endomines-guldgruva-pampalo.png

Endomines, en finsk guldchans?

Endomines är ännu ett av de gruvbolag som prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i gruvvänliga Finland. Endomines äger både undersökningstillstånd och…

Sotkamo Silver tar nästa steg

Vi skrev nyligen om att Sotkamo Silver presenterat sin feasability study som var positiv. Nu gör företaget en större kapitalanskaffning för utbyggnaden av silverfyndigheten i…