Följ oss

Analys

Råvaruplanket – Politiken tar över råvarumarknaden

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenTrump, Xi och MBS

Efter två års prisuppgångar på råvaror, helt i linje med den globala konjunkturens frammarsch med den starkaste, synkroniserade tillväxten på många år, ser nu politiken ut att ta över. Trump inför tullar på stål och aluminium i världens största ekonomi. Xi Jinping har utropats till president för resten av sitt liv i världens största producent och konsument av råvaror. Kronprins Mohammed Bin Salman har utmanövrerat sina motståndare i Riyad och styr OPEC med järnhand. Om konjunkturen drev råvarorna hit har politiken större inflytande framöver.

Råvarucykeln och basmetallerKinas nedgång rullas fram

Förväntningarna på Kina för 2018 har varit lågt ställda, hittills har dock data överraskat positivt. Det fanns en osäkerhet kring tillväxtmålet då Xi lagt mindre fokus på det under senare tid. Tillväxtmålet ligger dock kvar på ”omkring 6,5” att jämföra med ”omkring 6,5% eller högre om möjligt” som gällde 2017. Tillväxtmålets betydelse har ändå spelats ner men det faktum att det finns kvar gör att Kina kommer fortsätta styra ekonomin mot målet framöver, antagligen fram till 2020.

OPEC åker gratis på Venezuelas kollaps

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC:s genomförandegrad med avtalet om att sänka produktionen steg till 147% i februari, högsta sedan avtalet inleddes januari 2017. Krisen i Venezuela accelererar och minskar oljeproduktionen så pass mycket att oljemarknaden kan gå mot underskott i marknadsbalansen under året. Venezuela ligger bakom att OPECs genomförandegrad är nästan 50% högre än avtalat. Vi tror fortfarande att oljepriset är på väg ner men höjer vår tro vid slutet av 2018 från USD 50 till USD 55.

Vår syn för Q2-Q3 2018

Basmetaller

KinaStriktare plan för luftföroreningar

Under Kinas folkkongress meddelade premiärminister Li Keqiang att tillväxtmålet behålls på 6,5%. Taket för två mandatperioder togs bort och Xi Jinping har nu fritt fram att driva på de reformer som är hans hjärtefrågor. Xis ökade makt är kortsiktigt positivet för Kina men långsiktigt negativt.

Efter att Xi Jinping använt antikorruptionskampanjen för att avväpna sina politiska fiender har hans maktposition blivit fullkomlig. Xi Jinping är en populär ledare både i och utanför Kina. Hans ökade inflytande kommer sannolikt leda till ökat fokus på de frågor som han har drivit. De tre hörnstenarna är; hantera finansiella risker, minska miljöutsläpp och minska fattigdom. Risken med en obegränsad tidsperiod ligger i att politiska motståndare inte vågar göra sig hörda när presidenten sitter på livstid. Det skapar också stora risker kring ett kommande ledarskifte.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Andra besked från folkkongressen har varit fortsatt fokus på reformer av statliga bolag. De ska konsolideras och skulderna ska sänkas. Överproduktion av miljöbelastande råvaruproduktion ska fortsätta beskäras, det talar för att långt ifrån all produktion som stängdes under vintersäsongen kommer tillbaka.

Tullarna är ännu oklara

Luftkvalitén i Peking antyder att produktionen ökar igenTrumps tullar på stål och aluminium verkar komma med en rad undantag. Ju fler undantag desto mindre påverkan på priserna. Vi tror visserligen att Kinas export är permanent på väg ner under Xi Jinpings miljökampanj men det finns ändå risk för turbulens när etablerade handelskanaler ska omarbetas. De länder som får undantag kommer sannolikt i större utsträckning bli transitländer för att försörja USA. Vi ser väldigt liten potential för USA att öka den inhemska produktionen av aluminium och stål.

Starka basmetaller framöver

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Koppar håller vi som favorit framöver som ett klassiskt, sencykliskt konjunkturspel. Aluminium gynnas av Xis miljökampanj men missgynnas av Trumps tullar. Nickel har mer potential från Xis nedstängningar. Zink tror vi har nått sin topp för den här gången. Zinkpris på nästan 3600 USD/ton är väldigt högt ur ett historiskt perspektiv.

Energi

Oljeproduktion från OPEC och skifferoljaBrent på tvåårshögsta

Efter en stark återhämtning under hela hösten har oljepriset stabiliserats omkring 65 USD/fat. OPEC:s kampanj har accelererat i takt med att Venezuelas kollapsande ekonomi går ut över oljeproduktionen. OPECs genomförandegrad var 147% i februari och det är på grund av fallande produktion i Venezuela som OPECs sänkning nästan är 50% större än målet.

Lagercykeln styr

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Globala lager har fallit under 2016 och ligger bakom mycket av prisuppgången. De närmsta månaderna stiger USA:s lager säsongsmässigt. Sannolikt har inte mycket förändrats vid nästa OPEC-möte den 22a juni i Wien, varför vi tror det kommer vara för tidigt att diskutera en exitstrategi, i alla fall offentligt. Ryssland har öppnat för en eventuell förlängning in i 2019 om det krävs för att nå målet. Man kan utgå från att oljemarknaden prissätter att OPEC kommer lyckas sänka lager till målet.

Låga tillväxtestimat för USA

Amerikanska skifferproducenter har åter överraskat marknaden och både OPEC och IEA har fått revidera upp prognoserna för USAs oljeproduktion det här året. OPEC har inte gjort mindre än fem upprevideringar på lika många månader. Vi hade höga estimat på USA och förvånas över att revideringen inte sänkt priset mer, ca 5-6 USD. Vi hade räknat med USD 10.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Konsumtion av bensin och diesel i KinaHöga tillväxtestimat för Kina

Så här långt har inte tillväxten i efterfrågan justerats i någon större utsträckning. Dieselefterfrågan i Kina har fallit i takt med Xi Jinpings miljökampanj och bensinefterfrågan stiger inte längre lika fort. Vi ser en sannolikhet att nedrevideringar av efterfrågan kan bli drivkraften till nästa större prisrörelse för oljepriset.

Joker

Den största risken för vårt scenario med lägre oljepris ser vi i en finansiell kollaps i Venezuela som spiller över på oljeproduktionen eller mer aktivt motstånd bland saudiske prins MBS rivaler. Den annonserade försäljningen av Aramco uppges åter få skjutas fram, ett tydligt tecken på allt inte går på räls för den Saudiske ledaren.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ädelmetaller

GuldprisGuldet gynnas av ökad oror

Guldpriset har stigit 5,7% sedan december och fått en mycket tydligare koppling till risk och oro. Största hickan på senare år kom 2016 under Brexitomröstningen. Vid större händelser har guld återfått sin glans men faller tillbaka från topparna så länge börsen fortsätter stiga. Nordkoreas vapenskrammel och annan politisk risk såsom valet i Italien och Trumps handelskrig har varit starka drivkrafter för guld. Vi ser en tydlig trend där guld blir allt mer intressant i takt med att bågen späns i värderingar i andra sektorer under 2017. Under 2018 har början på året präglats av ökad volatilitet på samtliga tillgångsmarknader.

Fed höjer vidare

USA tror vi har mindre betydelse för guld framöver. Fed har genomfört fem höjningar som passerat marknaden utan något problem. Marknaden har också börjat prisa upp fyra höjningar, istället för de tre som Fed planerar under 2018. Trots Fed:s optimistiska syn på konjunkturen räknar vi med att de finansiella förhållandena försämras framöver. Vår prognos är att Fed slutar höja styrräntan 2018 efter höjning i mars, juni och september, därefter drabbas USA av lågkonjunktur 2019. I det scenariot står guld kvar som en fast tillgång som investerare gillar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Jordbruk

Vete-graferNeutrala till negative utsikter för vete

Veteterminer i både Paris och Chicago steg i pris under andra halvan av februari månad, drivet av främst oro för torrt väder i viktiga höstveteregioner i USA. Plantorna har tagit skada av det torra vädret men en hel del nederbörd har fallit den senaste tiden och mer tycks vara på väg, vilket fått priserna att åter falla tillbaka ned till nästan samma nivå som innan uppgången startade – som vanligt har förhållandevis mer volatila Chicagovetet haft större rörelser både upp och ned jämfört med det franska MATIF-vetet.

Vad som också drivit på vetepriserna i uppgången är torrt väder även i Argentina – vilket drabbat främst majs och sojaodlingar. Starka kopplingar finns mellan dessa grödor och vete vilket gjort att prisuppgången för dessa råvaror gett extra press uppåt på vetet. Dock har det nu regnat även i Argentina och priserna på majs och soja har också fallit tillbaka.

Väder styr

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Återigen har en väderrelaterad riskpremie byggts upp för att sedan försvinna lika snabbt som den kom, vi såg det nu och vi såg det än tydligare månadsskiftet juli/augusti förra året. Dessa situationer kommer dyka upp igen och visar sig ofta vara bra säljtillfällen. Det är lätt att konstatera i efterhand att marknaden ofta överreagerar och det gamla talessättet ”buy the rumor sell the fact” ter sig ganska passande här. Där fakta just nu är att det finns gott om vete att tillgå i världen och mycket ska till för att ändra på det. Fakta är också att redan nu har ryska inflytelserika analytiker en prognos för inhemsk veteskörd år 2018 överstigande den de för ett år sedan hade för rekordskörden år 2017.

Vi står fast i vår prognos om förfall på MATIF vete termin december 2018 kring EUR 160, vilket i skrivande stund motsvarar en nedgång på 6,5 procent.

[box]Handelsbankens råvarukommentar är producerad av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ansvarsbegränsning

Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad ”SHB”), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står SHB under tillsyn av Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen. Alla analysrapporter bygger på information från handels- och statistiktjänster och annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv verifierat informationen och kan inte garantera att informationen är sann, korrekt eller fullständig. I den mån lagen tillåter tar varken SHB, styrelseledamöter, tjänstemän eller medarbetare, eller någon annan person, ansvar för någon som helst förlust, oavsett om den uppstår till följd av användning av en analysrapport eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i anslutning till något i denna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära