Köpläge i aluminium för traders

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenAluminiumpriset har fallit kraftigt den senaste tiden och handlas på 7-månaders lägsta (1774 USD/ton). Priset sjönk med 175 USD i december, den största nedgången sedan 2012, och är ned ytterligare med cirka 90 USD (4,5 procent) hittills i januari. Vi anser att intervallet 1800-2000 USD/ton är ett stabilt handelsintervall för aluminium och ser prisraset som ett bra köptillfälle.

Den senaste tidens prisnedgång förklaras av att det lägre oljepriset även påverkat priset på basmetaller som typiskt sett har 30 procent av produktionskostnaden i oljerelaterade poster. Oljan har tappat 60 procent under det senaste halvåret så det är rimligt i sig. Aluminium är dock annorlunda. Metallen är inte en gruvmetall utan en produkt från smältverk. Smältverken konsumerade förut mycket oljerelaterad elektricitet men efter skiffergasboomen i USA 2009 produceras idag väldigt lite aluminium med olja som insatskostnad.

Förra året stängde flera stora aktörer ned smältverk när priset föll till 1700 USD/ton. Priset steg därefter kraftigt till nära 2100 USD/ton då diskussion om att starta de avställda smältverken bromsade prisuppgången. Vi tror därför att intervallen 1800-2000 USD/ton är ett stabilt handelsintervall för aluminium och menar att priset har en potentiell uppsida på cirka 7-12 procent från dagens nivå på 1774 USD/ton under 2015.

Placeringsalternativ för aluminium

Vi ser ett stabilt handelsintervall mellan 1800-2000 USD/ton.

Aluminium prisgraf

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top