer av börshandlade produkter, det som brukar kallas för ETPer, fungerar i sin grundform på samma sätt. De köper ett terminskontrakt, oftast frontmånaden som de äger till dess att de närmar sig förfallodagen. Vid denna tidpunkt säljs de innehavda terminskontrakten och nya, med ett senare förfallodatum köps. Det betyder att innehavaren av ETF-fonden eller annan börshandlad produkt alltid äger det senaste terminskontraktet. Befinner sig marknaden i contango innebär det att ETF-foden säljer sina innehavda terminskontrakt på säg 100, samtidigt som den köper de nya terminskontrakten på 102. Det betyder att en ETF i detta fall förlorar pengar vid varje rullning eftersom den inte kommer att kunna köpa lika många terminskontrakt varje gång den rullar till en ny frontmånad. Vid backwardation fungerar det åt det andra hållet, då köper ETF-fonden terminskontrakt på säg 100 och säljer dem på 102. Det fungerar således åt båda håll. I fråga om contango minskar alltså antalet terminskontrakt som den börshandlade fonden köper, och i fråga om backwardation ökar antalet terminskontrakt som ETF-fonden köper jämfört med vad den sålt.

Följaktligen kan långsiktiga investerare erhålla en underavkastning på oljemarknaden eftersom ETF-fonden innehar frontmånadskontrakt och får en liten kostnad i form av spreaden när den rullar frontmånadskontrakten. Det är därför USO har utvecklats drastiskt sämre än spotpriset på olja under de senaste fem åren.

Det finns alternativ

Det finns däremot andra alternativ. Powershares DB Oil Fund (NYSEArca: DBO) och United States 12 Month Oil Fund (NYSEArca: USL) ger sina ägare en exponering mot WTI-olja med en annan viktning, något som begränsar de negativa effekterna av contango. DBO kan enligt sitt placeringsreglemente köpa terminskontrakt så långt bort som 13 månader. USL köper alla de kommande tolv månadernas terminskontrakt och är således relativt okänsligt för både contango och backwardation.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top