New York Board of Trade, New Yorks äldsta råvarubörs

Råvaruhandlare på råvarubörsen NYBOT i New YorkNYBOT, eller New York Board of Trade, är en råvarubörs vid vilken det bedrivs fysisk golvhandel. Den grundades redan 1870 som New York Cotton Exchange (NYCE). 1998 blev New York Board of Trade moderföretag till Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) som i sin tur grundades 1882. Den 14 september 2006 beslutade ledningen för börsen att acceptera ett bud från ICE, the Intercontinental Exchange, och bli ett helägt dotterföretag till denna börsoperatör. Som en följd av detta bytte New York Board of Trade formellt namn till ICE Futures US.

Historik

New York Cotton Exchange (NYCE) startades 1870 av 100 bomullsmäklare och köpmän på adressen 1 Hanover Square, senare känt som India House, i New York. Bomullsbörsen är den allra äldsta råvarubörsen i New York och fyllde det behov som de amerikanska bomullshandlarna hade, nämligen att erbjuda en fungerande marknadsplats för inhemsk och utländsk bomullshandel under reglerade former.

Under samma tid och ett par år efter starten av New York Cotton Exchange grundades en rad lokala bomullsbörser runt om i USA, samt i Europa, bland annat New Orleans Cotton Exchange, Mobiler Cotton Exchange, Memphis Cotton Exchange och Savannah Cotton Exchange. I Europa var Liverpool Cotton Exchange vid denna tidpunkt den ledande marknadsplatsen för handel med bomull. Av dessa börser återstår i dag endast New York Cotton Exchange som driver sin verksamhet under namnet ICE Futures US samt Memphis Cotton Exchange. Den senare övergick emellertid redan 1978 till helt elektronisk handel.

1882 grundades the Coffee, Sugar and Cocoa Exchange under namnet the Coffee Exchange in the City of New York. 1914 påbörjades handeln med terminskontrakt på socker.

1925 grundades New York Cocoa Exchange.

Genom åren startade New York Cotton Exchange ett antal dotterbolag med syfte att bedriva handel i icke-bomullsrelaterade produkter, till exempel Wool Associates, the Citrus Associates, the Tomato Products Associates och Financial Instruments Exchange (FINEX).

1979 gick the Coffee Exchange in the City of New York samman med New York Cocoa Exchange varvid verksamheten bytte namn till Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE).

1998 blev New York Board of Trade (NYBOT) moderbolag till såväl New York Cotton Exchange och Coffee, Sugar and Cocoa Exchange. CSCE fungerar i dag som en självständig enhet av ICE Futures US/NYBOT, och erbjuder handel i såväl options- och terminskontrakt på kaffe, socker, kakao samt S & P Commodity Index.

Det förekommer även handel i pappersmassa och frusen koncentrerad apelsinjuice. Den som har sett filmen Trading Places, som på svenska hade namnet Ombytta Roller, kunde redan 1983 se Eddie Murphy och Dan Akroyd sopa rent bland de övriga aktörerna som handlade just frusen koncentrerad apelsinjuice på vad som sades vara handelsgolvet på New York Board of Trade.

  1 Reply to “New York Board of Trade, New Yorks äldsta råvarubörs”

  1. Hansson skriver:

   Det hade varit väldigt roligt att få uppleva golvhandeln.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top