SHB Veckans råvarukommentar 23 januari 2015

 • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenHändelserik vecka på markoarenan
 • Vårt aluminiumcase håller än
 • Oljepriset stabiliserar sig
 • Utbudsstörning skulle få oljan att rusa
 • Guldet fortsatt upp efter tillflykt till säker hamn
 • Nederbördsrikt och milt väder håller elpriset nere

Vi lägger en händelserik vecka med stora rörelser på makroarenan bakom oss. ECB lanserade slutligen QE och Kina släppte makrodata som var i linje eller något bättre än förväntat. Fortfarande är dock fastighetssektorn svag och koppar med flera basmetaller handlas svagt efter Kinadata. Järnmalm är en annan råvara med stark koppling till Kinas byggnation och malmen har fallit till ny lägstanivå i denna prisrörelse, nu på 66,7 USD/ton.

Vårt case på aluminium från 15/1 har börjat bra, ligger 5 % upp och vi flaggar för att vara redo att ta vinsten. Caset har en potential på max 10 % i rådande marknad så med några ytterligare bra handelsdagar tycker vi man ska vara nöjd.

Oljepriset har stabiliserat sig på knappt USD 50 de senaste två veckorna och OPEC har slutat prata ned priset vid sina framträdande. Det ser alltså ut som att vi har nått botten men det finns inga tydliga tecken på att oljan ska handla upp snart. Terminskurvan prissätter brent kring USD 58 i december så en återgång till nivåer där en större del av skifferproducenterna är lönsamma är redan inprisad. Investeringar bland skifferbolagen pekar mot en kraftig avmattning i USA:s oljeproduktion under slutet av 2015. Antalet sysselsatta riggar har fallit dramatiskt de senaste veckorna men har ännu inte fått någon effekt i produktionen som steg till nytt rekord förra veckan. Det är alltid de minst produktiva riggarna som först ställs av, varför det dröjer innan produktionen minskar. De gamla prisnivåerna kring 80-90 USD ser vi som otänkbara då de åter kommer attrahera hela spannet av skifferproducenter. OPEC:s aktion för lägre pris har kostat mycket pengar och om inte resultatet blir att konkurrensen från marginalproducenter slås ut så var hela aktionen meningslös. Vi landar därmed i att dagens pris kommer eliminera för mycket nödvändiga återinvesteringar men att USD 80 är för högt.

Riskbilden i denna analys ligger dock på uppsidan då flera länder riskerar att destabiliseras med rådande oljepris under 2015. Venezuela är största risken där marknaden prisätter 86 % risk för default under 2015. Nigeria är nästa risk utöver ökade spänningar i Mellanöstern. En större utbudsstörning skulle sannolikt få marknaden att rusa från dagens nedtryckta nivåer.
Under veckan har Saudiarabiens kung Abdullah avlidit och spekulation om att det öppnar för förändrad policy från Saudiarabien fick oljan att stiga. Vi tror inte att det är så sannolikt då det kommer vara viktigt för kungahuset att visa en enad front efter att kronprins Salman tar över som ny kung.

Gårdagens besked från ECB om QE har lett till ytterligare försvagning av euron, och därtill kopplad förstärkning av dollarn. Euron har nu fallit med över 7 % under det nya året, och med nästan 18 % sedan i somras, mot amerikanska dollarn, och detta ligger naturligtvis som en våt filt över dollarnoterade råvaror. Guldet har dock handlat upp till 1300 USD per ounce trots dollarförstärkningen, drivet av en flykt till säkra tillgångar efter bl.a. Schweiz valutachock i förra veckan, och av den fortsatta nedgången i globala räntor. Handelsbankens syn är alltjämt att Fed kommer att höja tidigare än vad marknaden just nu prisar in. Vi ser därför nuvarande nivåer på guldet som höga, och att risken i priset är på nedsidan, även om vi är lite förundrade över att priset hållit sig på dessa nivåer trots dollarns styrka och fallet i framför allt oljepriset.

Elpriset, närmare bestämt kvartal Q215 (underliggande till våra certifikat), har under årets inledande handel fastnat i ett lägre intervall mellan 26-27 EUR/MWh då det milda och nederbördsrikt vädret i kombination med allt lägre kolpriser fortsätter att överraska. Hydrologin har också förbättrats nämnvärt där vi inför årsskiftet hade ett underskott kring 8 TWh och som nu närmare sig +2 TWh. Det fanns en viss förhoppning om högre elpriser inför EU-kommissionens omröstning av förslaget att införa en stabilitetsreserv redan 2017 istället för år 2021 för att minska överskottet på utsläppsrätter. Förslaget röstades dock ned vilket gjorde att utsläppsrätterna föll och drog med sig elmarknaden. Nu måste miljögruppen inom kommissionen omarbeta förslaget som parlamentet och rådet får ta ställning till, nästa möte den 24/2 så det lär inte hända så värst mycket fram till dess. För att blicka framåt är det svårt att motivera någon kraftig uppgång på el under dessa milda förhållanden där spotpriset också ser ut vara under kontroll. Senaste väderprognosen pekar dessutom på hela 6 TWh nederbörd den kommande veckan vilket är 2 TWh över normalt. Det finns dock tecken på kyla mot slutet av perioden och kolpriset signalerar en uppgång från extremt låga nivåer vilket i kombination med en starkare USD kan driva upp priset under den kommande veckan.

Läs vårt Trading Case på Aluminium här (från 15 jan)

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top