Kraftiga överskott av havre på den europeiska marknaden

Havre odlas på åkerDe brittiska bönderna producerar för högtryck, och det är inte bara kvarnvete som de skördar, även havreskörden ser ut att ha blivit enorm. Storbritannien har, till skillnad från många andra av världens länder, ett överskott av just vete. Förra höstens dystra förutsättningar för höstsådd fick många jordbrukare att lämna stora åkerarealer i träda, vilka emellertid kom att sås med bland annat havre under våren 2013. Det var bland annat utsikterna för en stor skörd av råg som fick flertalet bönder att välja att så havre istället, något som nu lett till den största skörden på 40 år.

Resultatet av detta är att landet nu ser ett enormt överskott av havre, vilket ställer till problem inte bara för jordbrukarna själva, utan även för spannmålshandlarna som har svårt att hitta lagringsutrymme för skörden.

Havresådden i Storbritannien för innevarande år steg med 50 procent, och kom att uppgå till 138 000 hektar vilket beräknas ha lett till en skörd på minst en miljon ton.

Små möjligheter till export

Skörden överstiger Storbritanniens inhemska behov om cirka 500 000 ton som går till livsmedelsindustrin och cirka 200 000 ton som går till foder. Efterfrågan på havre är i hög grad oelastisk eftersom detta sädesslag är ett dåligt substitut för vete och korn, även i djurfoder.

Stora skördar i Spanien, Finland och Sverige gör att exportmarknaden för havre nu är mättad. De tyska köparna förefaller ha valt att köpa inhemsk havre. Situationen förbättras inte av att länder som Kanada och Australien har haft fördelen av stora skördar under året.

Det finska havrepriset i Vasa, som fungerar som riktmärke på spannmålsmarknaden, har fallit till sitt treårslägsta. Havre är Finlands viktigaste exportsäd och under 2013 uppgick skörden till 1,2 miljarder kilogram, nästan 150 miljoner kilo mer än i fjol. Det är över 400 miljoner kilo mer än det inhemska behovet.

Till slut kommer en botten att nås, men med dagens prisbild ser havre ut att vara en marknad där priset dikteras av köparna.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top