I väntan på havre och korn

Korn har fallit i onåd hos uppfödare av till exempel hästar som inte längre använder detta sädesslag som foder i samma utsträckning som förr. Bryggerinäringen är…