sotkamo-silver-skog.png

Lindborg pitchar Sotkamo

Det är inget brandtal, men det är inte heller en vanlig företagspresentation där tankarna vandrar iväg. Timo Lindborg, VD, deltog på Stockholm Corporate Finance Råvarudag i…

Sotkamo Silver tar nästa steg

Vi skrev nyligen om att Sotkamo Silver presenterat sin feasability study som var positiv. Nu gör företaget en större kapitalanskaffning för utbyggnaden av silverfyndigheten i…

Sotkamo Silver, med silver i backen…

Sotkamo Silver, vars aktie är noterad på NGM, har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Bolaget äger via dotterföretaget mineralfyndigheter…