Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna

Tidigt på torsdagen meddelade Ryssland att landet inför ett förbud mot import av livsmedel som kommer från EU, USA, Kanada, Australien och Norge. Förbudet är ett direkt svar mot de sanktioner som USA och EU har lagt på Ryssland. Då Ryssland är världens femte största livsmedelsimportör kommer detta att få ett direkt genomslag på råvarumarknaderna.

Potatis i jordEftersom Ryssland inte verkar vara på humör för att avsluta sina militära insatser, eller stödet till de pro-ryska separatisterna, i östra Ukraina, har USA och EU infört hårdare sanktioner mot landet. USA och EU har redan införts smärre förbud mot vissa ryska diplomater i början av året som svar på Rysslands annektering av Krim.

Den här gången syftar de amerikanska sanktionerna till att störa de för Ryssland viktiga energi- och banksektorerna. Även EU och Kanada har infört liknande sanktioner, även om de europeiska sanktionerna inte går lika långt som de nordamerikanska utan snarare är av en ganska måttlig natur.

Sanktionerna och det ryska svaret kan komma att sätta press på livsmedelsförsörjningen i Ryssland, vilket orsakar inflation, vilket i slutändan sätter press på de ryska konsumenterna. Bloombergs ekonom Maxime Sbaihi twittrade ut detta diagram av världens stora importörer av livsmedel. Han refererade till WTO, vars uppgifter visar att Ryssland var världens femte största livsmedelsimportör, med en import på tre på procent av all livsmedelsimport, cirka 39 miljarder USD per år. Helt klart är att Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna.

Världens största matimportörer

Rysslands svar

Alla dessa sanktioner har lett till intensifierade spänningar mellan Ryssland och väst. Som ett resultat, av nästan efter sex månaders fientlighet, införde Ryssland restriktioner för livsmedelsimport från väst den 7 augusti. Även om detta har medfört att Ryssland blir inlåst i en recession och ställs inför en allvarlig livsmedelskris kommer de senaste restriktionerna sannolikt att skada jordbrukssektorna i Nordamerika, Europa och Australien

Vad blir kostnaderna för dessa restriktioner

En begränsning har ålagts all import av kött, fisk, frukt, grönsaker, mjölk och mjölkprodukter från USA, EU, Australien, Kanada och Norge under ett år. Schweiz undantas eftersom detta land valde att inte göra gemensam sak med de övriga västländerna när de skar de ekomiska banden med Ryssland.

Associated Press uppgav att Rysslands storstäder är tungt beroende av livsmedel som huvudsakligen kommer från Europa. Utlandsodlade livsmedel svarar för 60 till 70 procent av den totala efterfrågan i de stora städerna. År 2013 sålde EU jordbruksprodukter till ett värde av 11,8 miljarder Euro, motsvarande 15,8 miljarder USD till Ryssland, medan USA exporterade jordbruksprodukter för 1,3 miljarder USD till Ryssland.

Detta kommer inte vara av godo för Ryssland eftersom detta bara kommer att förvärra inflationen nationen redan brottas med. De styrande i Moskva verkar emellertid ha bortsett från detta.

Är spannmålsmarknaden i farozonen?

Även om detta eskalerande geopolitiska spänningar kan vara ett problem för många investeringsformer så ser vi redan nu att sektorn för jordbruksprodukter kommer att drabbas negativt av detta. Efter det att nyheten om förbudet publicerades den 7 augusti kom de flesta börshandlade jordbruksprodukter att handlas till fallande kurser. Redan innan denna nyhet kom så hade handel i de flesta spannmålssorterna varit trög som en följd av det stora utbudet som väntas i samband med årets skörd.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top