I väntan på havre och korn

Korn har fallit i onåd hos uppfödare av till exempel hästar som inte längre använder detta sädesslag som foder i samma utsträckning som förr. Bryggerinäringen är…

Korn – råvaran som gav oss ölen

Korn, eller barley som det brukar kallas i den anglosaxiska världen, skall inte förväxlas med det sädesslag som handlas under namnet corn, då detta är majs. Korn, ett…

vete1.png

Gör deg på vetemarknaden

Spannmål är ett samlingsnamn som beskriver ätbara fröer eller frukter från en rad olika grässorter. De vanligaste sädesslagen omfattar majs, vete, ris, korn och havre, men…