Connect with us

Analys

Uppföljning Trading Case – Aluminium

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenDen 15 januari gick vi ut med ett Trading case på Aluminium. Vi skrev bland annat om att förra året stängde flera stora aktörer ned smältverk när priset föll till 1700 USD/ton och att priset därefter steg kraftigt till nära 2100 USD/ton, diskussion om att starta de avställda smältverken bromsade då prisuppgången. Vi ansåg att priset på aluminium borde ligga inom handelsintervallet 1800-2000 USD/ton framöver. I råvarukommentaren från vecka 4 som gick att läsa från den 23 januari skrev vi om den snabba prisuppgången för aluminium som då hade skett och att potentialen i Trading Caset då hade minskat. Nu har priset kommit ned något, bland annat på grund av svag statistik från Kina och ett negativt sentiment runt Grekland, men är fortfarande en bit över de prisnivåer som gällde i mitten av januari.

Aluminiumpris

[box]SHB Trading Case är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *