Connect with us

Nyheter

I väntan på havre och korn

Published

on

Minskad efterfrågan på sädesslagen korn och havreKorn har fallit i onåd hos uppfödare av till exempel hästar som inte längre använder detta sädesslag som foder i samma utsträckning som förr. Bryggerinäringen är emellertid fortfarande en stor användare av detta sädesslag i sin produktion av öl.

Det fanns en tid, bara sjuttio år sedan, då en stor del av den amerikanska mellanvästerns jordbruksmark omfattades av korn- och havrefält, totalt sett cirka 50 miljoner hektar i allt. Både korn och havre är sädesslag som är rika på både olja och fibrer, och användes huvudsakligen som foder till de miljontals hästar som användes för att driva jordbruken i västvärlden. När sedan industrialiseringen satte fart försvann arbetshästarna till förmån för traktorer. I samband med detta fick även odlingen av sådana sädesslag som havre och korn en minskad betydelse för jordbrukarnas ekonomi. Antalet hektar som nu används för odling av dessa små ödmjuka sädesslag uppgår nu till mindre än 10 procent av vad som användes under rekordåren på 1940-talet.

Det är framförallt havre som har minskat i betydelse, detta trots de aggressiva marknadsföringskampanjer som dess odlare har ordnat de senaste åren. Korn har fortfarande kvar en viktig roll inom jordbruket, framförallt beroende på dess betydelse för bryggerinäringen eftersom öl är en dryck som få konsumenter vill ge upp.

Nya livsmedel ingen framgång

För ett par år sedan meddelade ett par italienska forskare att de utvecklat en pasta som är gjord på korn. Skulle dessa kunna ta denna produkt till livsmedelsbutikerna skulle de – i alla fall i teorin – kunna märka denna med orden ”Kan minska risken för hjärtsjukdomar”. Detta betyder att de hästar som användes inom jordbruket njöt av en mycket hälsosam kost då både havre och korn är utmärkta födoämnen som bland annat innehåller lösliga fibrer som forskarna kopplat till sänkt kolesterol och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Faktum är att det amerikanska livsmedelsverket, FDA, sedan ett antal år tillåter att livsmedelstillverkare använder sig av sådan marknadsföring för livsmedel som innehåller havre och korn. Runt om i världen har allt fler jordbrukare börjat experimentera med gamla tiders grödor. Matforskare har experimenterat med livsmedel som till exempel tortillas, crepes, pannkakor och nudlar, för att till största del göra dem på korn istället för de traditionella grödorna majs, vete och ris. Efterfrågan på dessa produkter är emellertid fortsatt låg, och de offentliga siffrorna avseende skörden i både Kanada och USA visar på rekordlåga skördar av dessa hälsosamma grödor i år. Tydligen gillar vi fortfarande vårt kött och vår potatis bättre även om det inte är lika nyttigt eller hälsosamt.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Egypten planerar att dra sig ur FNs spannmålsavtal

Published

on

Pyramiderna i Egypten

Egyptiska myndigheter har meddelat att landet planerar att dra sig ur ett FNs spannmålsavtal i slutet av juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Egypten, en av världens största veteimportörer, undertecknade den multinationella spannmålshandelskonventionen Grains Trade Convention (GTC) vid starten 1995. Egypten har varit medlem i rådet som styr spannmålshandelskonventionen sedan starten 1945 då det hette International Wheat Agreement. 

Egyptens begäran i februari att dra sig tillbaka följer en period av turbulens på spannmålsmarknaderna på grund av kriget i Ukraina och oro för livsmedelssäkerhet.

International Grains Council (IGC), som administrerar fördraget, sade att flera delegationer inom IGC är ”förvånade och ledsna över beslutet.” Flera medlemmar kommer sannolikt att be Egypten att ompröva sitt beslut, sade Arnaud Petits verkställande direktör för regeringskonferensen.

Egyptens utrikesdepartement bekräftade att beslutet togs efter att en bedömning av försörjnings- och handelsdepartementen fann de inte att deras medlemskap gav något mervärde.

Flera internationella spannmålshandlare säger att de inte förväntade sig någon inverkan på spannmålsmarknaden, men att symboliskt sett kan Egyptens avgång ses som oroande.

Kriget i Ukraina störde Egyptens veteinköp förra året. Krigets ekonomiska effekter förvärrade också en brist på utländsk valuta i Egypten, vilket ledde till en avmattning av importen, en eftersläpning av varor i hamnar och ett finansiellt stödpaket på 3 miljarder dollar från IMF.

Continue Reading

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Populära