Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 16 augusti 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Back to School

Efter sköna lata dagar är de flesta tillbaka på arbetsplatsen och fokus ligger åter på ekonomisk data och aktuella teman för hösten. Tre teman kommer dominera prisutvecklingen för industriråvaror under andra halvåret: Eurozonen, Fed och Kina. En glad överraskning efter sommaren var att Eurozonen hoppade upp ur recessionsträsket. 0,3 % tillväxt under Q2 är såklart välkommet som bidrag till globala tillväxten. Visserligen kommer inte positiv tillväxt i Eurozonen, skapad av Tyskland och Frankrike, att lösa de djupt rotade problemen i de perifera länderna i Europa, de kan till och med bli en negativ effekt spunnen ur den starkare eurokursen som kommer av starka kärnländer, men givet rådande låga förväntningar på EMU så tror vi att EMU data har potential att driva prisuppgångar framöver. Sammanfattningsvis är recensionen över medan skuldkrisen lever.

Om Eurozonen är marginellt bättre så kompenseras det av Feds påbörjan av att minska sitt bidrag till marknaden. Antagligen redan i september men i kombination med löften om att hålla räntorna låga mycket längre. Därför tror vi att ”tapering” endast får liten negativ inverkan på råvarupriser. Temat har varit känt sedan maj, övriga centralbanker är fortfarande expansiva och Fed väntas enbart trimma sina stödköp om USA:s ekonomi fortsätter att stärkas.

Om vi antar att dessa båda teman balanserar varandra (om än med övervikt åt positiv EMU effekt) så återstår Kina som det osäkra kortet. Senaste omgången med data var klart bättre än väntat. Handelsdata och råvaruimport var klarast lysande stjärnor. Råvaruimporten av de fyra stora, järnmalm, olja, koppar och sojabönor var den högsta på ett år. Ett sammanträffande som säger något då dessa råvaror används i vitt skilda sektorer. Uppgången har drivits av ökade investeringar och ökad kreditgivning tidigare i år. För råvarornas del tror vi att det handlar om en klassik ”restocking” där lagerkedjan är på mycket låga nivåer efter besvärliga tider och åtstramade krediter i Kina. Vårt argument för att det inte rör sig om en ökad slutkonsumtion är främst industri PMI som hovrar omkring 50-strecket. Icke desto mindre kan lagerrörelsen driva industriråvaror under en månad eller två.

Handelsbankens råvaruindex 16 augusti 2013

Basmetaller

Kina stärker metallerna

Kinas ekonomi har tappat fart under 9 av de 10 senaste kvartalen. Efter en serie av små förändringar från beslutsfattare så har trenden (åtminstone tillfälligt) vänt. Under juli steg industriproduktion, investeringar och bostadsbyggande. De är de viktigaste kategorierna för basmetaller som följaktligen också har stigit i pris. Vårt basmetallindex steg med 6 % under första halvan av augusti där samtliga basmetaller har stärkts med 6-8 %.

Extra bränsle fick brasan av en urstark kinesisk råvaruimport. Denna är visserligen laggad då det tar 6 veckor att skeppa koppar från Chile och järnmalm och sojabönor från Brasilien till Kina men att importen var upp bland vitt skilda råvaror är ett styrketecken. Basmetaller har varit hårt nedtryckta av korta positioner och med en starkare dataström från Kina så ska många korta positioner ut ur LME metallerna. Vi tror på stigande basmetaller med nickel som favorit.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Basmetallindex och prisutveckling på LME-nickel

Nickel är den basmetall som gått ner mest under året och med många gruvor som går med förlust på dagens prisnivåer tror vi på stigande priser. Vi tror på: LONG NICKEL H

Ädelmetaller

Guldet fortsatt starkt

Den 1 juli presenterade vi ett kortsiktigt köpcase på guld, baserat på att priset då rasat väldigt mycket på kort tid, på att kvartalsskiftet orsakade extra stora försäljningar, och på att inflationsförväntningarna börjat stiga igen. Vidare såg guldet rent tekniskt ut att vara översålt. Sedan dess har guldet gått från 1240 dollar per uns till nuvarande 1360 dollar, en uppgång på ca.10 procent. Vi tror att uppgången har lite mer att hämta, även om vi alltjämt håller i vår mer långsiktigt negativa vy.

Den nuvarande drivkraften är primärt den tragiska utvecklingen i Egypten som skapar riskaversion och flykt till mer upplevt säkra tillgångar som guld. Det är dock viktigt att ”dansa nära nödutgången” när man handlar mot sin långsiktiga vy, så vi måste vara påpassliga för plötsliga prisfall orsakade av bättre riskaptit eller fallande inflationsförväntningar. Vi ser fortfarande 1450 som en rimlig nivå att nå i denna uppåtrörelse.

Prisutveckling på guld och silver på Comex

I ett läge där råvaror generellt har viktats ned av institutionella placerare kan guld och silver få en ”omotiverad” uppgång när dessa indexköpare återvänder till råvaror drivit av bättre utsikter för Kina och USA. Vi tror på : LONG GULD H och LONG SILVER H

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Energi

Dyrare olja i sommar

Stigande WTI olja och efterföljande Brent har dragit rubriker i sommar. För WTI handlar det mest om att logistiska knutar har lösts upp i USA och ökat utflödet från Cushing som är leveranspunkten för WTI. Lägre lager som sammanföll med stark bensinefterfrågan under driving season stärkte också priset. Brentoljan har också stigit, drivit av högre WTI och oroligheterna i Egypten/ Mellanöstern. Egypten i sig är inget stort oljeland men som stor ekonomi viktig för regionens (in)stabilitet. Presidentbyte i Iran har ännu inte lett till förändrad kommunikation kring sanktionerna. Rouhani är dock mer västvänlig än sin föregångare. I dagsläget är utbudstörningar i Irak mer prisdrivande. Ökat våld och politiskt vakuum har fått produktionsutsikterna på fall. Irak är idag OPEC:s näst största medlem sedan sanktionerna mot Iran infördes. Saudi har redan växlat upp produktionen för att kompensera vilket fått ner Brent något. Saudis roll är alltså inte över trots den boomande oljeproduktionen i USA.

Den korta elpriskurvan stärktes tillfälligt under sommaren med närmare 6 procent vilket främst orsakades av torrt väder och stigande kolpriser. Den hydrologiska balansen försämrades från -6 TWh till -11Twh för att sedan åter falla tillbaka till -6 TWh samtidigt som den negativa trenden på kolmarknaden fortsätter. Såväl gas som utsläppsrätterna handlas i stort sett oförändrat över sommaren samtidigt som spotpriserna i Norden kommer in på stabila nivåer, ca 30 öre per kWh i snitt sedan 1 juni och 33.5 öre i snitt hittills i år. Utsikterna framöver pekar på ett torrare scenario mot normalt vilket i kombination med något starkare kontinentala marknader bör ge fortsatt stöd i en semesterlugn elmarknad.

Oljepris, brent och WTI

Utsikterna framöver pekar på ett torrare scenario mot normalt vilket i kombination med något starkare kontinentala marknader bör ge fortsatt stöd. Vi tror på: LONG EL

Livsmedel

Goda skördar pressar priset

Priserna på de stora jordbruksgrödorna vete, majs och soja har fallit kraftigt under sommaren. I april skrev vi om ett lägre pris på vete framtill hösten på 15-18%, det har sedan dess fallit 15 % och därmed har vi sett det stora fall vi förväntade oss. Det finns fortfarande kvar risk på nedsidan men det kan vara dags att ta hem vinst för korta positioner. Anledningen till prisrasen är främst en generellt sett gynnsam utveckling för grödorna i flera viktiga odlingsområden. Majsen och sojan i USA fick en dålig och sen start men har därefter upplevt en ganska lång period av nära idealiska förhållanden. Förväntningarna på kommande skörd har med tiden skrivits upp flera gånger – det samtidigt som tiden för eventuella bakslag hela tiden minskat. Efter de stora prisfallen har priset på vete, majs och soja neutraliserats men vi ser fortsatt risk på nedsidan – om än mindre än tidigare.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För kakao har uteblivet regn och torka har ökat risken för minskad skörd i Elfenbenskusten, vilket har pressat upp priset till två års högsta. Vi ser också signaler på stigande konsumtion i tillväxtländerna och står därför kvar vid vår vy om fortsatt stigande kakaopris.

I många kaffeproducerande länder däremot, med Brasilien i spetsen, har det regnat i mängder under odlingsperioden och det råder viss oro kring kvalitén på kaffebönorna nu när vi går mot senare delen av skördeperioden. Förseningen har lett till att en del odlare sålt sin skörd till reducerade priser. Förutom nederbörden i Brasilien och fortsatta problem i Centralamerika och Mexico med svampsjukdomar väntas världsproduktionen på kaffe för säsongen 2013/-14 komma att minsta med 3 procent medan en blygsam ökning väntas på konsumtionssidan. Med andra ord så finns det än så länge gott om kaffe på marknaden varför vi tror på terminspris (frontkontrakt) under 1,25 dollar/Ib.

Sammanfattningsvis håller vi en neutral för vårt livsmedelsindex.

Prisutveckling på vete (Matif)

Handelsbankens råvaruindex

SHB Råvaruindex 16 augusti 2013

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
1 kommentar

1 kommentar

  1. Persson

    18 augusti, 2013 vid 03:02

    Kul att analyserna av elpriset börjar trilla in igen. Först Modity och nu Handelsbanken. Antar att SEB är tillbaka på måndag också.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära