Connect with us

Nyheter

Hong Kong-börsen vill starta råvaruhandel i Kina

Published

on

HKEx, Hong Kong-börsen

HKEx, Hong Kong-börsenHong Kong Exchanges & Clearing Ltd, moderbolag till Hong Kong-börsen (HKEx), men också till London Metal Exchange (LME), planerar att utveckla yuan-denominerade råvaruprodukter i takt med att HKEx expanderar på den kinesiska marknaden.

Enligt koncernens VD kommer HKEx sannolikt inom kort att påbörja handel i metaller som skall avräknas genom cash settlement. Både avräkningen och handeln skall enligt uppgift ske i kinesiska yuan. Därefter skall HKEx addera andra typer av råvarukontrakt och fysisk avveckling av kontrakten. Att HKEx kommer att börja med metaller är inte så pass konstigt, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd som är Asiens näst största börs köpte under 2012 London Metal Exchange för 2,2 miljarder USD och har för avsikt att få igen dessa pengar genom sin satsning i Kina, världens största användare av industrimetaller.

Hong Kong är idag hem för världens största offshore-pool av yuan, den kinesiska valutan, utanför Kina, varför det finns goda förutsättningar för att handeln i basmetaller skall kunna fungera väl. Genom kombinationen av London Metal Exchange och Hong Kongs innehav av yuan skapas förutsättningar för att internationalisera den kinesiska råvarumarknaden vilket kan leda till att Kinas påverkan på råvarumarknaderna världen över inte är över, utan att den tvärtom bara har börjat.

Den kinesiska ekonomin

Hang Seng Indexet (HSI) har sjunkit med cirka sex procent under 2013, men noterades under året betydligt lägre, vilket bland annat har berott på att den kinesiska ekonomins tillväxt minskat kraftigt även om den fortfarande visar betydligt bättre styrka än många europeiska länder.

Frysta avgifter

På LME, en börs som grundades för mer än ett sekel sedan ovanför en hattaffär i Londons finansdistrikt, handlas basmetaller som koppar, zink och tenn vilka fungerar som referenspriser världen över. HKEx garanterade i samband med att börsen tog över LME att inte höja avgifterna innan 2015.

Under 2012 stod Kina för 41 procent av den globala kopparkonsumtionen, totalt 8,3 miljoner ton enligt data som har publicerats av den brittiska banken Barclays. Kina stod dessutom för 43 procent av den globala efterfrågan på aluminium och 44 procent av världens köp av bly. Kina är därmed världens näst största köpare av basmetaller, endast USA utgör en större spelare på denna marknad.

HKEx har undertecknat ett letter of intent med Bank of China, som hanterar clearingen av valuta i Hong Kong, Macao och Taiwan. Bank of Chinas investment banking-enhet har dessutom nyligen godtagits som clearingmedlem på LME.

LMEClear, metallbörsens nya clearinghus, kommer att lanseras under september 2014 och redan nu pågår arbetet med att addera den funktionalitet som krävs för att hantera yuan-denominerade produkter i systemet.

Järnmalm och jordbruksprodukter

Hong Kong Exchanges planerar initialt att erbjuda handel i järnmalm, koks och jordbruksprodukter vilka skall kontantavräknas. Handeln på de tre råvarubörserna på det kinesiska fastlandet uppgick enligt China Futures Association till 95 300 miljarder yuan, motsvarande 15 500 miljarder USD under 2012.

HKEx har som mål att etablera LME-lager i Kina. I dag finns det ett globalt nätverk på mer än 700 registrerade lager för de råvaror som handlas på LME, men inget av dessa finns i Kina.