Följ oss

Nyheter

Steady Energy i Finland ska producera koldioxidfri fjärrvärme med små kärnkraftsreaktorer

Publicerat

den

VD Tommi Nyman och CTO Hannes Haapalahti på Steady Energy.

Steady Energy, en avknoppning från det statliga finska forskningscentret VTT, har fått 2 miljoner euro i såddfinansiering i en investeringsrunda ledd av VTT, Yes VC och Lifeline Ventures. Företaget arbetar med att utveckla en SMR-reaktor för att producera fossilfri fjärrvärme.

Finansiering ska gå till att bygga en modell i skala 1:1 (som drivs av elvärme) för att demonstrera anläggningens funktionalitet. Målet är sedan att bygga den första skarpa anläggningen till år 2030.

Fjärrvärmereaktorn LDR-50 är en liten modulär kärnreaktor som har varit under utveckling vid VTT sedan 2020. LDR-50 är ett typnamn för en reaktor med en värmeeffekt på 50 MW. Den är konstruerad för drift vid cirka 150 grader celsius och under 10 bar (145 psi), vilket innebär att driftförhållandena är mindre krävande jämfört med traditionella reaktorer, vilket förenklar de tekniska lösningar som behövs för att uppfylla de höga säkerhetsstandarderna inom kärnkraftsindustrin.

”Det tryck som LDR-50-reaktorn kräver är jämförbart med trycket i en espressomaskin för hushållsbruk. Den arbetar med ett lägre tryck än ett fjärrvärmenät. Detta säkerställer att i händelse av ett funktionsfel som leder till ett läckage, begränsas läckaget inom värmeverket, utan att människor eller miljön utsätts för fara”, säger Tommi Nyman, VD för Steady Energy.

50 procent av all energi hushåll förbrukar i EU går till uppvärmning av bostäder

Cirka 50 procent av all energi som förbrukas av hushållen i EU går till uppvärmning av bostäder. Den årliga fjärrvärmeförbrukningen i Europa är cirka 500 TWh, varav cirka 300 TWh produceras med fossila bränslen. Att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning av bostäder enbart i Europa är en marknad med en betydande tillväxtpotential på hundratals miljarder euro. I hela Europa finns det cirka 3 500 fjärrvärmenät som betjänar 60 miljoner människor och som till stor del drivs med fossila bränslen. En framgångsrik, storskalig utfasning av fossila bränslen i fjärrvärmen kan avsevärt minska utsläppen av växthusgaser.

”75% av fjärrvärmesystemen i EU drivs idag med fossila bränslen. Situationen är ännu värre i Kina. Kärnenergi är redan en viktig källa till koldioxidsnål el, och små modulära reaktorer är en väg att utvidga användningen av tekniken till andra energisektorer utöver uppvärmning. Förutom att SMR är säkrare än traditionella reaktorer är de också mer prisvärda. Vi bygger en demonstrationsanläggning för fjärrvärme, helst i Finland, men vår långsiktiga plan är att ha flera anläggningar i drift runt om i världen som producerar koldioxidneutral värme till bostäder, kontor och för olika industriella tillämpningar. Vi kommer att marknadsföra världens bästa kärnkraftsteknik optimerad för uppvärmningssektorn”, fortsätter Nyman.

Passiva system ger hög säkerhet

Den passiva lösningen för värmeavledning som ingår i LDR-50-reaktorn har en viktig roll för dess säkerhet. Passiva system gör det möjligt att uppfylla mycket höga säkerhetskrav med förenklad teknik.

LDR-50:s reaktormodul består av två sammankopplade tryckkärl, vars mellanliggande utrymme delvis är fyllt med vatten. När värmeavledningen genom de primära värmeväxlarna äventyras börjar vattnet i mellanutrymmet att koka och bildar en effektiv passiv värmeöverföringsväg till reaktorbassängen. Systemet är inte beroende av elektricitet eller några mekaniska rörliga delar, som kan gå sönder och förhindra kylfunktionen. Innovationen beviljades patent 2021.

”Kärnkraftskunnande, nationell energipolitik och världens ledande fjärrvärmenätverk ger Steady Energy världens bästa utgångspunkt för att starta sin verksamhet specifikt i Finland”, säger Timo Ahopelto, Founding Partner på Lifeline Ventures.

”Europa och USA har vaknat upp till det faktum att små reaktorer kommer att bli en del av energiproduktionen redan under detta årtionde. Vi talar om en mycket betydande global marknad”, säger Jyri Engeström, grundare och partner på Yes VC.

”På VTT har vi omvandlat hopp till handling i 80 år genom att driva vetenskaplig innovation för att förändra världen och företagen till det bättre. Just nu står mänskligheten inför sin största utmaning, klimatförändringarna. Vi är på en resa för att utforska morgondagens teknik och ta fram banbrytande lösningar för att bygga framtidens koldioxidneutrala samhällen. Steady Energy representerar vårt engagemang för vårt syfte och förkroppsligar det hopp vi vill ge världen”, säger Jussi Manninen, Executive Vice President på VTT.

Steady Energy kommer att planera sina affärsmodeller efter kundernas behov och är redo att leverera värmeverk direkt till kunderna. LDR-50 har en enhetsstorlek på 50 megawatt, vilket är tillräckligt för att värma upp en mindre stad. En enda värmecentral kan ha flera reaktorer. Värmeverket kan även användas som en avsaltningsanläggning för att producera färskvatten i områden i världen som lider av vattenbrist, eller så kan det modifieras för att producera ånga för industriella ändamål.

”För att bevara vår planet och se till att kommande generationer får en frisk planet måste all förbränningsbaserad uppvärmning upphöra. Vid sidan av förnybar energi erbjuder kärnenergi en stabil källa till energi och värme som uppfyller det moderna samhällets behov och hjälper oss i vår kamp mot klimatförändringarna”, avslutar Nyman.

Nyheter

Kopparpriset stiger på kinesisk exportdata och svagare dollar

Publicerat

den

Kopparpriserna steg i London på torsdagen hjälpt av starka kinesiska exportdata och en svagare dollar.

Koppar, som används inom elöverföring och byggnation, har minskat med 0,3 procent i år på grund av en ojämn post-pandemisk återhämtning i Kina, världens toppmetallkonsument men också oro över höga räntor. Uppgifter som publicerades under torsdagen visade att Kinas export steg för första gången på sex månader vilket ger marknaden förtroende för att stimulansstrategin i Kina börjar fungera.

En försvagning av den amerikanska valutan på torsdagen gav visst stöd för dollarprissatt koppar, vilket gjorde det mer attraktivt för köpare som använder andra valutor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Sockerpriset faller tillbaka

Publicerat

den

Sockerbitar i närbild

Socker drabbas av sin näst största dagliga prisnedgång sedan 2011 när det föll till den lägsta nivån sedan första veckan i juli 2023.

Nedgången beror på att många spekulanter fortsatte att likvidera sina långa positioner efter förbättrade utsikter för produktion i Brasilien. 

Den brasilianska sockerproduktionen 2023/24 förväntades nu landa på omkring 41,5-42,0 miljoner ton. En Reuters-undersökning som gjordes i augusti visade att sockerhandlarna trodde att produktionen skulle hamna på 39 miljoner ton.

Samtidigt kom nyheter om att Indien planerar att styra mer av sin sockerodling till socker och mindre till produktion av etanol, vilket satte ytterligare press på marknaden.

Graf över sockerpriset
Fortsätt läsa

Nyheter

Kakaobönder i Brasilien gör sig redo för en comeback

Publicerat

den

Kakao och choklad

En gång var Brasilien en framstående global leverantör av kakao, men sedan förlorade landet allt till en träddödande sjukdom som decimerade skördarna på 1980-talet. Nu gör kakaobönderna i Brasilien sig redo för en comeback. Det strömmar in nya pengar i kakaoindustrin, producenter ger sig in i nya områden och traditionella odlare får ekonomiskt stöd. De har stöd av jättar som Cargill och en investeringsfond skapad av Vale.

Brasilien strävar efter att fördubbla kakaoproduktionen i landet till 2030. Det är ett av målen från en plan som landets kakaokommission Ceplac tillkännager denna vecka. Redan 2025 borde Brasilien producera tillräckligt för att tillfredsställa den inhemska efterfrågan. Det skulle minska Brasiliens behov av att importera kakaobönor, och hjälpa till att lindra en allvarlig global brist på chokladingrediensen.

Av alla kakaoproducerande länder har Brasilien den största tillväxtpotentialen

Utvecklingen innebär en välbehövlig lättnad för kakaomarknaden, som har drabbats av dåligt väder och växtsjukdomar hos toppodlarna Elfenbenskusten och Ghana. Bakslag har dramatiskt krympt de globala lagren, vilket gör att kakaoterminerna stigit med nästan 70 procent i år. Priset för det mest aktiva kontraktet i London stängde i fredags så högt 3 476 GBP per ton.

CocoaAction Brasil kartlade minst 24 pågående projekt för att hjälpa den lokala kakaoförsörjningskedjan, med en total investering på över 150 miljoner brasilianska reais (30,6 miljoner USD).

Brasiliens kakaoboom är redan mer än bara ett löfte. Bönder i olika delar av landet planterar nya träd, som kommer att bära frukt under de kommande två till tre åren. Kakao har blivit ett så hett ämne att även ett biobränsleföretag nu är ute efter att producera chokladingrediensen. Brasil Biofuels fokuserar på bränsle tillverkat av palmolja, men började lägga till kakaoväxter till sin plantskola i hopp om att odla 1 000 hektar nästa år.

Den brasilianska kakaoproduktionen är fortfarande en bråkdel av vad som odlas i Afrika, en kontinent som står för nästan tre fjärdedelar av den globala tillgången. Det som gör Brasilien relevant är det faktum att åtminstone några av dess bönder har möjlighet att svara på en ökad global efterfrågan genom att öka utbudet. Många bönder i Afrika lever under fattigdomsgränsen och deras lön bestäms av myndigheterna, så de kan inte dra nytta av högre terminspriser. Producenterna behöver pengar för att investera, särskilt som nya europeiska regler kräver utgifter för spårbarhet för att bevisa att grödor inte odlades i avskogad mark.

En större brasiliansk produktion kan få ner kakaopriserna, även om det bara skulle vara en faktor på lång sikt. För närvarande fortsätter priserna att drivas av de dåliga utsikterna i Västafrika.

Det kanske största hotet mot Brasiliens ambitiösa kakaoplaner ligger fortfarande i trädhälsan. Mer än 30 år efter det första dödliga utbrottet förföljer en ny sjukdom som kallas witch’s broom landets kakaobönder.

Fortsätt läsa

Populära