cbot-chicago-board-of-trade1.png

Hur råvarubörsen CBOT kom till

Chicago Board of Trade, eller den vanligt använda förkortningen CBOT, är den stora råvarubörsen som etablerades redan år 1848. Nedan är en kort video som berättar…

NYMEX, från potatis till olja

NYMEX, eller the New York Mercantile Exchange som börsens fullständiga namn är, är en råvarubörs som sedan mars 2008 ägs och drivs av Chicagobaserade CME Group. NYMEX är…

Råvaruhandel, för vem?

Många av de artiklar som vi har skrivit här på Råvarumarknaden.se har en viss finansiell touch, vilket kan förklaras av vår bakgrund. Det är emellertid viktigt att komma…