Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 11 oktober 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

De pratar åtminstone med varandra

De senaste veckorna har präglats av den pågående amerikanska skuldtakskrisen, som i skrivandets stund verkar vara på väg att skjutas på framtiden i sex veckor. Ju längre skuldtaksdiskussionerna pågår, desto större blir risken att ett dystrare stämningsläge hos företag och hushåll spiller över på investerings- och köpbeslut varefter konjunkturen får sig en törn. Att skjuta diskussionerna på framtiden kan vara lika mycket ett problem som en lösning, då den förhöjda osäkerheten kommer att ligga kvar en tid och skapa nedåtrisker för konjunkturen. Handelsbankens råvaruindex har under oktober stigit över 2% och vi tror att den positiva trenden fortsätter.

Handelsbankens råvaruindex 11 oktober 2013

Basmetaller

LME Week – Hårt golv, mjukt tak

Årets LME-vecka, då den globala metallindustrin samlas i London, bjöd på en mer optimistisk känsla än vad som förmedlades för ett år sedan. Det gångna året har också inneburit fallande metallpriser, men nu börjar man se ljuset igen. Stämningen kan sammanfattas i fyra ord; ”firm floor, soft ceiling”. Resonemanget bygger på en fortsatt solid efterfrågan, framförallt i Asien, i kombination med att det gångna årets prisfall gjort att en hel del produktionskapacitet försvunnit. Nedskrivningar av tillgångsvärden i gruvsektorn har gjort det betydligt svårare att få finansiering för projekt med osäkra kassaflöden, och nya projekt i geografiska högriskzoner blir ifrågasatta. Därtill fortsätter kostnaderna för utvinning att öka i hög takt.

Därav citatet ”firm floor, soft ceiling”, balansen är nu sådan att ytterligare prisfall leder till snabba utbudsminskningar, då många metaller ligger på prisnivåer som motsvarar marginalkostnaden för produktion. Samtidigt finns det en stor tröghet i nyproduktion för att möta en potentiellt växande efterfrågan, varför priskänsligheten bedöms ligga på uppsidan. Övriga ämnen var LME:s oförmåga att lösa lagerproblemen (vilket lett till höga fysiska premier), krav på ökad transparens genom s.k. Commitment of Traders-rapportering, och konsekvenserna av EMIR-regleringarna för kostnader på prissäkring. Men den viktigaste skillnaden mot förra året är det positiva sentimentet för prisökningar på basmetaller.

Läs hela vår rapport från LME veckan här: LME Week 2013 på en sida

Handelsbankens basmetallindex

Vi tror att Kinas tillväxt kommer överraska positivt under Q4 och Q1, vilket kommer stärka metallarna. Vi tror på: LONG BASMETALLER

Ädelmetaller

Guld – dags att bli negativ igen

Vi har haft en mer positiv kortsiktig syn på guld och övriga ädelmetaller en tid, baserat på att det varit översålt, vi ser risk att marknaden blir mer orolig för inflation, och risken för geopolitiska spänningar runt Syrien-situationen. Vår mer långsiktiga syn har dock hela tiden varit negativ. Nu finner vi det för gott att slänga in handduken på vår kortsiktiga positiva syn, och det finns ett par anledningar till det. Vi har hela tiden sagt att man ska ”dansa nära nödutgången”, och en viktig signal för att sätta fart mot den är när vi får en mer ”konjunkturbaserad” prisutveckling i marknaden. I detta fall är det två saker som pekar mot det, den första är den blixtrande fart med vilken guldet föll tillbaks efter Feds besked i september att inte bromsa in stimulanserna. Fed-beskedet ledde till en omedelbar uppgång på hela 6 procent för guldet, men redan innan veckan var slut hade hela uppgången raderats ut. Nu handlar vi under nivåerna som rådde före beskedet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den andra viktiga signalen som är negativ för guld är att det endast är ädelmetallerna som fallit sedan beskedet. Både olja och basmetaller har stigit sedan Fed-beskedet, och Handelsbankens basmetallindex har gått nästan 7 procent bättre än ädelmetallindex. Vi ser detta som en logisk utveckling med de mer positiva konjunktursignalerna som kommer från Kina och USA, och vi tror att denna utveckling kan komma att fortsätta.

Guld Comex December 2013-terminen

Efter en uppgång under sommaren tror vi åter att guldets väg lutar utför. Vi tror på: SHRT GULD H

Energi

USA tynger oljemarknaden

Oljemarknaden som redan tyngts av dödläget i budgetförhandlingarna och risken för en inbromsning i efterfrågan från världens största oljekonsument, pressades ytterligare av lagersiffror som visade största lagerökningen på ett år (+ 6.8 miljoner fat mot förväntade 1.5 miljoner fat efter raffinaderierna överraskande dragit ner kapacitetsutnyttjandet mer och tidigare än väntat). Samtidigt reviderade EIA sin produktionstillväxt för 2014 till 1.5 miljoner fat per dag (+50k) och tillväxt i efterfrågan på 1.17 miljoner fat per dag (-20k). Marknaden vände dock upp igen efter att Libyens premiärminister Ali Zeidan kidnappats av rebeller vilket minskar förhoppningen om att Libyens oljeexport kommer återgå till normala nivåer. Vi är fortsatt positiva till olja i portföljen sett till konjunkturåterhämtningen samt det faktum att reservkapaciteten är låg vilket gör marknaden känslig för produktionsstörningar. Lägg därtill den extraavkastning som investerare i olja ofta får eftersom terminer historiskt handlats i rabatt till spot (se nedan).

Vi är fortsatt positiva till elpriset och tror att det kan finnas ännu lite mer uppsida kvar. Kolpriset bottnade sannolikt ur under sommaren med nya signaler om att amerikanska gruvbolag stänger ned kapacitet på dessa låga nivåer och delar av nedstängningen kommer troligtvis bli permanent. Energiunderskottet är nu 18TWh och med väderprognoserna som ligger för nästa vecka kan den försämras med ytterligare 2 TWh. Med kärnkraftens relativa betydelse inför vintern, en osäkerhet som tenderar att överraska negativt, bör vi således ha ett gott stöd med ytterligare möjligheter på uppsidan var gång prognoserna svänger mot kallt och torrt. Utöver detta finns en viss osäkerhet kring EU Parlamentet och ministerrådets förhandlingar kring överskottet på utsläppsrätter vilket kommer att ge möjligheter för våra investerare i certifikat både på utsläppsrätter och el.

Brent-olja-terminen

Energiunderskott tillsammans med osäkerhet kring kärnkraftsverken inför vintern talar för högre elpris. Vi tror på: LONG EL

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Livsmedel

USDA är stängt – viktiga rapporter uteblir

Till följd av budgetbråket i USA är amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, stängt och därmed får marknaden inte ta del av en mängd viktiga rapporter, däribland dagens WASDE-rapport. Utan de viktiga rapporterna famlar marknaden lite i blindo och det är därför svårt att sia om vilket håll prisutvecklingen ska gå. Priset på vete har under veckan stigit med dryga 2 %, delvis drivet av problemen i Ryssland där för mycket regn har drabbat både vår- och höstveteskörden. Situationen har dock förbättrats något under veckan. En fortsatt uppgång för vete är svårt att se då det finns gott om vete att tillgå i världen och med en förväntad stor skörd i det viktiga exportlandet Australien på ingående är det svårt att se att uppgången fortsätter. Men som sagt, läget är svårt att uppskatta utan de viktiga marknadsrapporterna från USDA.

Majspriset har till motsats fallit med 2 % under veckan. Skörden i USA fortsätter i bra takt utan regn med avkastning och kvalitet bättre än väntat. I september månads WASDE-rapport uppgavs avkastningsnivån för den amerikanska majsen till 155,3 bushels per acre – den skördedata som kommer in pekar på nivåer klart högre och nivåer strax över 158 bushels per acre verkar allt fler se som mer rimligt. Vi är för tillfället ganska neutrala i vår vy för majsen men en mindre nedgång, när/om en WASDE-rapport väl bekräftar en förväntad uppjustering av avkastningsnivå och lagernivå, bör kunna få priserna att backa ned något igen. Se dock upp med fortsatta utvecklingen av sådden i Argentina – för tillfället är det alldeles för torrt men än finns tid.

Missa inte vårt case på kakao som skickades ut i veckan. Läs caset här: Trading Case Kakao

Vetepris - November 2013-terminen

Med torka vid Afrikas västkust som ett orosmoln över årets skörd och ett högt pris på kakaosmör ser vi en fortsatt uppgång av kakaopriset nu när vi går in i en period med flera chokladintensiva högtider. Vi tror på: BULL KAKAO

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära