Connect with us

Nyheter

Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna

Published

on

Potatis i jord

Tidigt på torsdagen meddelade Ryssland att landet inför ett förbud mot import av livsmedel som kommer från EU, USA, Kanada, Australien och Norge. Förbudet är ett direkt svar mot de sanktioner som USA och EU har lagt på Ryssland. Då Ryssland är världens femte största livsmedelsimportör kommer detta att få ett direkt genomslag på råvarumarknaderna.

Potatis i jordEftersom Ryssland inte verkar vara på humör för att avsluta sina militära insatser, eller stödet till de pro-ryska separatisterna, i östra Ukraina, har USA och EU infört hårdare sanktioner mot landet. USA och EU har redan införts smärre förbud mot vissa ryska diplomater i början av året som svar på Rysslands annektering av Krim.

Den här gången syftar de amerikanska sanktionerna till att störa de för Ryssland viktiga energi- och banksektorerna. Även EU och Kanada har infört liknande sanktioner, även om de europeiska sanktionerna inte går lika långt som de nordamerikanska utan snarare är av en ganska måttlig natur.

Sanktionerna och det ryska svaret kan komma att sätta press på livsmedelsförsörjningen i Ryssland, vilket orsakar inflation, vilket i slutändan sätter press på de ryska konsumenterna. Bloombergs ekonom Maxime Sbaihi twittrade ut detta diagram av världens stora importörer av livsmedel. Han refererade till WTO, vars uppgifter visar att Ryssland var världens femte största livsmedelsimportör, med en import på tre på procent av all livsmedelsimport, cirka 39 miljarder USD per år. Helt klart är att Rysslands sanktioner mot livsmedelsimport påverkar råvarumarknaderna.

Världens största matimportörer

Rysslands svar

Alla dessa sanktioner har lett till intensifierade spänningar mellan Ryssland och väst. Som ett resultat, av nästan efter sex månaders fientlighet, införde Ryssland restriktioner för livsmedelsimport från väst den 7 augusti. Även om detta har medfört att Ryssland blir inlåst i en recession och ställs inför en allvarlig livsmedelskris kommer de senaste restriktionerna sannolikt att skada jordbrukssektorna i Nordamerika, Europa och Australien

Vad blir kostnaderna för dessa restriktioner

En begränsning har ålagts all import av kött, fisk, frukt, grönsaker, mjölk och mjölkprodukter från USA, EU, Australien, Kanada och Norge under ett år. Schweiz undantas eftersom detta land valde att inte göra gemensam sak med de övriga västländerna när de skar de ekomiska banden med Ryssland.

Associated Press uppgav att Rysslands storstäder är tungt beroende av livsmedel som huvudsakligen kommer från Europa. Utlandsodlade livsmedel svarar för 60 till 70 procent av den totala efterfrågan i de stora städerna. År 2013 sålde EU jordbruksprodukter till ett värde av 11,8 miljarder Euro, motsvarande 15,8 miljarder USD till Ryssland, medan USA exporterade jordbruksprodukter för 1,3 miljarder USD till Ryssland.

Detta kommer inte vara av godo för Ryssland eftersom detta bara kommer att förvärra inflationen nationen redan brottas med. De styrande i Moskva verkar emellertid ha bortsett från detta.

Är spannmålsmarknaden i farozonen?

Även om detta eskalerande geopolitiska spänningar kan vara ett problem för många investeringsformer så ser vi redan nu att sektorn för jordbruksprodukter kommer att drabbas negativt av detta. Efter det att nyheten om förbudet publicerades den 7 augusti kom de flesta börshandlade jordbruksprodukter att handlas till fallande kurser. Redan innan denna nyhet kom så hade handel i de flesta spannmålssorterna varit trög som en följd av det stora utbudet som väntas i samband med årets skörd.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära