Följ oss

Nyheter

I väntan på havre och korn

Publicerat

den

Minskad efterfrågan på sädesslagen korn och havreKorn har fallit i onåd hos uppfödare av till exempel hästar som inte längre använder detta sädesslag som foder i samma utsträckning som förr. Bryggerinäringen är emellertid fortfarande en stor användare av detta sädesslag i sin produktion av öl.

Det fanns en tid, bara sjuttio år sedan, då en stor del av den amerikanska mellanvästerns jordbruksmark omfattades av korn- och havrefält, totalt sett cirka 50 miljoner hektar i allt. Både korn och havre är sädesslag som är rika på både olja och fibrer, och användes huvudsakligen som foder till de miljontals hästar som användes för att driva jordbruken i västvärlden. När sedan industrialiseringen satte fart försvann arbetshästarna till förmån för traktorer. I samband med detta fick även odlingen av sådana sädesslag som havre och korn en minskad betydelse för jordbrukarnas ekonomi. Antalet hektar som nu används för odling av dessa små ödmjuka sädesslag uppgår nu till mindre än 10 procent av vad som användes under rekordåren på 1940-talet.

Det är framförallt havre som har minskat i betydelse, detta trots de aggressiva marknadsföringskampanjer som dess odlare har ordnat de senaste åren. Korn har fortfarande kvar en viktig roll inom jordbruket, framförallt beroende på dess betydelse för bryggerinäringen eftersom öl är en dryck som få konsumenter vill ge upp.

Nya livsmedel ingen framgång

För ett par år sedan meddelade ett par italienska forskare att de utvecklat en pasta som är gjord på korn. Skulle dessa kunna ta denna produkt till livsmedelsbutikerna skulle de – i alla fall i teorin – kunna märka denna med orden ”Kan minska risken för hjärtsjukdomar”. Detta betyder att de hästar som användes inom jordbruket njöt av en mycket hälsosam kost då både havre och korn är utmärkta födoämnen som bland annat innehåller lösliga fibrer som forskarna kopplat till sänkt kolesterol och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Faktum är att det amerikanska livsmedelsverket, FDA, sedan ett antal år tillåter att livsmedelstillverkare använder sig av sådan marknadsföring för livsmedel som innehåller havre och korn. Runt om i världen har allt fler jordbrukare börjat experimentera med gamla tiders grödor. Matforskare har experimenterat med livsmedel som till exempel tortillas, crepes, pannkakor och nudlar, för att till största del göra dem på korn istället för de traditionella grödorna majs, vete och ris. Efterfrågan på dessa produkter är emellertid fortsatt låg, och de offentliga siffrorna avseende skörden i både Kanada och USA visar på rekordlåga skördar av dessa hälsosamma grödor i år. Tydligen gillar vi fortfarande vårt kött och vår potatis bättre även om det inte är lika nyttigt eller hälsosamt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära