Följ oss

Nyheter

Steady Energy i Finland ska producera koldioxidfri fjärrvärme med små kärnkraftsreaktorer

Publicerat

den

VD Tommi Nyman och CTO Hannes Haapalahti på Steady Energy.

Steady Energy, en avknoppning från det statliga finska forskningscentret VTT, har fått 2 miljoner euro i såddfinansiering i en investeringsrunda ledd av VTT, Yes VC och Lifeline Ventures. Företaget arbetar med att utveckla en SMR-reaktor för att producera fossilfri fjärrvärme.

Finansiering ska gå till att bygga en modell i skala 1:1 (som drivs av elvärme) för att demonstrera anläggningens funktionalitet. Målet är sedan att bygga den första skarpa anläggningen till år 2030.

Fjärrvärmereaktorn LDR-50 är en liten modulär kärnreaktor som har varit under utveckling vid VTT sedan 2020. LDR-50 är ett typnamn för en reaktor med en värmeeffekt på 50 MW. Den är konstruerad för drift vid cirka 150 grader celsius och under 10 bar (145 psi), vilket innebär att driftförhållandena är mindre krävande jämfört med traditionella reaktorer, vilket förenklar de tekniska lösningar som behövs för att uppfylla de höga säkerhetsstandarderna inom kärnkraftsindustrin.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Det tryck som LDR-50-reaktorn kräver är jämförbart med trycket i en espressomaskin för hushållsbruk. Den arbetar med ett lägre tryck än ett fjärrvärmenät. Detta säkerställer att i händelse av ett funktionsfel som leder till ett läckage, begränsas läckaget inom värmeverket, utan att människor eller miljön utsätts för fara”, säger Tommi Nyman, VD för Steady Energy.

50 procent av all energi hushåll förbrukar i EU går till uppvärmning av bostäder

Cirka 50 procent av all energi som förbrukas av hushållen i EU går till uppvärmning av bostäder. Den årliga fjärrvärmeförbrukningen i Europa är cirka 500 TWh, varav cirka 300 TWh produceras med fossila bränslen. Att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning av bostäder enbart i Europa är en marknad med en betydande tillväxtpotential på hundratals miljarder euro. I hela Europa finns det cirka 3 500 fjärrvärmenät som betjänar 60 miljoner människor och som till stor del drivs med fossila bränslen. En framgångsrik, storskalig utfasning av fossila bränslen i fjärrvärmen kan avsevärt minska utsläppen av växthusgaser.

”75% av fjärrvärmesystemen i EU drivs idag med fossila bränslen. Situationen är ännu värre i Kina. Kärnenergi är redan en viktig källa till koldioxidsnål el, och små modulära reaktorer är en väg att utvidga användningen av tekniken till andra energisektorer utöver uppvärmning. Förutom att SMR är säkrare än traditionella reaktorer är de också mer prisvärda. Vi bygger en demonstrationsanläggning för fjärrvärme, helst i Finland, men vår långsiktiga plan är att ha flera anläggningar i drift runt om i världen som producerar koldioxidneutral värme till bostäder, kontor och för olika industriella tillämpningar. Vi kommer att marknadsföra världens bästa kärnkraftsteknik optimerad för uppvärmningssektorn”, fortsätter Nyman.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Passiva system ger hög säkerhet

Den passiva lösningen för värmeavledning som ingår i LDR-50-reaktorn har en viktig roll för dess säkerhet. Passiva system gör det möjligt att uppfylla mycket höga säkerhetskrav med förenklad teknik.

LDR-50:s reaktormodul består av två sammankopplade tryckkärl, vars mellanliggande utrymme delvis är fyllt med vatten. När värmeavledningen genom de primära värmeväxlarna äventyras börjar vattnet i mellanutrymmet att koka och bildar en effektiv passiv värmeöverföringsväg till reaktorbassängen. Systemet är inte beroende av elektricitet eller några mekaniska rörliga delar, som kan gå sönder och förhindra kylfunktionen. Innovationen beviljades patent 2021.

”Kärnkraftskunnande, nationell energipolitik och världens ledande fjärrvärmenätverk ger Steady Energy världens bästa utgångspunkt för att starta sin verksamhet specifikt i Finland”, säger Timo Ahopelto, Founding Partner på Lifeline Ventures.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Europa och USA har vaknat upp till det faktum att små reaktorer kommer att bli en del av energiproduktionen redan under detta årtionde. Vi talar om en mycket betydande global marknad”, säger Jyri Engeström, grundare och partner på Yes VC.

”På VTT har vi omvandlat hopp till handling i 80 år genom att driva vetenskaplig innovation för att förändra världen och företagen till det bättre. Just nu står mänskligheten inför sin största utmaning, klimatförändringarna. Vi är på en resa för att utforska morgondagens teknik och ta fram banbrytande lösningar för att bygga framtidens koldioxidneutrala samhällen. Steady Energy representerar vårt engagemang för vårt syfte och förkroppsligar det hopp vi vill ge världen”, säger Jussi Manninen, Executive Vice President på VTT.

Steady Energy kommer att planera sina affärsmodeller efter kundernas behov och är redo att leverera värmeverk direkt till kunderna. LDR-50 har en enhetsstorlek på 50 megawatt, vilket är tillräckligt för att värma upp en mindre stad. En enda värmecentral kan ha flera reaktorer. Värmeverket kan även användas som en avsaltningsanläggning för att producera färskvatten i områden i världen som lider av vattenbrist, eller så kan det modifieras för att producera ånga för industriella ändamål.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”För att bevara vår planet och se till att kommande generationer får en frisk planet måste all förbränningsbaserad uppvärmning upphöra. Vid sidan av förnybar energi erbjuder kärnenergi en stabil källa till energi och värme som uppfyller det moderna samhällets behov och hjälper oss i vår kamp mot klimatförändringarna”, avslutar Nyman.

Nyheter

Vetepriset kommer att gå upp – hur man än vrider och vänder på det

Publicerat

den

Vete i närbild

Priset på vete har halverats på två, samtidigt sjunker vetelagren. Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund säger i DiTV att priset måste upp för att motivera bönder att odla mer. Han konstaterar att hur man än vrider och vänder på det så måste priset gå upp för världen kan inte vara utan vete.

Torbjörn Iwarson kommenterar vete och apelsinjuice.
Fortsätt läsa

Nyheter

Bra start för Centaur Commodity Fund

Publicerat

den

Tre olika råvaror

Centaur Commodity Fund är den nya råvarufonden i Sverige som förvaltas av den erfarna råvaruprofilen Torbjörn Iwarson. Fonden har en bred exponering mot råvarumarknaden och mäter sig mot det etablerade indexet Bloomberg Commodity Ex Energy Total Return Index.

Fonden har fått en bra start och presterade bäst jämfört med sina närmaste konkurrenter. Förvaltaren skriver på LinkedIn med glimten i ögat ”Nybörjartur med råvarufonden.” En fond ska självklart utvärderas över längre tid, inte en enskild månad, men det måste ändå vara trevligt att börja med att vara bäst.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinregionen Champagne drabbad av hagelstorm

Publicerat

den

Hagelskadad vinodling i Champagne

Den 12 maj bröt våldsamma hagelstormar ut i vid Champagnes vingårdar i Frankrike. Särskilt drabbat är området Vitry-le François där odlare har fått mellan 50-100 procent av sina odlingar förstörda.

Vingårdarna i södra Aisne hade 70-100 mm regn och stora översvämningar.  Svåra hagelskador drabbade regionerna Courcelles, Barzy-sur-Marne, Passy-sur-Marne och Trélou-sur-Marne som hade hagelstormar som varade i hela 45 minuter.

– Det är väldigt ovanligt att en enda storm drabbar ett sådant stort område. Detta är givetvis en stor katastrof för odlarnas ekonomi, deras familjer och anställda.  För odlare som säljer sin skörd är detta ofta den enda inkomstkällan. Medan odlare och producenter som skapar sin egen champagne oftast kan fylla ut med reserv-vin som man sparar tillbaka från bättre skördeår, säger Fredrik Schelin, vinexpert i Sverige.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

– Vi har inget hagel just nu men vi har det besvärligt med vädret just nu. Massor av regn, och möglet har redan satt sina spår. Det är svårt för oss att arbeta med jorden, men förhoppningsvis blir det bättre till sommaren, säger Jean-Paul Hébrart, Champagne Marc Hébrart – Mareuil sur AŸ.

Det är svårt att bedöma de övergripande skadorna av stormen. Mellan 450-500 hektar vinstockar, det vill säga ca 1,4 procent av hela Champagnes vinodlingar har drabbats i varierande grad, från 50 till 100%. Fram till skörden är Champagne-regionen fortsatt utsatt för risk för hagel och storm.

Isabelle Diebolt från Champagne Diebolt-Vallois – Cramant rapporterar:
– Vi har inget hagel, men oändligt mycket regn, så det är svårt att odla och jobba med vin just nu.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära