Connect with us

Nyheter

Sotkamo Silver, med silver i backen…

Published

on

Sotkamo Silver - Gruvbolag bryter silver i FinlandSotkamo Silver, vars aktie är noterad på NGM, har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Bolaget äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande i första hand silver men också guld i Finland. I dag fokuseras all energi på bolagets huvudprojekt Taivaljärvi Silvergruva, en välutvecklad silverfyndighet i Taivaljärvi i östra Finland vilken Sotkamo Silver har bearbetningskoncession för.

Sotkamo Silvers inmutningstillstånd omfattar även metaller såsom guld, bly, zink och koppar men ledningen har emellertid uttalat att fokus under de närmsta åren skall ligga på att utveckla en producerande silvergruva vid Taivaljärvi. Övriga produkter är emellertid biprodukter som ofta förekommer i samband med brytning av silver, vilket gör att de kan bidra med ett positivt täckningsbidrag för bolaget.

Sotkamo Silver presenterar sitt företag

Sotkamo Silver presenterar sig på Raw Materials Groups konferens.

När Sotkamo tog över Taivaljärvi Silvergruva hade tidigare arbetskonsortium, UPM Kymmene och Outokumpu, genomfört en pre feasibility study och en mineralisering om 13 miljoner ton silver hade bekräftats. De investeringar som redan har gjorts uppgår till mellan 10-15 MEUR och omfattade en tunnel på 2.600 meter, ett ventilationsschakt om 350 meter samt 325 färdiga borrhål om sammanlagt 48.700 m. Investeringarna omfattar även den genomförda tidiga lönsamhetsstudien.

Sotkamo fortsätter alltså sitt arbete för att möjliggöra gruvdrift när ett antal viktiga steg redan är tagna. Målet är att gruvdrift ska kunna inledas under det fjärde kvartalet 2013 och för att så ska kunna ske är det rimligt att räkna med att en finansieringsplan ska vara på plats vid halvårsskiftet 2012. Fram till dess kommer fokus ligga på att inhämta nödvändiga miljötillstånd samt en rad andra viktiga milstenar. Dessutom räknar Sotkamo med att genomföra en lönsamhetsstudie inklusive kompletterande borrningar för att uppdatera sina uppskattade mineraltillgångar.

Under november 2011 presenterade Managing Director Ilkka Tuokko Managing bolaget vid Raw Materials årliga konferens i Stockholm. Presentationen filmades och kan ses här på Råvarumarknaden.se.