Connect with us

Analys

LME Week 2013 på en sida

Published

on

SHB Handelsbanken - Tradingcase råvaror - Analys

Handelsbanken Capital MarketsLME-veckan är dagarna då industrin för basmetaller samlas i London och försöker bilda sig en uppfattning om var priserna på metallerna ska ta vägen. Hemma efter årets LME-vecka sammanfattar vi diskussioner, teman och frågor.

Lagerköer

För tredje året i rad, och med eskalerande intensitet diskuterades problemet med köer för att få ut metall ur LME:s lagerhus. LME:s karismatiske ledare Charles Li adresserade problemet med eftertryck (precis som förra året) men mellan orden ekade det tomt. Intet nytt under solen alltså när det gäller LME:s förmåga att få bukt med problemet att få ut metall ur lagerhusen. Situationen förklarar mycket av de höga premier på fysisk metall som vi sett under 2013. Zink och aluminium handlas omkring sina 10 års medelvärde men premien för fysisk metall ligger omkring 50-100 % över 10 års-snittet.

CFTC

”Commitment of Traders Report” har varit hett i försnacket inför veckan. Rapporteringen för råvaror handlade i USA ger en föredömlig översikt hur investerare är positionerade i respektive råvara. Trycket ökar på LME att avlägga motsvaran de data för de LME-handlade metallerna och Charles Li sade sig välkomna initiativet. LME har nog mycket att vinna på ökad transparens. LME säger att handelsvolymerna är 7 % högre hittills i år men de flesta metallhandlare vi talar med vittnar om lägre handlade volymer. En märklig diskrepans.

Överskott puttar ner koppar från tronen

LME index handlas 8 procent lägre under årets konferens än under 2012 års dito. Koppar har gått från att under 2012 vara den starkaste metallen till att hittills i år falla med 12 %. Starkare utsikter för ökad produktion är huvudskälet. Bland de metaller som fallit mest av samma skäl hittar vi nickel som tappat 19 % i år. Tenn är den enda basmetall som stigit hittills i år. Handlarna återspeglar också marknaden; bly och tenn var de metaller som flest trodde skulle stiga kommande 12 månader. En plats som koppar haft under de senaste åren. Favoritmetall att vara kort var återigen aluminium. Överskottet på metallmarknaden verkar vara det som plågar flest av deltagarna, främst på stål där antalet handelstvister (AD/ CVD) ökar kraftigt och utgör ett hot mot den öppna marknaden trots ett globalt kapacitetsutnyttjande om ca 75 %.

Olönsam produktion

Den senaste tiden har tvingat flera producenter att stänga produktion på grund av de låga priserna. Glencore:s nickelgruva Falcondo med kapacitet för 30 kt Nickel per år i Dominikanska rep är ett bra exempel. Alcoa och Rusal har stängt ner viss aluminiumproduktion. Stängningarna har varit inom nickel och aluminium, de två metaller som har högst lager och störst överskott. Ser vi till stål är efterfrågan i EU ned 30 % utan några större stängningar. Ca 5-7 ugnar kan tvingas stänga inom EU vilket blir en het politisk fråga precis som med Ilvas verk i Taranto.

Firm floor & soft ceiling

Supercykeln på råvaror är långt från över, kanske om man ser till cykeln av kraftiga prisrörelser, men fokus förflyttas till alla utmaningar på utbudssidan för att möta efterfrågan på längre sikt. Kraftigt ökade kostnader (vikande halter, geografiska och teknologiska utmaningar, miljöavgifter, brist på kvalificerad arbetskraft etc.) och svårigheter att få finansiering är oroande. Stora nedskrivningar av tillgångsvärden har gjort att investerarkollektivet fokuserar mer på projekt med starka kassaflöden och undviker projekt i riskzoner.

Fjolårets kinafokus fanns kvar men det rådde större tillit till landets framtid efter årets ledarskapsskifte. I likhet med vår egen tro på en starkare kinesisk utveckling de kommande 6 månaderna så får Kinesisk makro representera det mest positiva inslaget från dagarna i London.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *