Connect with us

Analys

Råvaruplanket – Politiken tar över råvarumarknaden

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenTrump, Xi och MBS

Efter två års prisuppgångar på råvaror, helt i linje med den globala konjunkturens frammarsch med den starkaste, synkroniserade tillväxten på många år, ser nu politiken ut att ta över. Trump inför tullar på stål och aluminium i världens största ekonomi. Xi Jinping har utropats till president för resten av sitt liv i världens största producent och konsument av råvaror. Kronprins Mohammed Bin Salman har utmanövrerat sina motståndare i Riyad och styr OPEC med järnhand. Om konjunkturen drev råvarorna hit har politiken större inflytande framöver.

Råvarucykeln och basmetallerKinas nedgång rullas fram

Förväntningarna på Kina för 2018 har varit lågt ställda, hittills har dock data överraskat positivt. Det fanns en osäkerhet kring tillväxtmålet då Xi lagt mindre fokus på det under senare tid. Tillväxtmålet ligger dock kvar på ”omkring 6,5” att jämföra med ”omkring 6,5% eller högre om möjligt” som gällde 2017. Tillväxtmålets betydelse har ändå spelats ner men det faktum att det finns kvar gör att Kina kommer fortsätta styra ekonomin mot målet framöver, antagligen fram till 2020.

OPEC åker gratis på Venezuelas kollaps

OPEC:s genomförandegrad med avtalet om att sänka produktionen steg till 147% i februari, högsta sedan avtalet inleddes januari 2017. Krisen i Venezuela accelererar och minskar oljeproduktionen så pass mycket att oljemarknaden kan gå mot underskott i marknadsbalansen under året. Venezuela ligger bakom att OPECs genomförandegrad är nästan 50% högre än avtalat. Vi tror fortfarande att oljepriset är på väg ner men höjer vår tro vid slutet av 2018 från USD 50 till USD 55.

Vår syn för Q2-Q3 2018

Basmetaller

KinaStriktare plan för luftföroreningar

Under Kinas folkkongress meddelade premiärminister Li Keqiang att tillväxtmålet behålls på 6,5%. Taket för två mandatperioder togs bort och Xi Jinping har nu fritt fram att driva på de reformer som är hans hjärtefrågor. Xis ökade makt är kortsiktigt positivet för Kina men långsiktigt negativt.

Efter att Xi Jinping använt antikorruptionskampanjen för att avväpna sina politiska fiender har hans maktposition blivit fullkomlig. Xi Jinping är en populär ledare både i och utanför Kina. Hans ökade inflytande kommer sannolikt leda till ökat fokus på de frågor som han har drivit. De tre hörnstenarna är; hantera finansiella risker, minska miljöutsläpp och minska fattigdom. Risken med en obegränsad tidsperiod ligger i att politiska motståndare inte vågar göra sig hörda när presidenten sitter på livstid. Det skapar också stora risker kring ett kommande ledarskifte.

Andra besked från folkkongressen har varit fortsatt fokus på reformer av statliga bolag. De ska konsolideras och skulderna ska sänkas. Överproduktion av miljöbelastande råvaruproduktion ska fortsätta beskäras, det talar för att långt ifrån all produktion som stängdes under vintersäsongen kommer tillbaka.

Tullarna är ännu oklara

Luftkvalitén i Peking antyder att produktionen ökar igenTrumps tullar på stål och aluminium verkar komma med en rad undantag. Ju fler undantag desto mindre påverkan på priserna. Vi tror visserligen att Kinas export är permanent på väg ner under Xi Jinpings miljökampanj men det finns ändå risk för turbulens när etablerade handelskanaler ska omarbetas. De länder som får undantag kommer sannolikt i större utsträckning bli transitländer för att försörja USA. Vi ser väldigt liten potential för USA att öka den inhemska produktionen av aluminium och stål.

Starka basmetaller framöver

Koppar håller vi som favorit framöver som ett klassiskt, sencykliskt konjunkturspel. Aluminium gynnas av Xis miljökampanj men missgynnas av Trumps tullar. Nickel har mer potential från Xis nedstängningar. Zink tror vi har nått sin topp för den här gången. Zinkpris på nästan 3600 USD/ton är väldigt högt ur ett historiskt perspektiv.

Energi

Oljeproduktion från OPEC och skifferoljaBrent på tvåårshögsta

Efter en stark återhämtning under hela hösten har oljepriset stabiliserats omkring 65 USD/fat. OPEC:s kampanj har accelererat i takt med att Venezuelas kollapsande ekonomi går ut över oljeproduktionen. OPECs genomförandegrad var 147% i februari och det är på grund av fallande produktion i Venezuela som OPECs sänkning nästan är 50% större än målet.

Lagercykeln styr

Globala lager har fallit under 2016 och ligger bakom mycket av prisuppgången. De närmsta månaderna stiger USA:s lager säsongsmässigt. Sannolikt har inte mycket förändrats vid nästa OPEC-möte den 22a juni i Wien, varför vi tror det kommer vara för tidigt att diskutera en exitstrategi, i alla fall offentligt. Ryssland har öppnat för en eventuell förlängning in i 2019 om det krävs för att nå målet. Man kan utgå från att oljemarknaden prissätter att OPEC kommer lyckas sänka lager till målet.

Låga tillväxtestimat för USA

Amerikanska skifferproducenter har åter överraskat marknaden och både OPEC och IEA har fått revidera upp prognoserna för USAs oljeproduktion det här året. OPEC har inte gjort mindre än fem upprevideringar på lika många månader. Vi hade höga estimat på USA och förvånas över att revideringen inte sänkt priset mer, ca 5-6 USD. Vi hade räknat med USD 10.

Konsumtion av bensin och diesel i KinaHöga tillväxtestimat för Kina

Så här långt har inte tillväxten i efterfrågan justerats i någon större utsträckning. Dieselefterfrågan i Kina har fallit i takt med Xi Jinpings miljökampanj och bensinefterfrågan stiger inte längre lika fort. Vi ser en sannolikhet att nedrevideringar av efterfrågan kan bli drivkraften till nästa större prisrörelse för oljepriset.

Joker

Den största risken för vårt scenario med lägre oljepris ser vi i en finansiell kollaps i Venezuela som spiller över på oljeproduktionen eller mer aktivt motstånd bland saudiske prins MBS rivaler. Den annonserade försäljningen av Aramco uppges åter få skjutas fram, ett tydligt tecken på allt inte går på räls för den Saudiske ledaren.

Ädelmetaller

GuldprisGuldet gynnas av ökad oror

Guldpriset har stigit 5,7% sedan december och fått en mycket tydligare koppling till risk och oro. Största hickan på senare år kom 2016 under Brexitomröstningen. Vid större händelser har guld återfått sin glans men faller tillbaka från topparna så länge börsen fortsätter stiga. Nordkoreas vapenskrammel och annan politisk risk såsom valet i Italien och Trumps handelskrig har varit starka drivkrafter för guld. Vi ser en tydlig trend där guld blir allt mer intressant i takt med att bågen späns i värderingar i andra sektorer under 2017. Under 2018 har början på året präglats av ökad volatilitet på samtliga tillgångsmarknader.

Fed höjer vidare

USA tror vi har mindre betydelse för guld framöver. Fed har genomfört fem höjningar som passerat marknaden utan något problem. Marknaden har också börjat prisa upp fyra höjningar, istället för de tre som Fed planerar under 2018. Trots Fed:s optimistiska syn på konjunkturen räknar vi med att de finansiella förhållandena försämras framöver. Vår prognos är att Fed slutar höja styrräntan 2018 efter höjning i mars, juni och september, därefter drabbas USA av lågkonjunktur 2019. I det scenariot står guld kvar som en fast tillgång som investerare gillar.

Jordbruk

Vete-graferNeutrala till negative utsikter för vete

Veteterminer i både Paris och Chicago steg i pris under andra halvan av februari månad, drivet av främst oro för torrt väder i viktiga höstveteregioner i USA. Plantorna har tagit skada av det torra vädret men en hel del nederbörd har fallit den senaste tiden och mer tycks vara på väg, vilket fått priserna att åter falla tillbaka ned till nästan samma nivå som innan uppgången startade – som vanligt har förhållandevis mer volatila Chicagovetet haft större rörelser både upp och ned jämfört med det franska MATIF-vetet.

Vad som också drivit på vetepriserna i uppgången är torrt väder även i Argentina – vilket drabbat främst majs och sojaodlingar. Starka kopplingar finns mellan dessa grödor och vete vilket gjort att prisuppgången för dessa råvaror gett extra press uppåt på vetet. Dock har det nu regnat även i Argentina och priserna på majs och soja har också fallit tillbaka.

Väder styr

Återigen har en väderrelaterad riskpremie byggts upp för att sedan försvinna lika snabbt som den kom, vi såg det nu och vi såg det än tydligare månadsskiftet juli/augusti förra året. Dessa situationer kommer dyka upp igen och visar sig ofta vara bra säljtillfällen. Det är lätt att konstatera i efterhand att marknaden ofta överreagerar och det gamla talessättet ”buy the rumor sell the fact” ter sig ganska passande här. Där fakta just nu är att det finns gott om vete att tillgå i världen och mycket ska till för att ändra på det. Fakta är också att redan nu har ryska inflytelserika analytiker en prognos för inhemsk veteskörd år 2018 överstigande den de för ett år sedan hade för rekordskörden år 2017.

Vi står fast i vår prognos om förfall på MATIF vete termin december 2018 kring EUR 160, vilket i skrivande stund motsvarar en nedgång på 6,5 procent.

[box]Handelsbankens råvarukommentar är producerad av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad ”SHB”), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står SHB under tillsyn av Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen. Alla analysrapporter bygger på information från handels- och statistiktjänster och annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv verifierat informationen och kan inte garantera att informationen är sann, korrekt eller fullständig. I den mån lagen tillåter tar varken SHB, styrelseledamöter, tjänstemän eller medarbetare, eller någon annan person, ansvar för någon som helst förlust, oavsett om den uppstår till följd av användning av en analysrapport eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i anslutning till något i denna.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *