SHB Veckans råvarukommentar 20 februari 2015

 • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenInga stora rörelser för guldet trots allt
 • Två teman styr oljemarknaden
 • Svagt för metallerna
 • Milt väder pressar elpriset
 • Majs stiger på minskad odlingsareal

Veckans tema har varit händelserna kring och utsikterna för Greklands medlemskap i Eurozonen. Ett evigt vacklande kring hur Grekland ska omfinansiera sig styr sentimentet och påverkar främst guld bland råvarorna.

Förhandlingarna mellan Eurozonens finansministrar och den grekiska regeringen fortsätter. Uppenbarligen har båda sidor öppnat upp för eftergifter där Grekland kommer att tvingas backa mest från de ursprungliga kraven. Det förslag Grekland skickat in till Eurogruppen för att få en förlängning på stödpaketet ses enligt icke namngivna tyska regeringskällor som ett underlag för diskussion. Intrycket är att man kommer att lösa situationen för denna gång, men att det förmodligen kommer att dröja till sista minuten. Således upp emot en vecka till innan man är helt överens.

Guldet har åkt lite upp och ned de senaste två veckorna, drivet både av oro kring Grekland och av att marknaden tror att det kommer att bli en förhandlingslösning som innebär att Grekland stannar kvar i Euron. Just nu handlar guldet runt 1205 dollar per uns, 30 dollar lägre än för två veckor sedan, så vår tolkning är att guldmarknaden inte upplever någon större oro runt Grekland.
Vår negativa syn på guldet ligger fast, och vi noterar med glädje att vårt nya spread-certifikat olja mot guld (SPR OLJGUL 5H H) stigit med nästan 6 % på bara en vecka! Se trading case.

Oljemarknaden fortsätter styras av två centrala teman: antalet avställda riggar i USA och oljebolagens lägre investeringar i den nya miljön med lägre oljepris verkar för starkare oljepris. I andra vågskålen kommer de veckovisa datapunkterna för USA:s lageruppbyggnad och produktion som båda når nya rekord varje vecka. I kombination med att Libyens oljeproduktion har fallit tillbaka i spåren av nya oroligheter som tvingat ned oljeproduktionen för att garantera säkerheten för arbetskraften så har Brentpriset stärks medan WTI ligger ganska stilla. Den vida efterlängtade rekylen i Brent har nu kommit med en uppgång på 25 %, från USD 50 till 60 på tre veckor.

Basmetallerna har det tufft med starkare USD och deflation i produktionskostnaden i gruvindustrin i spåren av lägre energipriser. Koppar har dock fått lite stöd av att en av världens största koppargruvor, Olympic Dam i Australien har fått en produktionsstörning i en kvarn som kan bli långvarig. Kina går nu på nyårsfest och längre ledighet varför vi förväntar oss att nästa vecka blir relativt lugn för basmetallerna.

Det milda och nederbördsrika vädret fortsätter vilket i kombination med fallande priser på bränslen och kontinental el har satt ytterligare press på det nordiska elpriset. Prognoserna visar att på att den västliga lågtrycksströmningen ser ut att bita sig fast även de kommande två veckorna med nederbördsmängder uppemot 8 TWh och mycket vind och höga temperaturer vilket förbättrar balansen ytterligare. Utöver detta förväntas en del kärnkraft tillbaka vilket ökar konkurrensen och sänker vattenvärdet. Så med rädsla för låga spotpriser förväntas en svag utveckling.

Priset på majs har stigit en del under veckan till följd av att amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, igår meddelade att de uppskattar den amerikanska majsarealen minskar något från föregående säsong. Areal upp eller ned 1,5 – 2,0 procent gör sitt men det avgörande för prisnivån framöver kommer ändå vara väder och med det förväntad/slutgiltig avkastning som kan svänga klart mycket mer. Det ska heller inte glömmas bort att det finns väldigt gott om majs i lager både i USA och globalt.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top